EKA Composite
Ab Scandi Yachts Oy

Ab Scandi Yacht Oy

Fabriksgatan 11Några milstolparVästra gaveln på Scandi Yachts hall sommaren 2016. Montage. Förstoring.Form som ser ut att ha några år på nacken sommaren 2016.

   
   

Artiklar

 

(De flesta länkarna går till sidan om Nykarleby
Båtvarv och dess efterföljare.)

 
VM-halvtonnare av Ron Holland byggs i Nykarleby 1979
I uttjänta husruckel har båtvarv ofta vuxit fram 1980
Reklam 1983
Båtfolk på besök i Finland 1984
Scandi Yacht med i nytt Nykra-bolag 1987
Nykra blev Sunwind
Scandi Yacht och Sunwind provseglar vingkölen hydrokeel
Lediga platser 1988
Goda tider i vinter för nejdens båtindustri 1989
”Oravais har ett fantastiskt bra läge” – nytt företag etablerar sig 2021
Båtvarvet seglar till Oravais – fördubblar volymen innan sommaren. 2022

*     *     *

VM-halvtonnare
av Ron Holland
byggs i Nykarleby

DET händer saker på den österbottniska båtbyggarfronten. Dagens nyhet är att en VM-halvtonnare, ritad av Nautors konstruktör Ron Holland, skall byggas på ett nytt båtvarv i Nykarleby. Första båten byggs för finländsk beställare och skall seglas av finländsk besättning i Half ton cup i Sverige nästa sommar, ett evenemang som tilldrar sig stort intresse också långt utanför Nordens gränser. Eventuellt kommer en systerbåt att byggas för en svensk beställare.


DET NYA Nykarleby-varvet är så färskt att det ännu inte ens har ett namn. En anhållan har lämnats in om att staden är behjälplig när det gäller att skaffa utrymmen.

Huvudintressenter i företaget är Nils Luoma Nykarleby med lång erfarenhet av båtbygge och segling och Bengt Wiklund Munsala, lika erfaren inom snickeribranschen och också gammal seglare och båtentusiast.

De båda ämnar starta i liten skala och i huvudsak ro halvtonnarprojektet i hamn med egna händer. Något storvarv ingår heller inte i planerna på längre sikt, säger de, tio-femton anställda på sin höjd inom de närmaste fem åren. Kvalitet skall varvet satsa på och en flexibel produktion som kan ta tillvara intressanta uppdrag på one off-sidan, där det i dag finns behov av fler byggare.

En större one off-båt är också under konstruktion för det nya varvet. Också det konstruktörsnamnet är världsbekant i branschen — danska Elvström och Kjaerulff. Om alla planer går i lås kommer båten att segla redan nästa höst.


Jakobstads Tidning den 15 november 1979.
(Inf. 2021-02-11.)


*     *     *

”Oravais har ett fantastiskt bra läge” – nytt företag etablerar sig
i före detta husfabriken


Fabriksbyggnaden är nästan 12 000 kvadratmeter och kontorsbyggnaden är cirka 2100 kvadratmeter.
Foto: Kannustalo
Fabriksbyggnaden är nästan 12 000 kvadratmeter och kontorsbyggnaden är cirka 2 100 kvadratmeter.


Vörå kommun har köpt den 12 000 kvadratmeter stora fastigheten i Oravais. Ett nytt företag som vill bli Skandinaviens ledande komposittillverkare ska etablera sig i den.


EKA Composite etablerar sig i Oravais och startar upp verksamheten i Kannustalos före detta fastighet. [Ursprunget var en andelsladugård grundad i början på 1970-talet. Senare fanns bland annat Harry Backlunds Oravais hus i fastigheterna. Den firman ägde en tid f.d. Gyllenbergs anläggning i Forsby.]

EKA Composite verkar inom båtindustrin och kommer att utvidga verksamheten även till andra industrier. Aktuella branscher förutom fritidsbåtar är kompositproduktion för fordons-, energi-, skogs- och gruvindustrin. Målsättningen är en exportandel på 50 procent. 

