Jakobstads Tidning


Jakobstads Tidning, grundlagd 1898, utkommer sex dagar i veckan. Upplaga ca 10 000 (1980). Tidningen indrogs 1901, utkom därefter regelbundet under olika namn till 1905, då den återuppstod som Jakobstad och sedan utgavs under detta namn. Den föll 1915 offer för krigscensuren, men kunde också nu fortsätta under annat namn, Pedersöre, från 1931 Pedersöre-J och från 1937 med det ursprungliga namnet. Tidningens grundare och förste chefredaktör var fil.mag. Isak Smeds (se denne).


Uppslagsverket Finland (1982).


*       *       *


Tidningen utkommer numera även på måndagar. Den 19 mars 2008 meddelades att tidningen skulle gå samman med Karlebys lokaltidning Österbottningen. Den 23 maj 2008 sammanslogs tidningarna och fick småningom det nya namnet Österbottens Tidning.

Någon gång under 2013 uteslöt man alla som inte prenumerar från att ta del av annat än ingresser på webbplatsen.

Den 19 april 2013 meddelades att tidningen skulle övergå tilll tabloidformat. Den 14 februari 2014 kom första numret i det formatet och samtidigt upphörde man med måndagsutgivning. Samma dag lade man ut s.g.s. alla årgångar på nätet.

I januari 2017 hade man insett att en lokaltidning ska var lokal, så man började göra tidningen delvis för Österbottningens och delvis för Jakobstads Tidnings gamla spridningsområden.


*       *       *

När jag lade in den kompletterande texten slog det mig att loklaredaktörerna är bortglömda, så jag kontaktade Leif Sjöholm, Karl-Erik Wikström, Karl-Gustav Olin och så kompletterade jag lite själv. Det som framkommit hittills:

 

Holger Haglund var den förste på platskontoret som öppnades i oktober 1956.

Inger Luoma började på JT 1959 och blev lokalredaktör 1971. Ej ännu utrett när hon slutade. Hon var tjänstledigt på slutet för att arbeta i hennes och maken Nisses båtbyggeri Scandi Yacht.

Siv Åstrand var då vikarie men for vidare till Arbetarbladet.

Karl-Gustav Olin tillträdde tjänsten 1983.

Johan Sandberg tillträdde tjänsten 1984.

Britt Sund blev anställd i februari 1989 och jobbade först en tid i Jakobstad och är fortfarande lokalredaktör.

En tid innehade AnCi Holm en andra tjänst.

Leif Sjöholm jobbade först ett par år som vikarie under Britt Sunds mammaledighet och före det som frilansare både för Vasabladet och JT, innan han fick fast anställning 1 september 1994. Han jobbade mest som lokalreporter i Nykarleby, men hoppade också in som fotograf på redaktionen i Jakobstad. Dessutom var han ensam  redaktör för Nykarleby Posten från juni 1989 till år 2000.

Sten Vesterholm har jobbat en tid som redaktör för JT i Nykarleby.

Bengt Kummel har varit redaktör på Nykarleby-redaktionen.

Bertel Widjeskog jobbade i Nykarleby en tid när Btitt Sund var mammaledig.

Karl-Erik Wikström har vikarierat på 1980-talet.

(Inf. 2014-03-09.)


Läs mer:
Artiklar och notiser ur tidningen.
Artiklar ur Hembygds- och julbilagan Pedersöre.
Vasabladets lokalredaktörer.

Tidningens webbplats. Det mesta är bakom betalmur.
Akivet. Bakom betalmur.

Den som vill få nyheter från området kan gå till yle.fi.
(Rev. 2023-03-30 .)