”Sjukhuset” tar emot hvc

Den gamla sjukhusbyggnaden får ett sista uppdrag - att tjäna en evakuerad hvc-mottagnlng - innan sjukhuset rivs.

 

NYKARLEBY. Planerna för renoveringen av hälsovårdscentralen och för hur och var verksamheterna på hvc ska skötas under renoveringstiden spikas som bäst.

Det är redan klart att de centrala delarna av hvc:s läkarmottagning kommer att flytta in i den gamla sjukhusbyggnaden, som byggdes i mitten av 50-talet, men som under läng tid varit hem för socialvården och kanslipersonal. Innan hvc-mottagningen flyttar in ska de verksamheterna med personal först flytta ut. Då renoveringen av hvc-längan från tidigt 80-tal är klar om ett drygt år, eller i oktober-november år 2018, kommer den gamla sjukhusbyggnaden att rivas.

- Då har vi inte längre någon användning för gamla sjukhuset, som både är i dåligt skick och överflödigt. Därför rivs huset, säger Roger Frostdahl, ordförande för planerings- och bryggkommittén för hvc.

- Kanslipersonalen och de som jobbar inom socialvården kommer redan innan sommaren att flytta till gamla byggnadskontoret på Nygårdsvägen, säger Roger Frostdahl.

EFTER ATT sjukhusbyggnaden tömts görs under sommaren de ändringar som krävs för att hvc:s mottagning i stället kan flytta in och leva i anslutning till laboratoriet och de rum där röntgen tidigare fanns.

De som har ärende till hvc:s mottagning ska således till hösten söka sig till gamla sjukhuset. Hagalunds källare blir samtidig tillhåll för fysioterapin.

Både tandläkarmottagningen, där renoveringen pågar för fullt och rådgivningen, som fick nya rum då hvc-längan byggdes ut för några år sedan, kommer att stanna kvar på sina platser då resten av hvc-längan renoveras och byggs om.

Hela renoveringen ska enligt Roger Frostdahl vara klappad och klar i oktober-november 2018, eller i god tid tills vårdreformen ska verkställas och ansvaret för vården övertas av landskapet.

- Nykarleby kommer då att ha en hälsovårdscentral i toppskick, inklusive nyrenoverad vårdavdelning och som kommer att vara intressanta för vilket vårdbolag som helst att driva verksamhet i, säger Roger Frostdahl.

Däremot tror Frostdahl inte, ledamot i social- och hälsovårdsnämnden, att de jourtider som drogs bort under kvällar och veckoslut, kommer att återinföras under den tid som renoveringen pågar och hvc ska verka i provisoriska rum.

Den röntgen som stängdes i Nykarleby byggs heller inte upp på nytt i samband med renoveringen.

- Det handlar om en alldeles för dyr investering då vi i stället kan samarbeta om den fina och nya röntgen som byggts i Jakobstad, säger Frostdahl.

- Vad som händer efter år 2019 vet ingen ännu, svarar han på frågan om Nykarlebyborna kan räkna med utökad läkarjour, eller åtminstone samma nivå på servicen som i dag, efter vårdreformen.

- Med den renovering och den upprustning som nu sker vid hvc bygger vi i alla fall de bästa förutsättningarna för en fortsatt god basvård nära Nykarlebyborna, säger Roger Frostdahl.


Britt Sund Österbottens Tidning den 7 april 2017,
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Sjukhuset i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2017-04-17, rev. 2017-04-17 .)