UNDER ARBETE
Oy Norcar Automation Ab

Norcar-BSB
Interpolator Norcar
BSB-Mekan

Fabriksgatan 7–9


Det finns än så länge ganska lite här, så börja med

Norcar-BSB 25 år av Leif Sjöholm.
De flesta av länkarna i milstolparna går till den.

 
 
 

Innehåll

Några milstolpar
Anläggningen 2016
ArtiklarNågra milstolpar


*     *     *

Anläggningen 2016


Den första hallen från 1974 längst till höger/söder har tillbyggts flera gånger.
Montage. Förstoring.Prydlig anläggning med träd, buskar, välklippta gräsmattor och parkeringsplatser med motorvärmarstolpar. Den första hallen längst till höger/söder.
Förstoring.


Foto: F.L. den 12 juli 2016.
(Inf. 2023-11-07.)

 
   

Artiklar

 
   
Exportmöjlighet till Sovjet för BSB-Mekan? 1982
Bottniska företag satsar tillsammans på industriautomation
Kraftiga åskskurar bidrog till allvarliga vindskador i Österbotten – vinden ryckte loss del av fabrikstak i Nykarleby 2021

Norcar investerar i ny produktionslinje – fördubblar kapaciteten till 1 200 minilastare

2022

*     *     *

Exportmöjlighet till
Sovjet för BSB-Mekan?

BSB-Mekan i Nykarleby fick i samband med vicekonsul Karavajevs besök i Jakobstad på lördagen tillfälle att presentera sina produkter för pälsdjursnäringen. I bakgrunden hägrar exportmöjligheter till den stora sovjetiska pälsnäringen.

Det var ordföranden för den österbottniska kretsen av Samfundet Finland-Sovjetunionen, Peter Backa, som etablerade kontakten mellan ambassaden och företaget.


Under en kaffesits vid Juthbacka presenterade BSB-Mekas ägare, bröderna Boris, Stig och Börje Lindén sitt företag.

— Vi har hållit på i tre år nu och har utvecklat ett 15-tal olika produkter för pälsnäringen. De flesta av dem patenterade och vi har nyligen satt igång export till Sverige och Danmark, berättar Börje Lindén.

Företaget har specialiserat sig på renhållningssidan, men en mycket viktig produkt är det uppvärmda bevattningssystem man tillverkar.

Vicekonsul Karavajev var intresserad av huruvida företaget har kontakter till de sovjetiska branschorganisationerna sedan tidigare. Då svaret var nekande lovade han föra kontakten vidare. Han ville också veta om det fanns någon finländsk branschorganisation som kunde sköta exporten.

— Även om vi på senare år börjat handla direkt med mindre företag har det visat sig svårt att upprätthålla direkta kontakter med många småföretag, förklarade vicekonsul Karavajev.

Någon sådan organisation finns inte inom näringen i Finland, kunde värdarna berätta men andra företag, till exempel Petsmo Products och Norcar, har haft avsevärda beställningar från Sovjet.

Från BSB-Mekans sida berättade man också att företagets kapacitet för tillfället är helt utnyttjad. På sikt utökas emellertid kapaciteten avsevärt i och med att man inom de närmaste åren planerar bygga en egen hall i stället för den man nu hyr. Efter den utbyggnaden har man större möjligheter att möta en sovjetisk efterfrågan.

Under besöket i Nykarleby bekantade sig Karavajev med företagets anläggning på Kvarnvägen. Hur produkterna fungerar i praktiken visade Per-Erik Segervall vid Bröderna Sjöholms farm på Frillmossen.

Då besöket avslutades berättade Karavajev att han följt med näringen i tidningspressen men att han inte tidigare själv bekantat sig med den. Han lovade föra kontakterna vidare till de sovjetiska branschorganisationerna.Vicekonsul Vladislav Karavajev (i mitten) bekantade sig med Bröderna Sjöholms minkfarm under ett snabbesök i Nykarleby på lördagen. I sällskapet, Boris, Stig och Börje Lindén från BSB-Mekan samt Per-Erik Segervall.