EKA är specialiserad på och använder sig av vacuuminjektionsteknik i tillverkningsprocessen för att minimera utsläpp och minska verksamhetens miljöavtryck. Det finns även beredskap att i framtiden utvidga till andra tillverkningsmetoder som uppfyller de krav som EKA och dess kunder har för ytterligare hållbarhetsutveckling.


Kannustalo fastighet i Oravais består av närmare 12000 kvadratmeter. Det finns med andra ord mycket yta att fylla.Foto: Heidi Eriksson
Kannustalo fastighet i Oravais består av närmare 12 000 kvadratmeter. Det finns med andra ord mycket yta att fylla.


EKA beslöt i höstas att gå in i kompositbranschen för att bidra till hållbarhetsperspektiv. Vd Mikael Strand beskriver injektionstekniken är en av de miljövänligaste metoderna att tillverka komposit på i dag. Företaget vill nu göra tekniken attraktiv från ett kostnadsperspektiv även för mindre produkter.


”Vi tror på landsbygden och ser att Oravais har ett fantastiskt bra läge med närhet till Vasa, Jakobstad och Karleby. Utöver detta ligger vi mitt bland båt- och energiklustret.”

ÖSTEN KARLSSON
Produktionsdirektör


Företaget har sökt efter större lokaler och har bland annat övervägt ett nybygge. Men, i hållbarhetens tecken ville de hellre ta tillvara en befintlig fastighet. Fabriken i Oravais har de haft sina ögon på ett tag, berättar Strand som faktiskt är född i Oravais även om han är uppväxt i Vasa.

– Vi har kört förbi många gånger och känt att fastigheten behöver väckas till liv, säger Strand.

EKAs produktionsdirektör Östen Karlsson berättar att utrymmesbrist länge begränsat verksamheten och tillväxten. 

– Det har varit sorgligt att se en stor fastighet stå tom i Oravais och vi ser verkligen fram emot att etablera oss här. Vi tror på landsbygden och ser att Oravais har ett fantastiskt bra läge med närhet till Vasa, Jakobstad och Karleby. Utöver detta ligger vi mitt bland båt- och energiklustret, säger Östen Karlsson som själv är bosatt i Oravais.


Kannustalos har stått tom tills husfabriken lade ner sin produktion. I mars ska fabriken vara i användning igen.Foto: Heidi Eriksson
Kannustalos har stått tom tills husfabriken lade ner sin produktion. I mars ska fabriken vara i användning igen.


Byggnaden har varit till salu sedan 2019 efter att Kannustalo lade ner sin produktion året innan. Strand berättar att diskussionerna med Kannustalo pågått sedan sommaren och att man för några veckor sedan bjöd in kommunen för att se hurudant samarbete som går att finna.


EKA Composites majoritetsägare är Scandi Yachts och EKA Agency.
Scandi Yachts sysselsätter i dag 14 personer, samtliga övergår till EKA Composite. Genom satsningen i Oravais kommer EKA under 2022 att rekrytera 15–20 personer till olika funktioner inom produktion och planering.


”Det innebär en positiv utveckling för Vörå kommun i många avseenden och ger givetvis ringar på vattnet för hela näringslivet.”

KOMMUNDIREKTÖR TOM HOLTTI OCH EKONOMIDIREKTÖR ANDERS LIDMAN


Diskussionerna mellan EKA och Kannustalo har pågått sedan i somras och i början av december bjöd kommunen in till diskussion om samarbete. Mikael Strand berättar att företaget presenterat verksamhet, strategi och visioner för kommunstyrelsen och fullmäktige och att kände att de mottogs med öppna armar.
– De såg den fulla potentialen i vad vi kan åstadkomma i Oravais. För vårt företag var fastighetsköpet en tung investeringsbörda och den skulle ha bromsat utvecklingen av affärsverksamhet och produktion. Att Vörå kommun kunde komma in och stöda oss med fastighetsinvesteringen visar verkligen att i Vörå stöder man företagande när det finns en solid affärsidé, säger Mikael Strand. 


