Tre tuffa år i Nykarleby

Staden investerar mer än vad den har råd med, ökar lånen med 7 miljoner euro och går back med 1,2 miljoner då året är till ända.

NYKARLEBY. Stadsdirektör Gösta Willman och styrelseordförande Maria Palm, som presenterar sitt första budgetförslag, vill helst lyfta blicken tre år framåt.

Då har staden ett nytt och fint bibliotek, en toppmodern geriatrisk avdelning vid hvc, en ny skola och nytt daghem i Jeppo, en ny frisk skola i centrum och två splitternya daghem i Socklot och centrum.

Hade Willman och Palm själva fått välja hade fastighetsbyggandet skett under en mera utdragen tid. Med två fuktskadade och mögeldrabbade fastigheter, eller Normens skola och vårdavdelningen på hvc, som redan stängts och Rummelbacken som av samma orsaker ska jämnas med marken, är den akuta byggruschen ofrånkomlig.

I år gör staden ett underskott på drygt en halv miljon euro. Nästa år beräknas underskottet bli 1,2 miljoner euro trots att upplåningen ökar från 20 till 27 miljoner euro.

- En sådan budget är egentligen inte möjlig att göra om vi inte hade ett ackumulerande överskott på 11 miljoner från tidigare goda år, säger Willman.

För att få ekonomin i balans på nytt kommer det att krävas kännbara besparingar i driftsutgifterna de närmaste åren, eller nästan en miljon euro år 2017 och 600 000 euro år 2018 med nuvarande skattesatser. Det sparprogram på 740 000 euro som staden sjösatte i fjol slukades i ett nafs av de stora överskridningarna inom vården.

TILL DET POSITIVA för stadens del räknar Willman och Palm den fortsatt höga sysselsättningen och att befolkningen ökat med 19 personer från årsskiftet fram till oktober. Skatteinkomsterna beräknas ändå minska med en miljon euro nästa år. Willman befarar också att samfundsskatteinkomsterna kommer att bli lägre än vad kommunförbundet prognostiserat för Nykarlebys del detta på grund av stiltje inom pälsnäringen.

- Däremot har staden för första gången en realistisk budget för social- och hälsovården, då den baseras på bokslutet för 2014, som blev ett ovanligt dyrt år för Nykarleby, säger Willman.

Social- och hälsovården kostade skattebetalarna 1,3 miljoner euro mera år 2014 jämfört med i år.

- Men vårdkedjorna måste ständigt ses över och hållas i skick.

Det kommer också att krävas åtstramningar inom vården då de nya sparprogrammen för driften ska verkställas.

Någon lösning för den fuktskadade stängda skolfastigheten vid torget syns inte i nästa års budgetförslag.

- Då den nya Residensskolan står klar hösten 2017 ska en grundlig analys och helhetsbedömning av verksamheten på skolområdet göras, säger Willman.

De gamla skyddade träbyggnaderna från seminarietiden som finns på skolområdet och som i dag används av skolorna på området är redan satta under lupp.

Om valet står mellan en upprustning av de gamla trähusen på skolområdet eller skolan vid torget är huset vid torget det vi satsar på. Det är inte uteslutet att torgfastigheten på nytt blir skola och i så fall för Topeliusgymnasiet, säger Willman.

Normens gamla skolbyggnad, även den skyddad, är den mest värdefulla byggnaden i staden och som enligt Willman därför är mest värd att rustas upp.

 

”Det var också många som ifrågasatte Stjärnhallen då den byggdes.”

GÖSTA WILLMAN, stadsdirektör i Nykarleby,
om biblioteksbygget


RUMMELBACKENS DAGHEM som byggdes på 80-talet kommer däremot att jämnas med marken och ett nytt daghem byggas i stället. Nästa år finns för nybygget ett anslag på 630 000 euro och för år 2017 600 000 euro. Det nya daghemmet byggstartas till sommaren. Det nya daghemmet i Socklot ligger före i tidtabellen och beviljades bygglov tidigare i veckan.

De åtta barn och den personal som fortfarande visar symptom på inomhusluften i rivningskåken Rummelbacken kommer från och med den första december att flytta till den gamla gårdskarlsbostaden, eller före detta galleri Viktor, vid torget. Var de övriga drygt 30 barnen ska placeras i väntan på ett nybygge är fortfarande oklart, eftersom byggplatsen för nybygget fortfarande är öppet.

Både Willman och Palm försvarar bygget av det nya biblioteket, som kostar staden l miljon euro, (lika mycket bidrar staten med) men som med jämna mellanrum ifrågasätts av stadsbor.

- Det var också många som ifrågasatte Stjärnhallen då den byggdes, jämför Willman.

- Det nya biblioteket är inte bara ett hus för bokförvaring. Det blir ett kulturhus och en viktig mötesplats för både nya och gamla Nykarlebybor, säger Palm.

Lägg därtill att det möjliggör en koncentration av stadens hela förvaltning till ämbetshuset.


Nykarleby budgeten 2016

Så fördelas inkomsterna:
Totalt 52 milj. euro


 

Så fördelas nettoutgifterna:
Totalt 43 milj. euro

 

Lånestockens utveckling

 

Årsbidraget:
Årsbidraget i % av avskrivningarna

31%

En kommuns ekonomi är i balans om årsbidraget täcker alla avskrivningar. Om talet är under 100 procent är kommunens ekonomi svag. Om talet är över 100 procent är kommunens ekonomi god.


Skatter 2016:
Inkomstskatten (nu 20,5) 21 %
Allmänna fastighetsskatten (oförändrad): 1,0 %
Egnahemshus (oförändrad): 0,5 %
Fritidsbostäder (oförändrad): 1,1 %

 

 

Här är de största investeringarna:  
Hvc-bäddavdelning
25 bäddplatser. En patient/rum Inflyttningsklar i augusti 2016.
2,3
miljoner euro
   
Residensskolan
Byggstarten sker då skolorna stängs i juni. Den nya skolan tas i bruk höstterminen 2017. Totala kostnaden för Residensskolan miljoner.
4,3
miljoner euro
   
Biblioteket
Totalt kostar biblioteket 2 miljoner euro, varav staten står för hälften, eller 1 miljon. Inflyttningsklart i april.
1,1
miljoner
euro
   
Rummelbackens daghem
Byggstart sommaren 2016.
630 00
euro
   
Socklot daghem
Byggstart våren 2016
630 000
euro


Text: Britt Sund, Grafik: Gunilla Alholm, Österbottens Tidning, den 20 november 2015.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur JT.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2015-11-24, rev. 2015-11-24 .)