K-G Olin, Jakobstads Tidning den 15 augusti 1982.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2023-03-07.)


*     *     *

Bottniska företag satsar
tillsammans på
industriautomation

En notis i Vbl senaste vecka om nära samarbete mellan BSB-Mekan i Nykarleby och Norcar i Korsholm, har gett upphov till spekulationer inom pälsfarmarkretsar. Kan det vara fråga om att man vill stärka marknadsföringen i konkurrens med Ostrobotnia Päls, som man anser gynnar Petsmo Products produkter? Det kan också vara så att något av de två företagen har finansiella svårigheter — närmast BSB-Mekan — och därför sökt en rysk samarbetspartner. Eller kan det ha någonting att göra med att BSB har lyckats bra med den nya fodertruck de satsat på?


Så långt några av ryktena kring det samarbetsavtal som uppgjorts mellan de två företagen.

— Sådana rykten finns det ingen grund för, framhåller såväl Erik Norras vid Norcar och Börje Lindén vid BSB.

Norras medger visserligen att Norcars tidigare samarbete med Petsmo Product upphört, men menar att han har sig själv att skylla för den saken.

Ett faktum är dock att Ostrobotnia Päls försäljare mycket aktivt sålt Petsmo Products fodertruckar på senare tid, medan Norcar huvudsakligen har egna försäljare. Detta inte enligt Norras. Däremot hävdar han att Norcar fortfarande är ledande i världen när det gäller fodertruckar.

— Vi tillverkar mera truckar än alla övriga producenter tillsammans, säger han.
Enligt såväl Norcar som Lindén är det inom tre sektorer som deras företag främst skall börja samarbeta. Det är fråga om foderköksmaskiner, industriautomation samt en allmän förbättring av servicen till kunderna, främst givetvis inom pälsdjursnäringen.

— Vi räknar med att det inom kort kommer att uppstå ett kontinuerligt behov av nyanskaffningar och avancerad service vid foderköken, säger Börje Lindén.

— Då kan det bli fråga om övergång till mera automatik vid fodertillverkningen. Vårt företag har redan den erfarenhet av industriautomation och speciallösningar med mikroprocessorstyrning. Allt det här är en stor marknad inom vilken vi säkert har nytta av ett samarbete med Norcar.

Erik Norras medger att det är BSB:s erfarenheter av industriautomation som intresserar Norcar. Det gäller inte bara företag inom pälsdjurssektorn utan alla slags industrier som vill övergå till mera avancerad teknik.

Norras understryker möjligheten att i samarbete med BSB utöka servicen till kunder inom pälsdjursnäringen och även inom andra sektorer. Det kan bli fråga om att samordna inköp, gemensam marknadsföring, utnyttjande av datatjänster och utvecklande av tillverkningsmetoder.

Inget av företagen kommer att upphöra med produktion av de produkter som nu tillverkas. Sålunda kommer företagen fortfarande att konkurrera när det gäller marknadsföring av fodertruckar. Någon framtida fusion är inte heller aktuell, säger han.

— En grundtanke är att ett bibehållet ägarförhållande skall göra det intressant att utveckla båda företagen jämsides och självständigt, säger Erik Norras.

Vid sidan av fodertruckar och övrig farm- och foderköksutrustning har tillverkning av skogsmaskiner blivit en allt viktigare produkt vid Norcar. Huvudprodukt vid BSB är bevattningsanläggningar för pälsfarmer. Norcar har ungefär 125 och BSB-Mekan 30 anställda.


Sven-Erik Glader, Jakobstads Tidning den 15 augusti 1982.
Margite Enlund tillhandahöll.
(Inf. 2023-03-07.)


