Gångstig planeras längs
älvstranden


Arbetet med Ljusparken pågår vid älvstranden. Tanken är att där Ljusparken slutar ska den planerade gångstigen ta vid. Foto: Jenny Björklund Förstoring.


Ett promenadstråk som binder samman den kommande Ljusparken med det nyrestaurerade Kuddnäs planeras.


Nykarleby har gjort upp en plan för en gångstig som skulle binda samman Topeliparken och den kommande Ljusparken med Kuddnäs.

– Med jämna mellanrum har det kommit önskemål om att vi borde göra mer kring älven. Nu har ju det skett en uppfräschning både vid stranden vid Kuddnäs och arbetet med Ljusparken nedanför Topeliparken pågår. Tanken är att binda ihop dessa med en nätt liten gångstig, säger byggnadsingenjör Kim Blomqvist.

Gångstigen skulle vara ungefär 450 meter lång och gå nedanför de hus som ligger invid Jakobstadsvägen. Området hör till stadens grönområde.

– Det skulle vara ett tämligen lätt arbete, inget större projekt. Vi skulle skala ur och lägga krossmaterial som sedan skulle komprimeras.Grafik: Kati Hiekkanen. Förstoring.


Men än finns inga politiska beslut eller budgeterade medel. Från den första juni och två veckor framåt finns planen över den planerade gångstigen till påseende. Den första veckan har det inte inkommit några anmärkningar mot planen.

– Flera av de som bor nära den planerade gångstigen har varit inne och diskuterat. Jag tror att det lär komma in en del synpunkter, säger byggnadsingenjör Kim Blomqvist.

Gällande arbetet med Nykarleby kraftverks projekt Ljusparken förväntas det första skedet med murade avsatser, ljussättningar och planteringar bli klart framåt hösten. De planer som fanns kring öarna i älven, med bland annat broar, görs inte i första skedet.

– Vi satsar först på strandkanten, säger Tony Eklund, vd på Nykarleby Kraftverk.


Jenny Björklund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 8 juni 2018.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ljusparken.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2018-06-09, rev. 2018-09-23 .)