Auktion vid Hanséns café

Det är juli — den stora semestermånaden, men också den stora auktionsmånaden. I Nykarleby startade auktionssäsongen på lördag. Trots att regnmolnen kröp lågt över hustaken hade ett par hundra spekulanter vågat sig ut till gården bakom f. d. Hansens Café, där som vanligt Lennart Blomström, auktionsutroparnas grand old man, svingade klubban och talade för varan.


Auktion vid Hanséns café.
[Lennart Blomström, Gunhild Nymark och att gossen längst till höger är sonen Kjell, berättade Gunhild.]


Jakobstads Tidning, den 8 juli 1979.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


När Lennart tyckte att buden var för låga eller för få var standarduttrycket ”Ha ni sjukan maga?” Andra auktionsutropare på 1970-talet var polismästare Carl Kronqvist och stadsträdgårdsmästare Bror Sandström. Sommaren 2005 var Alfons Dahlström utropare.


Läs mer:
Hanséns café.
Blomströms gård.
På vandring bland Lisis antikviteter av Dolly.
Vi ropade in lite förnödenheter till vårt kämppä på auktionen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2005-08-02, rev. 2021-04-04 .)