*     *     *

Kraftiga åskskurar bidrog till allvarliga vindskador i Österbotten – vinden ryckte loss del av fabrikstak i Nykarleby


Jimmy Lindén säger att brandkåren hjälpte till med att sätta fast presenningar på taket för att det inte skulle regna in i lokalen.
Foto: Privat
Jimmy Lindén säger att brandkåren hjälpte till med att sätta fast presenningar på taket för att det inte skulle regna in i lokalen.


Kraftiga åskskurar härjade på tisdagen i Österbotten och Mellersta Österbotten. De drog senare vidare till Norra Österbotten och Kajanaland.


De kraftiga åskskurarna som rörde sig över Österbotten och Mellersta Österbotten på tisdagen orsakade omkring 30 utryckningar på två timmar för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, uppger räddningsverket på Twitter.

Främst handlade utryckningarna om fallna träd.
 

Meteorologiska institutet utfärdade på eftermiddagen en varning för kraftiga åskskurar i Mellersta Österbotten och i de södra delarna av Norra Österbotten.
Åskskurarna väntades orsaka lokala vindskador och institutet uppmanade folk att stanna inomhus och ta in lösa föremål. Senare på tisdagseftermiddagen uppdaterade institutet varningen och den gällde sedan Norra Österbotten och Kajanaland.
 

Del av tak blåste bort


Företaget Norcar i Nykarleby drabbades hårt av tisdagens åskskurar.

– En del av taket på vår produktionshall blåste sönder, säger Jimmy Lindén, försäljningschef och teknisk support vid Norcar.


Kraftiga åskskurar drog fram i Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten på tisdagen.
Foto: Privat
Kraftiga åskskurar drog fram i Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten på tisdagen.Enligt Lindén blåste cirka 700–800 kvadratmeter av totalt cirka 4 000 kvadratmeter bort på grund av den hårda vinden.

– Några släpvagnar som stod ute på gården är nu inget annat än skrot.


Enligt Jimmy Lindén, försäljningschef och teknisk support vid Norcar i Nykarleby, blåste cirka 700–800 kvadratmeter av totalt cirka 4 000 kvadratmeter bort på grund av den hårda vinden.
Foto: Privat
Enligt Jimmy Lindén, försäljningschef och teknisk support vid Norcar i Nykarleby, blåste cirka 700–800 kvadratmeter av totalt cirka 4 000 kvadratmeter bort på grund av den hårda vinden.
[Scandi Yachts hall i bakgrunden.]


Lindén säger att brandkåren hjälpte till med att sätta fast presenningar på taket för att det inte skulle regna in i lokalen.

– Som tur var kom ingen till skada, utan alla befann sig på insidan.


Österbottens Tidning, SPT, 22 juni 2021.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2022-0.)


*     *     *

Norcar investerar i ny produktionslinje – fördubblar kapaciteten till 1 200 minilastare

I fjol tillverkade Norcar 500 minilastare. För i år är 800 lastare redan sålda. Om ett par år ska 1 200 minilastare rulla ut från fabriken i Nykarleby.


Enligt Jimmy Lindén, försäljningschef och teknisk support vid Norcar i Nykarleby, blåste cirka 700–800 kvadratmeter av totalt cirka 4 000 kvadratmeter bort på grund av den hårda vinden.
Också om tillväxten på Norcars minilastare varit god sedan starten år 1998 har den fram tills nu inte kompenserat bortfallet av fodertruckar. Men nu ser det ljusare ut. Med vd Lotta Lindén-Svarvar i spetsen fördubblas därför produktionskapaciteten för minilastarna, som redan innan det nya året börjat sålts i 800 exemplar. Bild: Jonas Brunnström


Österbottens Tidning, webbupplagan 4 januari 2023.
(Inf. 2023-0.)Läs mer:
Från gödsellastare till industrirobotar. Norcar-BSB 25 år 1979–2004 av Leif Sjöholm.
Företagen på Kampen.

Företagets webbplats.
(Inf. 2022-07-26, rev. 2023-11-08 .)


*     *     *

 tillhandahöll.
(Inf. 2023-0.)