Överste Hans Olof von Essen frambar på släktens vägnar en krans, som han nedlade på kyrkgolvet under vapenskölden.


Vid Napo stupad karolin
hedrad med vapensköld

Med anledning av 250-årsminnet av slaget vid Napo under Stora ofreden uppsattes igår i Nykarleby kyrka en kopia av släkten von Essens vapensköld. Kyrkan hyser lämningarna av överste Odert Reinhold von Essen, som efter nederlaget vid Napo påträffades död och plundrad på slagfältet.


Det var släktföreningen von Essen som tog initiativet till minnestavlan. Ehuru överste Odert Reinhold von Essen stupade år 1714 den 19 februari uppvaktade medlemmar av släkten von Essen i Nykarleby redan i går. Släktföreningens ordförande överste Hans von Essen frambar på den övriga släktens vägnar en krans som han placerade på kyrkgolvet nedanför den på väggen fastgjorda vapenskölden. Levande ljus i lampetter på vardera sidan om skölden höjde stämningen under en kort stund med absolut tystnad.


Jakobstads Tidningden 19 februari 1964.
Odert von Essen tillhandahöll.


Läs mer:
Vapenskölden.
Solveig Sjöskog såg kanske von Essens kvarlevor.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2022-01-06, rev. 2024-05-05 .)