Steget in i tvåspråkighet:
Nykarleby översätter gatunamnen

FRÅN BÖRJAN av nästa år får Nykarleby tvåspråkiga gatuskyltar — Nykarleby som i detta nu är den enda staden på fastlandet med enbart svenskspråkiga gatunamn. Gatunamnskommittén är nu klar med sitt förslag till de finska namnen på gatorna. En gata får helt nytt namn, nämligen Jeansborgsgatan som blir Prästgårdsgatan Pappilankatu. Också den omdiskuterade översättningen av Andra sjön skall — om fullmäktige godkänner förslaget —ändras från Toinen Meri till Toisjärvi. [Nu heter det Toisvesi.] Gatunamnen med historisk anknytning har i stort sett fått behålla sin form.


En hel del experter har varit engagerade i översättningen av gatunamnen i Nykarleby. Den lokala kommittén, som består av Börje Nygård ordförande, Håkan Hernberg och Holger Haglund har anlitat museiintendent Pekka Toivanen i Jakobstad vilken i sin tur kontaktat språkforskare i knepiga fall.

På tisdagen skall stadsfullmäktige säga sin mening om kommitténs förslag att t.ex. Fåfängan på finska heter Turhamoisuus, Badhusstigen Saunapolku, djäknestigen Teininpolku, Fältskärsgatan Välskärinkatu osv.

Så här har kommittén tänkt sig att gatunamnen skall översättas:
  


Jakobstads Tidning den 23 november 1973.
Margite Enlund tillhandahöll.Läs mer:
Namnförslagen var väl i stort sett som det blev, men en del gator blev ej anlagda.
Gatunamnen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-11-15, rev. 2020-11-15 .)