Ab Kaspro Oy

Jakobstadsvägen 26Några milstolpar

  • 1988 startades föregångaren Tremar av Lars Johnson och Viking Back i f.d. Prevex.
  • 2008 köptes företaget av Tomas Kantola och namnet ändrades till  Ab Tomas Autoproduct Oy. Verksamheten fortsatte i av NTC hyrda lokaler.
  • 2010 flyttade man till Jakobstadsvägen 26, f.d. Abeko.
  • 2012 övertog bolaget karosseri- och bilmåleriverksamheten av Tomas Bilmåleri och öppnade samtidigt Mekonomen bilverkstad i fastigheten.
         Den 10 januari byttes namnet till Ab Kaspro Oy då en andel av bolaget såldes åt Sven Aspfors.
  • 2014 köpte Niklas Nygård företaget i sin helhet.
  • 2019 i december upphörde Mekonomen och karosseriverksamheten och Kaspro etablerades sig på den norska marknaden.
   
   

Artiklar

 
Vad kan vi hjälpa dig med i Nykarleby? 2015
Mekonomen i Nykarleby har lagt lapp på luckan – Nu satsar Kaspro på den norska marknaden 2019
Lapp på luckan för Mekonomen
Kaspro kör vidare i Nykarleby

*     *     *


Nykarleby Posten den 17 september 2015.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Mekonomen i Nykarleby har lagt lapp på luckan – Nu satsar Kaspro på den norska marknaden

Skyltarna till Mekonomen i Nykarleby är redan nedtagna och verksamheten avslutad. Nu satsar Niklas Nygård och hans personal på det som alltid varit grunden för Kaspro, att anpassa bilar för personer med funktionshinder


Vasabladet, webbupplagan den 19 december 2019.
(Inf. 2021-01-10.)


*     *     *

Lapp på luckan för Mekonomen
Kaspro kör vidare i Nykarleby

Skyltarna till Mekonomen i Nykarleby är redan nedtagna och verksamheten avslutad.

Nu satsar Niklas Nygård på det som alltid varit grunden för Kaspro, att anpassa bilar för personer med funktionsvariation.Nya tider väntar för Kaspro, och vd Niklas Nygård ser fram emot en vardag som innebär mindre pusslande.


NYKARLEBY.
Kaspro i Nykarleby började som ett företag som utförde karosseriombyggnader och ombyggnad av skåpbilar. Med tiden tillkom verkstaden som gick under Mekonomens koncept och namn, och vid sidan av verkstaden utförde Kaspro också krockskadereparationer och målande av bilar.

- När jag tog över företaget var det mitt uppe i en djup ekonomisk kris och konkursen var inte långt borta, säger Niklas Nygård, företagets vd.

Men Nygård såg ändå potential i företaget trots de ekonomiskt
väldigt dåliga förutsättningarna. Samma år som Nygård tog över verksamheten kom förslaget om att slopa avdragsrätten för personbilar som används som taxi.

Det här var en gyllene chans eftersom det kunde ha resulterat i att fler företag skulle satsa på bilar som är anpassade för personer med funktionshinder, eftersom man då skulle slippa att betala bilskatten. Tanken var att avdragsrätten inte längre skulle gälla personbilar som används inom taxiverksamheten, säger Nygård.


TRE M
ÅNADER
senare slopades förslaget, och guldet blev till sand Nygård och hans anställda fortsatte att driva företaget och hålla alla tre områden flytande, alltså verkstad, karosseriombyggnationer och krockskadereparationer.

- Nu har vi i fem år arbetat upp ekonomin och vill fokusera på vad Kaspro ursprungligen varit. Det är ”back to basics” som gäller.

Anledningarna till att perioden med Mekonomen är avslutad är flera, men Nygård har inget ont att säga om Mekonomens franchisingkoncept.

Det fungerar otroligt bra och det man som företagare betalar är i princip bara deras tidsboknings- och felsökningssystem och namnet förstås, säger Nygård.

Problemet har snarare varit ett splittrat fokus. Dessutom brinner inte Nygård för verkstadsarbete på samma sätt som för karosseriförändringar.

- Det har varit mest en fråga om vad jag vill och vart vi är på väg.


VID KASPRO
i Nykarleby sker numera enbart ombyggnationer av alla Carsports Volkswagen Transporters och Mercedes Benz Viton. Därefter levereras bilarna till samarbetspartnern Carsport i Ylöjärvi. Där blir de inredda och den slutliga produkten färdigställs för den finska taximarknaden.

- Jag har länge varit intresserad av marknaden utomlands, men vår samarbetspartner har inte haft samma vision. Eftersom vi samäger till exempel formen på taken vi tillverkar har vi inte heller kunnat söka oss utomlands utan deras godkännande.

I samband med förändringen inom Kaspro har de dock också skrivit under ett nytt avtal som ger Kaspro rättigheten att söka sig utomlands under eget brand.

- Produkten vi gör och länge tillverkat är väldigt bra, och i Norge finns en stor marknad, säger Nygård.

Nygård visar glatt upp bilder av en slutkund i Norge som nyligen fått sin bil levererad. Bilen är helt anpassad efter kundens behov och på sidan av bilen är ägarens namn tejpat.

-Det här är en perfekt kombination - att kunna hjälpa en specifik person med funktionsvariation samtidigt som man gör affärer.


l NORGE
för man en stark decentraliseringspolitik. Även om man har en funktionsvariation ska man kunna bo var man vill och kunna ta sig dit man vill. Det här gör marknaden för ombyggda transporter väldigt speciell.

- I Norge behöver privatpersoner med funktionsvariation inte förlita sig på taxiverksamheten. I stället får de en egen bil av staten. Endera en bil för hela familjen eller en bil som är anpassad efter kundens behov så att de kan köra själva. Det norska bolaget som man samarbetar med har alltså norska socialstyrelsen som kund.

Att komma in på den norska marknaden har dock inte varit  helt okomplicerat. En hel del pappersarbete ligger bakom, och det är mycket som ska tas i beaktande.

Dels behövde vi uppfylla EU-standarden för biltillverkarens riktlinjer och sen ska hela produktionen godkännas från norskt håll. Men i Finland har vi stränga lagar över hur bilar som används inom färdtjänstens verksamhet ska utformas, något som gett oss en unik produkt och bra färdigheter, säger Nygård.

Nu är allt pappersarbete i hamn och de första bilarna har blivit levererade till Norge. Dessutom fortsätter Kaspro precis som tidigare att leverera bilar också till den finska marknaden. Men verkstaden med krockskadereparationerna är det nu färdigt med.

- Det här blir en enklare vardag för oss, och jag som passerat 50-strecket ser fram emot det. I stället för tusen kunder har vi två, och i stället för hundra underleverantörer har vi kring tio.


Rebecca Pettersson, Österbottens Tidning den 29 december 2019.
(Inf. 2021-02-10.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur Österbottens Tidning.
Niklas Nygård bidrog med fakta.


Läs mer:
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur ÖT.
Företagets webbplats.
(Inf. 2021-02-10, rev. 2021-02-12 .)