Ekonomidirektör Anders Lidman , fullmäktigeordförande Kjell Heir, kommunstyrelsens ordförande Anna Bertills och kommundirektör Tom Holtti är glada över etableringen.Foto: Arkiv/Alexandra Furu
Ekonomidirektör Anders Lidman, fullmäktigeordförande Kjell Heir, kommunstyrelsens ordförande Anna Bertills och kommundirektör Tom Holtti är glada över etableringen.


Vörå kommunstyrelse och fullmäktige har under ett sekretessbelagt möte 21 december beslutat att köpa fastigheten. För fastigheten betalar kommunen 1,4 miljoner euro. Samtidigt godkände kommunstyrelsen ett inlösningsavtal mellan Vörå kommun och det under bildning varande fastighetsaktiebolaget EKA Fastigheter. Fastighetsaktiebolaget löser in industrihallen under en tid på 20 år enligt samma villkor som avtalats med företaget som verkar i grannfastigheten.

Från kommunens håll säger kommundirektör Tom Holtti och ekonomidirektör Anders Lidman att kommunen jobbat hårt för att hitta en lösning som möjliggör etableringen. De ser att det kan ge ringar på vattnet för hela näringslivet. Kommunstyrelsens ordförande Anna Bertills påminner om att själva fastigheten varit omdiskuterad länge. Kommunen har från dag ett varit fast beslutna att göra det man kan för etableringen. 

– Det här är en företagsetablering modell större i en bransch som vi tror kommer växa i framtiden och som ger ringar på vattnet i kommunen. Det här ger livskraft och vi är jätteglada för det, säger Bertills. 

Även fullmäktige var eniga berättar ordförande Kjell Heir. 

– Vi ser framtiden i konceptet och branschen och det här är stabila och seriösa parter. Klart det finns en risk i alla såna här beslut men kommunen har ett behov av att utvecklas och det här är fräscht, ett nytt kunnande och en satsning på hållbarhet. 


Kannustalos stora hall i Oravais kommer äntligen komma till användning igen.Foto: Heidi Eriksson
Kannustalos stora hall i Oravais kommer äntligen komma till användning igen.I januari kommer renoveringar att påbörjas i och i februari kommer produktionen flytta från Nykarleby till Oravais. Hela verksamheten flyttar från Nykarleby, så även de anställda. I månadsskiftet februari-mars beräknas produktionen i Oravais vara i gång. 

– Vi ser väldigt mycket fram emot att komma i gång och även att hitta nya arbetstagare och föra fram hållbarhetstänk genom kompositproduktionen, säger Strand.


EKA Composite

  • EKA Composites målsättning är att bli Skandinaviens ledande komposittillverkare med hållbarhet och effektiv industriell produktion i fokus.
  • EKA Composite verkar inom båtindustrin och kommer att utvidga verksamheten även till andra industrier. Aktuella branscher förutom fritidsbåtar är kompositproduktion för fordons-, energi-, skogs- och gruvindustrin.
  • EKA Composites majoritetsägare är Scandi Yachts och EKA Agency. Scandi Yachts är grundat 1979 och ägs sedan 2008 av Östen och Anne Karlsson med familj.
  • Bakom EKA Agency står Mikael Strand och Henna Forsström. Mikael har de sista tre åren jobbat som Commercial Director på Axopar. Henna har jobbat 17 år i båtbranschen, de sista tre åren jobbat som Head of Brand & Marketing på Axopar.


Alexandra Furu, Österbottens Tidning, webbupplagan 29 december 2021.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2022-07-26.)


