Juthbackastiftelsen
blir av med stort l
ån

- Staden hyser inget hopp om att Stiftelsen Juthbacka klarar att återbetala sitt räntefria lån på 432 000 euro. Därför beslöt styrelsen i måndags nedskriva lånet. Samtidigt vill styrelsen se en utveckling av Juthbackaområdet.


NYKARLEBY.
Styrelsen gick i måndags på ekonomidirektör Esa Högnäsbacka beredning, eller att nedskriva lånet på 432 000 euro - en nedskrivning som försämrar resultatet i bokslutet för år 2022 med motsvarande summa.

Då de bägge hyresbostadslängorna vid Juthbacka år 2008 överfördes från Nykarleby bostäder till Juthbackastiftelsen beviljade staden samtidigt ett långfristigt lån på 372 000 euro till stiftelsen så att stiftelsen i sin tur kunde betala tillbaka lånet till ARA, (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet).

Sex år senare, eller år 2014, beviljades ett nytt lån på 100 000 euro. För drygt två år sedan slog fullmäktige samman lånen till ett räntefritt lån, men med ett krav på en årlig amortering på 20 000 euro.

Tack vare ett större bidrag från staden under åren 2021 och 2022 har stiftelsen också kunnat amortera 40 000 euro de två senaste åren. Således är stadens lånefordran på Stiftelsen Juthbacka i dag 432 000 euro.

- Vi ser det som mycket osannolikt att stiftelsen överhuvudtaget kommer att klara av att återbetala, säger ekonomidirektör Esa Högnäsbacka, som därför föreslog en nedskrivning av lånet.

Enligt Högnäsbacka kommer stiftelsens ekonomi både på kort och på lång sikt att vara svag, samtidigt som kraven på investeringar i byggnaderna på området växer.

- Det mest akuta är ett nytt tak på åtminstone herrgårdsbyggnaden som borde åtgärdas så fort som möjligt, säger Högnäsbacka.Juthbacka g
år trots ett ekonomiskt kärvt läge mot en ny vår. Stiftelsen söker en ny verksamhetsledare med uppgift att utveckla om rådet i en ny tappning för att öka användningen. FOTO JONAS BRUNNSTRÖM/ARKIV


Enligt Högnäsbacka ankommer det på Stiftelsen Juthbacka att se över vilken verksamhet stiftelsen ska driva, vad den kostar och hur verksamheten ska finansieras.

Tanken från början var att hyresinkomsterna från de 15 bostadslägenheterna och från hotellet och restaurangen skulle stå förgrundfinansieringen av stiftelsens verksamhet, resten skulle finansieras med projektpengar, bidrag och understöd.

- Hyresinkomsterna har dock inte bidragit med något större klirr i stiftelsens kassa. Med rådande energipriser är de uthyrda byggnaderna inte ens självbärande, säger Högnäsbacka.

Stiftelsen lever således med hjälp av konstgjord andning av staden som ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra handen.

- Det är en ohållbar situation, säger Högnäsbacka.

Ted Saari, som är ordförande för stiftelsen, medger att det ekonomiska läget är kärvt. Själv har han i diskussioner med stadens ledning föreslagit att hyresbostäderna vid Juthbacka skulle överföras tillbaka till stadens eget bostadsbolag, Nykarleby bostäder Ab.

- Stadens eget bostadsbolag borde ta hand om stadens samtliga hyresbostadsfastigheter, säger Saari.

Under tiden som det inte finns någon verksamhetsledare på plats vid Juthbacka sköter Jakobstads bokföringsbyrå disponentskapet för hyresbostäderna.

Den tidigare verksamhetsledaren Mikaela Smedinga sade upp sin tjänst i slutet av fjolåret då hon insåg att hennes tjänst skulle göras om till en deltidstjänst för att pengarna inte räckte till för mera.

- Vi måste så klart få en ny verksamhetsledare. Diskussioner pågår med olika aktörer och vi står i farstun till att inleda rekryteringsprocessen. Dock handlar det om ett deltidsarrangemang tillsvidare, men vi hoppas att tjänsten på sikt ska utvecklas till ett heltidsjobb, säger Ted Saari.

En ny verksamhetsledare är av högsta prioritet för att få i gång verksamheten på Juthbacka.

- Men vi är också beroende av stadens medverkan i utvecklingen av Juthbacka, säger Saari.

Saari hoppas därför på ny vägkost av styrelsen för vad Nykarleby vill med sin stiftelse.

- Styrelsens vägkost till stiftelsens styrelse är att köra vidare, men att börja fundera på Juthbacka i en ny tappning och locka fler användare för att få upp användningsgraden, säger stadsdirektör Martin Norrgård.

Enligt Norrgård betyder detta också att det behöver satsas fysiskt i väggarna om man vill förverkliga ett nytt Visit-Nykarleby-tänk.

Några svårigheter att hitta en ny verksamhetsledare spår Saari inte.

- Det är ett superintressant jobb att utveckla och få till stånd något nytt till Juthbacka och så att fler hittar dit och i en mängd olika ärenden, säger Saari.


Britt Sund, Österbottens Tidning den 5 april 2023.
Görel Ahlnäs tillhandahöll.


Läs mer:
Juthbacka i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2023-04-09, rev. 2023-04-09 .)