Känsloladdade
människostudier
av Grensjö


Berith Grensjö ställer under juli månad ut en samling akryler på Galleri Viktor i Nykarleby. Grensjö bor i Sverige, närmare bestämt i Siknäs som finns mellan Luleå och Haparanda. Hon härstammar från Nykarleby, och tillbringar somrarna i familjens sommarstuga vid Andra Sjön.

- Det är speciellt roligt för mig att ställa ut just här i GalleriViktor, eftersom jag i tiderna har gått i skola här intill, i Normen, säger Grensjö.

Grensjös ateljé i Siknäs ligger mycket naturskönt till ute på en udde. Trots det målar hon inga naturmotiv.

- Naturen påverkar min konst, men jag har ändå inget behov av att måla den.

När Grensjö vistas längre perioder i Nykarleby brukar hon också sitta på gården vid sommarstugan och måla.

- Sedan spikar jag upp tavlorna på stugans fönsterluckor, på uthusen och litet här och var. Husen börjar se ganska speciella ut, ler Grensjö.

Grensjös tavlor föreställer nästan uteslutande människor, något som troligen beror på att hon har jobbat långa tider som porträttfotograf.

- Jag är intresserad av människor. Livet inspirerar mig. Jag är en av de få som tycker att det är roligt att stå i kö, för då kan jag iaktta andra människor berättar Grensjö.

Musik spelar en stor roll i Grensjös måleri. När hon målar börjar hon med att sätta på en skiva. Musiken bestämmer färgen, och färgen tillsammans med musiken ger motivet.

- Jag målar efter vad jag känner, och försöker få fram känslorna i mina bilder.

- Jag har aldrig ens försökt måla utan musik. Det finns liksom inga färger på paletten då, tycker Grensjö.

Senaste vår var Wilhelm Stenhammar den mest inspirerande kompositören. Jean Sibelius är också en favorit. Stenhammar hör liksom Sibelius till de romantiska tonsättarna som var verksamma årtiondena kring sekelskiftet år 1900.

- Det märks på mina tavlor när Stenhammar kom med i bilden. Färgerna blev olika.

Grensjö målar dagligen. Alla tavlor som nu finns på Galleri Viktor har hon gjort under vinterhalvåret. De äldsta är från hösten, och de senaste från våren.

Titlarna på tavlorna är ganska speciella och på det sättet också fantasieggande.

- Det är meningen att titlarna skall ge betraktaren en början, så att han sedan kan bestämma vad det är han ser. Jag vill oftast inte berätta vad tavlorna föreställer, eftersom det begränsar fantasin.Foto: Michael Karlsson

• Berith Grensjö ställer ut på Galleri Viktor i Nykarleby i juIi. Till vänster på bilden syns hennes egen favoritakryl ”Du ...”. Den till höger heter ”Semesterminne”. [Kolorering: Peter Gullback.]


Michael Karlsson, Jakobstads Tidning den 2 juli 1997.
Berith Grensjö tillhandahöll.


Läs mer:
Galleri Viktor.
Galleri Viktor-artiklar.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-02-02, rev. 2021-02-11 .)