Båthusplan för Andra sjön

Em utvidgad plan för båthusplatserna vid Andra sjön har gjorts upp av byggnadskontoret i Nykarleby. Planen ger rum för 42 båthus. Elva är redan byggda och tre nya är på kommande. Området skall få belysning och samtidigt blir det sannolikt en eller två lampor på bryggan. Båthusområdet skall också få förbindelsevägar efter behov. Medel skall tas upp i 1975 års budget.


.Jakobstads Tidning den 24 maj 1974. Kan inte påminna mig om att jag sett belysning på bryggan och ej heller på båthusområdet. Men det finns kanske.Det har hänt en hel del med båthusmängden sedan 1974. Notisen avser området i nederkant där det nu finns ca 45 båthus. Området, generation tre, fylldes upp med massor när hamnbassängen muddrades. Generation två är båthusen ovanför och första generationen de gamla magasinen vid packhusplan och vägen. Från google maps. Förstoring.


Läs mer:
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2019-11-16, rev. 2019-11-16 .)