Fougstedtska
huset rivs

DET sk Fougstedtska huset i Nykarleby rivs nu för att ge plats åt ett nytt våningshus. Huset blev uppkallat efter seminariedirektor Fougstedt som bodde i det.

HUSET som finns i hörnet av Borgaregatan och Gustav Adolfsgatan hör inte till de omstridda i borgarkvarteren.


Tomten ägs av Byggnadsbyrå I. Berg Enligt de preliminära planerna som finns för tomten, kommer ett nytt våningshus att uppföras under vårvintern med byggstart i februari. Det nya huset kommer att likna det hus som står på granntomten i hörnet av Gustav Adolfsgatan och Bankgatan. Några yttre avvikelser planeras dock, bl a får balkongerna en annan utformning. Det nya huset är planerat för 18 lägenheter. I enlighet med stadsplanen för området byggs det i tre våningar.

Stadsbor har rapporterat fynd från rivningsplatsen. Tidningar från 40-talet och enstaka äldre (bl a från 1917) är bland de fynd som gjorts vid rivningen. [Jag såg en protokollsbok från Lotta Svärd, men den gick obekanta öden till mötes.]Rivningen av seminariedirektor Fougstedts hus i Nykarleby har kommit igång.
[Per-Erik Willmans grävmaskin.]Jakobstads Tidning den 9 november 1985.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Fougstedtska huset.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-09-19, rev. 2021-09-19 .)