Herlers hus klarade stadsbranden år 1858. Också om huset är kulturhistoriskt värdefullt är förfallet av den art att inte ens Österbottens museum motsätter sig en rivning. På onsdag beviljades därför de nya ägarna rivningslov.
Foto: Jonas Brunnström

Beslut: Herlers hus får rivas

Bryggerimästare Josef Herlers hus från tidigt 1800-tal har beviljats rivningslov av miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby.


NYKARLEBY.
En enhällig nämnd ger de nya ägarna av Herlers hus rätt att riva det gamla bostadshuset på cirka 200 kvadratmeter beläget på älvstranden nedanom det förvaltningshus som staden nyligen sålde.


TVÅVÅNINGSHUSET AV
stock, eller den första delen av huset, byggdes i början av 1800-talet och är en av de byggnader i centrum av Nykarleby som klarade sig från stadsbranden år 1858. Byggnaden är belägen på ett kvartersområde för fristående småhus där miljön enligt gällande plan ska bevaras. Platsen finns också på den nationella listan över byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY).

I slutet av 1800-talet köpte bryggerimästare Josef Herler huset och inrättade en läskedrycksfabrik i bryggeriet intill huset. Huset har varit i familjen Herlers ägo fram tills för någon månad sedan, då bröderna Ralf och Sten Bertula för ett nytt bolags räkning köpte huset på exekutiv auktion.

- Vår tanke med köpet var att riva huset och utveckla det unika området på älvstranden för boende, säger Sten Bertula.


INNAN NÄMNDEN
beviljade rivningslovet begärdes också ett utlåtande av Österbottens museum, som inte motsätter sig rivningen på grund av byggnadens dåliga skick. Museet har både på plats tagit del av byggnadens skick och även tagit del av den konditionsgranskning som de nya ägarna låtit en utomstående part utföra. Österbottens museum konstaterar i sitt utlåtande att en renovering av huset skulle innebära orimligt höga kostnader för ägarna.

Sten Bertula är också delägare i det bolag som nyligen köpte grannfastigheten, det gamla byggnadskontoret, som ska byggas om till ett bostadshus med ägobostäder.

- Men det är ett helt separat projekt, säger Bertula.

Att Sten Bertula är involverad i bägge fastigheterna på området är enligt honom själv en slump.

- Då min bror och jag köpte Herlers hus genom ett auktionsförfarande, hade jag ingen aning om att staden stod i beråd att sälja byggnadskontoret, säger Sten Bertula.

- När det gäller området där Herlers hus står finns i dagsläget inga  konkreta eller färdiga planer för fortsättningen, säger Bertula.


ISTÄLLET SKA
bröderna Bertula se över hela området och den kulturhistoriska miljön för att i sinom tid avgöra på vilket sätt tomten och miljön kan utvecklas på bästa sätt.

- Sannolikt kommer vi på sikt att initiera en ny detaljplan för hela den gamla bryggeritomten, säger Sten Bertula.


Britt Sund, Österbottens Tidning,den 21 februari 2019.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Herlerska gården av Einar Hedström.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2019-02-25, rev. 2019-03-02 .)