Beskattningen fällde mej, säger Elof

Sonen Lindblom
tar över
efter konkursen

Oy Karivol Ab heter ett nytt företag som övertar verksamheten vid konkursdrabbade MT-tehdas i Nykarleby. Verksamhetens omfattning beror på om Nykarleby stad säger ja eller nej till en ansökan om kommunal borgen på 400.000 mark.


– Vi har finansieringen ordnad förutom när det gäller rörelsekapitalet och inköp av de gamla maskinerna. Det är för denna del vi nu försöker få staden att hjälpa genom att ge kommunal borgen, säger ägaren bakom det nya företaget Ere Lindblom.

Oy Karivol Ab kommer att fortsätta ungefär med samma verksamhet som de konkursdrabbade företagen, nämligen förnicklingar och tillverkning av medaljer, pokaler och priser åt idrotten. Ere Lindblom uppger att underleverantörsarbeten också kommer att uppta en stor del av verksamheten. Iittala har under 25 års tid köpt teglashållare från Lindblomin Niklaamo och som mest tillverkades en halv miljon teglashållare per år. Karnivol köper inte många av de gamla omoderna maskinerna av konkursförvaltningen. På sikt räknar Ere Lindblom med att skaffa nya och effektivare maskiner.

Enligt den gamle ägaren Elof Lindblom har verksamheten alltid varit lönsam.

— Men det var den hårdhänta beskattningen som fällde oss, säger han.Vd för nya företaget Oy Karivol Ab är Ere Lindblom. Han deltar gärna i arbetet genom att sitta vid graveringsmaskinen. Förstoring.


Ägaren till det nya företaget, Ere Lindblom säger att fabriken också i framtiden kommer att vara lönsam. Just nu ligger mera beställningar inne än vad man hinner tillverka.

— Det är också onödigt stressigt nu när beställningar kommer in hela tiden och vi svävar i ovisshet om den kommunala borgen. Vi vet ju inte hur mycket arbete vi skall våga ta på, funderar Ere.

— Hela finansieringsbilden är budgeterad med tanke på att företaget erhåller kommunal borgen. Får vi nej betyder det att finansieringsplanen spricker och vi måste planera om allt från början. Bankerna har dock varit mycket välvilliga till våra planer, uppger Ere Lindblom.

Några finska grannkommuner har redan kastat ut sina krokar och säger Nykarleby nej kan det betyda att Karivol flyttar. Ett annat alternativ är att verksamheten måste drivas i blygsammare omfattning med färre anställda. Går allt enligt planerna kommer Oy Karivol Ab att hålla 5-6 anställda första året.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 7 juni 1990.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Lindblom satsar på släpvagn.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2022-04-03, rev. 2022-04-03 .)