Nämnd vill att planeringen för nytt daghem i centrum inleds

Planeringsarbetet för ett nytt daghem i centrum måste inledas. Det hälsar nämnden för utbildning och småbarnspedagogik till stadsstyrelsen.


Planeringsanslag finns. Därför anser nämnden att både planeringen och frågan

I centrum finns i dag flera små och tillfälliga daghemsenheter i rum eller baracker som staden hyr.

Daghemmet Skogstjärnans 54 barn undantaget, finns det i dag 113 dagisbarn på åtta olika avdelningar i centrum som får sin dagvård i mer eller mindre tillfälliga rum och för vilka staden betalar en årlig extern hyra på 127 765 euro.

De tillfälliga enheterna är både många och små vilket gör att antalet barn är begränsade och personaltätheten därför hög.

Nämnden vill att man i planeringen och placeringen av det nya daghemmet tar i beaktande barnens möjlighet att vistas i naturen och närheten till skogen, eftersom gården är en viktig del av barnens lärmiljö.

Nämnden hänvisar till ny forskning som visar att barn mår bra av att visats ute och att en naturlig omgivning också ökar barnens fysiska aktivitet. Skogiga områden gör att barn leker på ett mera mångsidigt sätt och hålls friskare.

Enligt nämnden spelar det inte så stor roll på vilken sida av älven daghemmet placeras eftersom de flesta föräldrar för och hämtar sina barn med bil.

Nämnden hoppas på ett nytt, stort och flexibelt daghem mitt i naturen, där man kunde samla många avdelningar under ett och samma tak och där man enligt behov och efterfrågan kan skräddarsy olika lösningar.

Planeringsarbetet för ett nytt daghem i centrum måste inledas. Det hälsar nämnden för utbildning och småbarnspedagogik till stadsstyrelsen.


Britt Sund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 6 april 2018.
Lars Pensar tillhandahöll.

Byggandet aktualiseras av att ”nya” daghemmet från 80-talet på gamla stattionsområdet är så mögelskadat att det är utrymt och ska rivas, om det inte redan är rivet.


Läs mer:
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2018-04-07, rev. 2018-04-07 .)