LOKLAT  BYGGEN & RENOVERINGAR  NYKARLEBY | 7.5.2021

Riv hela rasket – nytt skolbygge
bäst säger enig byggkommittéFoto: Jonas Brunnström
Tegelfastigheten från sent 70-tal föreslås rivas och ersättas med ett nybygge. Residenshuset i bakgrunden ska renoveras både in- och utvändigt, men står sist i turen att åtgärdas på skolområdet.


Tegelfastigheten där högstadiet är inrymt sedan slutet av 70-talet är utom räddning och bör därför rivas och ersättas av ett nybygge.


En enhällig planerings- och byggkommitté som utrett det fortsatta byggandet på skolområdet i centrum rekommenderar att den gamla högstadiefastigheten från sent 70-tal rivs och ersätts av en ny skolbyggnad för årskurserna sju till nio.

– Vi har utrett fem olika alternativ för de följande byggnadsskedena på skolområdet och vi ser inga förutsättningar att inleda med en renovering av fastigheten som från golv till tak är i undermåligt skick, säger kommittéordförande Roger Frostdahl.Högstadiet, i dag en del av Zachariasskolan, är inte renoveringsduglig och föreslås därför rivas och ersättas med en ny skolbyggnad.
Foto: Jonas Brunnström
Högstadiet, i dag en del av Zachariasskolan, är inte renoveringsduglig och föreslås därför rivas och ersättas med en ny skolbyggnad.Att riva fastigheten
 och bygga nytt blir enligt Frostdahl både billigare och mera funktionellt än att renovera den.

– Kommittén är helt enig om att det bästa alternativet är att riva hela rasket, säger Frostdahl.

I ett första skede ska dock Ahlbeckshuset renoveras och som det redan finns en långtgående planering för.

– Då Ahlbeckshuset är klart kan det tas i bruk av högstadiet och därigenom minskar behovet av tillfälliga baracker i väntan på att nybygget blir klart, säger Frostdahl.

– Det är ekonomin som avgör tidsplanen och renoverings- och byggtakten på skolområdet, svarar Frostdahl på frågan om när det nya högstadiet kan tänkas stå klart. Ahlbeckshuset föreslås renoveras före högstadiefastigheten rivs. Detta för att bereda rum för husvilla elever och minska behovet av skolbaracker.
Foto: Jonas Brunnström
Ahlbeckshuset föreslås renoveras före högstadiefastigheten rivs. Detta för att bereda rum för husvilla elever och minska behovet av skolbaracker.Tågordninge
n är i alla fall först renoveringen av Ahlbeckshuset, sedan ett nybygge för högstadiet och sist i turen står en renovering av Residenshuset.

– Båda de 100 år gamla husen är skyddade och får inte rivas. I motsats till den nya 70-tals fastigheten går de gamla husen också att renovera, säger Frostdahl.

Det övergivna Residenshuset kommer enligt Frostdahl inte att fortsätta spela den tvivelaktiga rollen som kulturhistorisk kuliss utan i sinom tid även renoveras invändigt och fyllas med verksamhet. 

Inför styrelsens möte på måndag föreslår stadsdirektör Mats Brandt att styrelsen omfattar planerings- och byggkommitténs rekommendation och att en ny lägesrapport ges av kommittén senare i vår som underlag för nästa års budgetprocess.


Baracklivet för skoleleverna i centrum kommer att fortsätta ett bra tag framöver. Då Ahlbeckshuset är klart renoverat kommer det att svälja en del av högstadieeleverna i väntan på ett nytt skolbygge för dem.
Foto: Jonas Brunnström
Baracklivet för skoleleverna i centrum kommer att fortsätta ett bra tag framöver. Då Ahlbeckshuset är klart renoverat kommer det att svälja en del av högstadieeleverna i väntan på ett nytt skolbygge för dem.Det slutliga beslutet
om nästa byggskede på skolområdet faller ändå på det nya fullmäktige som i slutet av året ska spika budgeten för nästa år och som då  avgör om och när renoveringen av Ahlbeckshuset inleds och när planeringen av en ny högstadieskola inleds.

Brandt föreslår vidare att styrelsen ger tekniska avdelningen uppdraget att fortsätta planeringen av Ahlbeckshuset och att bildningsavdelningen utröner finansieringsmöjligheter för Ahlbeckshusets kulturella del, eller Ahlbecksalen


Britt Sund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 7 maj 2021.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2021-05-08, rev. 2021-05-08 .)