*     *     *

Båtvarvet seglar till Oravais – fördubblar volymen innan sommaren


Det är trångt om saligheten i Scandi Yachts båtvarv. Med flytten till Oravais mer än fördubblas produktionskapaciteten redan innan sommaren, lovar Mikael Strand, Östen och Kim Karlsson.
Foto: Jonas Brunnström
Det är trångt om saligheten i Scandi Yachts båtvarv. Med flytten till Oravais mer än fördubblas produktionskapaciteten redan innan sommaren, lovar Mikael Strand, Östen och Kim Karlsson.

 

I Scandi Yachts båtvarv får de anställda knappt plats bland alla båtar i vardande. Men inte länge till. Om en månad flyttar hela verksamheten och de fjorton anställda till Oravais.


Nytt hem för verksamheten blir den före detta husfabriken i Oravais som nygrundade bolaget EKA Composite håller på att ställa i ordning inför flytten från Nykarleby. 

EKA Composite tog över de anställda båtbyggarna i Scandi Yachts i samma veva som Östen Karlsson och Mikael Strand med sina partner och bolag (Scandi Yachts och EKA Agency) slog ihop sina påsar och grundade EKA Composite i höstas. Bolaget ingick strax före nyår ett hyresavtal med Vörå kommun som äger fabriksfastigheten i Oravais.


Det nya bolaget har siktet inställt på att bli den ledande komposittillverkaren i Norden och inte bara för båtindustrin utan också för andra branscher.

– För vår del handlade det om ett intresse att förändra branschen och att utveckla industrin kring själva komposittillverkningen i en mera hållbar riktning, säger Mikael Strand.

Då Strand talar om oss, talar han även för sin partner Henna Forsström, som inte bara varit verksam i båtbranschen de senaste arton åren utan som är född och uppvuxen på pappa Jarmo Kinnunens båtvarv i Karleby. Han var en av grundarna till varvet Finn-Marin och båtmärkena Finnmaster, Grandezza och Husky.


I Scandi Yachts hittade Mikael Strand det han sökte, den specialkompetens som den nya komposittillverkaren EKA Composite ska ta till en helt ny nivå.
Foto: Jonas Brunnström
I Scandi Yachts hittade Mikael Strand det han sökte, den specialkompetens som den nya komposittillverkaren EKA Composite ska ta till en helt ny nivå.


De senaste åren har paret Forsström och Strand varit verksamma i båtföretaget Axopar.


I Östen Karlsson och familjen Karlssons Scandi Yachts hittade Strand och Forsström den specialkompetens inom komposittillverkning som de sökte.

– Det är här man i dag hittar den ledande produktions- och injektionstekniken som vi ska utveckla tillsammans och ta till nästa nivå, säger Mikael Strand, vd för EKA Composite, på den guidade rundturen bland båtbyggarna i det trånga Nykarlebyvarvet.

Östen Karlsson är också produktionsdirektör i det nya bolaget.


Om en månad fortsätter
 tillverkningen och monteringen av de högkvalitativa produkterna för de ledande båtmärkena i Oravaisfabriken.

– I tillverkningen fortsätter vi utveckla vacuuminjektionstekniken som bidrar till en ren och modern arbetsmiljö och som minskar produktionens miljöavtryck, säger Strand.

EKA Composit har redan investerat i de senaste verktygen som finns på marknaden för att ytterligare slipa den ergonomiska och funktionella arbetsmiljön för de anställda.


Det må vara trångt på varvet men i formen till båten finns gott om plats för båtbyggaren att göra klart för injektionsprocessen. Tekniken förlänger livslängden på båten och ger en fin ytfinish.
Foto: Jonas Brunnström
Det må vara trångt på varvet men i formen till båten finns gott om plats för båtbyggaren att göra klart för injektionsprocessen. Tekniken förlänger livslängden på båten och ger en fin ytfinish.


Vid sidan av kompositproduktion monteras båtarna till den färdighetsnivå som kunden önskar.

– Vi satsar också på produktutveckling till mera hållbara kompositmaterial, säger Strand.

Dessutom ska produktionsprocesserna trimmas och dokumenteras inför steget till en bredare marknad.


