Diktens dag dokumenterad

Diktens dag var ett årligt kulturevene-mang som föreningen med samma namn arrangerade i Nykarleby åren 1978–2006.

För en tid sedan kontaktade Fredrik Liljeström – han med Nykarlebyvyer – tidigare ordföranden och sekreteraren Ull-Britt Gustafsson-Pensar och frågade henne om hon inte kunde berätta något om företeelsen Dikten dag.

EFTER ATT ha samlat ihop alla sina pappershögar från tiden som sekreterare började hon skriva. Det blev drygt 12 maskinskrivna sidor, som nu är ”inbundna” mellan plastpärmar och som finns att fås på bibloteket och kulturbyrån i Ny-

karleby. Texten finns också att läsa på nykarlebyvyer.nu.
     Om man bor i Nykarleby kan man kontakta Tina Nylund på Kulturbyrån, så skickar hon skriften. Skriften kostar ingenting, om det inte råkar vara frågan om ett ansenligt porto.

– MÅNGA MÄNNISKOR har varit engagerade i den förening som ordnade evenemangen. Vi är många som tycker att sådan verksamhet bör dokumenteras, säger Ull-Britt Gustafsson-Pensar.
Någon comeback för Diktens dag eller för föreningen är däremot inte aktuell. Därför kommer också allt föreningsmaterial att placeras i föreningsarkivet.


Britt Sund, Österbottens Tidning, den 12 november 2015,
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Diktens dag in – memorian av Ull-Britt Gustafsson-Pensar.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2015-11-19, rev. 2015-11-19 .)