Finansieringsbekymmer bromsar
    utvecklingen av betongstationen

FABRIKÖR ELIEL ENG i Nykarleby har bekymmer. Men han tror att han skall kunna övervinna dem. Med att vänta på det lån från Småindustriförbundet som han ansökt om men inte vågar hoppas på. Inte ännu i vinter. Ansökan är på 95.000 mark som behövs för att han skall få igång det cementgjuteri med betongstation som han uppfört byggnaden till. I Nykarleby, där han har sin verksamhet utspridd på fyra olika ställen.


Den halvfärdiga byggnaden står bara ett stenkast från Engs bostadshus och ligger därför bra till. Eng byggde på vintern 1966—67 och 1967—68. Men nu tänker han bromsa upp den fortsatta utvecklingen. I väntan på lånet eller åtminstone tills han kan finansiera med egna pengar.Nybyggnaden står ute på en åker bara ett stenkast från fabrikör Eliel Engs bostadshus och spridda lokaler.
[Om man bortser från Philips TV-reklamen ser man betongstationens norrgavel och östfasad.]


Eliel Eng, eller rättare sagt Bröderna Eng köpte Cementgjuteri Ab i Jakobstad. Rubb och stubb. Och sysselsätter där fyra anställda som tillverkar rör och ringar, kabelskydd, grundpelare, stolpstag och t.o.m. litet gatsten.

Gjuteriet har varit igång från det Bröderna Eng övertog det. Efter en del mindre omdisponeringar och komplettering av maskinparken.

— Just nu rensar vi upp efter semestermånaderna säger Eng. Och återkommer till sin låneansökan.

Byggnaden i Nykarleby får stå halvfärdig ett par år. Om inte lånet kommer. Sedan kan vi kanske ta itu med problemen själva.

Eliel Eng är kommunstyrelseordförande med en mängd uppdrag också för andra. Det är därför ganska naturligt att han får lov att skynda långsamt med allt eget. Men han rör på sig.


P. Jakobstads Tidning den 12 september 1968.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Fabrikens vidare öden.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-27, rev. 2021-01-27 .)