Scandi Yachts
, som i huvudsak jobbat som underleverantör till de stora båtföretagen i landet, hade länge varit på jakt efter större fabrikslokaler.

– Trångboddheten har hämmat vår tillväxt och utveckling, säger Östen Karlsson.

På grund av kapacitetsbristen de senaste åren har han tvingats backa givna jobbuppdrag. Men redan om en månad ökar produktionsvolymerna. 


För far och son Östen och Kim Karlsson betyder flytten till en större fabrikshall ett lyft och fler kunder.
Foto: Jonas Brunnström
För far och son Östen och Kim Karlsson betyder flytten till en större fabrikshall ett lyft och fler kunder.


– Innan sommaren räknar vi med att kunna nyanställa tjugo produktionsarbetare och därmed kan vi även ta oss an de kunder som Karlssons hittills varit tvungna att backa, säger Mikael Strand.

25 sökande har visat intresse efter den rekryteringsannons som bolaget delade på sina digitala plattformer för ett par veckor sedan.


EKA Composite går in för en kontrollerad tillväxt, även om arbetsvolymen redan finns. Till sommaren räknar Strand ändå med att ha tjugo nya medarbetare utöver de fjorton som flyttar från Nykarleby.

– Det ser lovande ut och vi fortsätter rekrytera hela våren.

Får man tro Östen Karlsson, som själv bor i Oravais, är också de anställda i Nykarleby pigga på en flytt till Oravais.

– Jag befarade att någon skulle tacka för sig när det blir byte av arbetsplats. Men tvärtom är alla positiva till förändringen och framför allt till en större fabrikshall och en bättre arbetsmiljö.


Även om siktet är inställt på kompositprodukter till andra branscher räknar Mikael Strand med att de kommande två åren helt och hållet ägnas åt båtindustrin.


Det är inte bara vd Mikael Strand, produktionsdirektör Östen Karlsson och Kim Karlsson som ser fram emot flytten till Oravais. Även de anställda båtbyggarna som trängs i hallen är positiva till förändringen i det nya bolaget EKA Composite.
Foto: Jonas Brunnström
Det är inte bara vd Mikael Strand, produktionsdirektör Östen Karlsson och Kim Karlsson som ser fram emot flytten till Oravais. Även de anställda båtbyggarna som trängs i hallen är positiva till förändringen i det nya bolaget EKA Composite.


– Det är med hjälp av båtindustrin som bolaget bygger sin omsättning som i sin tur ska lägga grunden för att ta oss an andra industribranscher om ett par år, säger Strand.

Som exempel på andra branscher som kommer att behöva olika typer av kompositer och nya material nämner Strand fordons-, gruv-, skogs- och batteriindustrin.

Vad som händer med Scandi Yachts tömda industrihall i Nykarleby är oklart. Några konkreta spekulanter finns inte, och Östen Karlsson vet inte om den ska säljas eller hyras ut.


Scandi 42 blev årets segelbåt på Båtmässan 2021. Båten väckte stort intresse även på de flytande båtmässorna i Helsingfors och Köpenhamn. Segelbåten kommer att tillverkas i Oravaisfabriken.
Foto: Jonas Brunnström
Scandi 42 blev årets segelbåt på Båtmässan 2021. Båten väckte stort intresse även på de flytande båtmässorna i Helsingfors och Köpenhamn. Segelbåten kommer att tillverkas i Oravaisfabriken.Hur blir det med Scandi Yachts Scandi 42, årets segelbåt på båtmässan i Helsingfors? 


– Vi vill naturligtvis tillverka fler Scandi 42. Intresse för båten finns och det är gott om plats även för segelbåtstillverkning i Oravaisfabriken, säger Östen Karlsson.


Britt Sund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 8 februari 2022.
Stig Haglund tillhandahöll.
(Inf. 2022-07-26.)Läs mer:
Hallens sydfasad.
Företagen på Kampen.
EKA Compoistes webbplats.
Scandi Yachts webbplats.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-01-01, rev. 2022-07-27 .)