Pojkar på Sparvboet invigde sina nya bostäder


I fyra nyrenoverade rum i Sparvboet, Nykarleby har nu boendeträning för utvecklingsstörda inletts. På tisdagskväll hade de inflyttade pojkarna invigningsfest. Boendeträning, eller stödboende betyder att pojkarna skall få sköta sig själva så mycket som möjligt, men få stöd och hjälp vid behov, berättar föreståndare Gunnel Härus.
     — Vi trivs bra här, säger pojkarna.
     — Det är bra att få bo i Nykarleby.

     Boendeträningsverksamheten är ett samarbete med Kårkulla, som köper två tjänster av Sparvboet för ändamålet. Nyanställda vårdare är Mirja Sundqvist och Tina Talvitie. Pojkarna har redan hunnit pröva på att bo i de nya utrymmena på Sparvboets vind sedan mitten av januari. Förutom de fyra sovrummen finns också ett gemensamt tv-rum och ett kök. Projektet har finansierats via penningautomatföreningen. Dethär är en ny verksamhetssektor för Sparvboet.
     — Förhållandena har förändrats, konstaterar Sigvald Blomqvist.
     — Sparvboet var tidigare ett barnhem för föräldralösa, men nu har de funnit en ny samarbetspartner i Kårkulla, och verksamheten styrs in i en annan sektor.
     — Boendeträningen är också ett viktigt steg i kedjan från anstaltsvård till ett självständigt boende i mera öppna boendeformer. Sigvald Blomqvist har som administrationschef för social- och hälsovården i Nykarleby hjälpt till, trots att boendeträningen är fristående från staden.
     — Vi inom socialsektorn känner ju till vem i Nykarleby som är i behov av boende av den här typen.
     Just nu motsvarar utbudet behovet, och skall verksamheten breddas skall initiativet komma från Kårkulla.
     De fyra som nu flyttat in i bostäderna för boendeträning är så gott som nykarlebybor. Det är också en viktig poäng att det skall erbjudas möjlighet att bo i hemkommunen. Pojkarna arbetar eller går i skola på dagtid.
     — Det är bra att få bo i Nykarleby, enas pojkarna Alf Haglund, Antti Aaltonen, Gilbert Wiklund och Edgar Rabell.
     — Och vi trivs bra här. Föreståndaren på Sparvboet, Gunnel Härus, är eld och lågor över boendeträningen.
     — Vi har så mycket att ge varandra. Vi kan ge våra pojkar stöd och hjälp, och de har mycket att lära oss. Invigningen är deras fest. Och med det kan de lära oss att fester inte behöver vara så högtidliga och märkvärdiga. Vi duger alla som vi är.

Det är både nya och nygamla Sparvboet som tagit den renoverade vindsvåningen i besittning när boendeträningen för utvecklingsstörda kört igång. Pojkarna, fr.v. Alf Haglund, Antti Aaltonen, Gilbert Wiklund och Edgar Rabell får den hjälp de behöver av flickorna, Mirja Sundqvist och Tina Talvitie.
Det är både nya och nygamla Sparvboet som tagit den renoverade vindsvåningen i besittning när boendeträningen för utvecklingsstörda kört igång. Pojkarna, fr.v. Alf Haglund, Antti Aaltonen, Gilbert Wiklund och Edgar Rabell får den hjälp de behöver av flickorna, Mirja Sundqvist och Tina Talvitie. (foto: AnCi Holm)


AnCi Holm, Jakobstads Tidning 8 april 1987.
Jorma Metso digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Barnhemmet av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur tidningen.
(Inf. 2007-05-01, rev. 2007-05-03.)