Turbinbygget i full gång i Nykarleby

Nykarleby kraftverk får en andra turbin som gör elproduktionen smidigare. Tung trafik rör sig nära skolområdet under byggtiden.


NYKARLEBY. Den som gått över kraftverksbron i Nykarleby de senaste veckorna har kunnat se grävmaskiner arbeta med att avgränsa en damm framför kraftverkets fallucka. På måndagen började Lemminkäinen, som är huvudentreprenör, pumpa upp vatten för att torrlägga dammen. Efter det vidtar arbetet med att bygga en skyddande stålvägg som sedan ska rivas när projektet är klart.

Hur arbetet fortskrider beror dock på vädrets makter.

- Stålväggen hoppas vi få på plats innan vårfloden, men det är ju något vi bara har att anpassa oss efter, vi vet ju inte hur stor den blir eller när den kommer, säger Janne Öhman, som ansvarar för projektet från Kraftverkets sida.

När projektet är klart kommer Nykarleby kraftverk ha två turbiner i drift. Den nya blir ungefär hälften så stor som den äldre turbinen från 1984 och byggs där det tidigare funnits en öppning för stockflottning, ett gammalt myndighetskrav som inte gäller längre.

När den nya turbinen tagits i bruk väntas elproduktionen öka med drygt 10–12 procent på årsbasis. Men den riktiga vinsten ligger i att kunna utnyttja vattenflödena på ett mer praktiskt sätt genom att växla mellan den större turbinen vid starkare flöden och den nya och mindre vid lägre flöden som kanske tidigare bara fått rinna förbi. Dessutom minskar det risken för totalstopp i produktionen.

- Den stora vinsten är att vi har en maskin till om något händer med den större turbinen. 2010 hade vi ett avbrott på 9 månader då mycket vatten bara rann förbi. Vid ett sådant tillfälle betalar den här investeringen verkligen tillbaka sig, säger Janne Öhman.


N
ÄR VÅRFLODEN ÄR ÖVER
vidtar arbetet med att spränga och borra sig ner 9 meter ner i den befintliga kraftverksdammen för att kunna fortsätta projektet. Mot slutet av sommaren kan sedan själva turbinen monteras.

Bygget kommer kräva att en del tung trafik rör sig alldeles i närheten av skolområdet under det kommande året. Kraftverket har redan skickat ut ut information till elever och föräldrar om att vara uppmärksamma på arbetet och maskiner som rör sig i området.

- Just nu är den värsta ruschen över, när arbetsdammen börjar vara färdigbyggd, så det kommer inte krävas så stora transporter hit ett tag framöver, säger Öhman.

TILL SOMMAREN kommer också de fritidsfiskare som brukar hålla till vid piren nedanför kraftverket att få söka sig någon annanstans. Området kommer då vara avspärrat.

- Det är så mycket material och maskiner vi kommer ha här att vi rent säkerhetsmässigt inte kan ha utomstående på området. Så de som fiskar här är välkomna igen nästa år, säger Öhman.Nykarleby kraftverks Roger Laggnäs och Janne Öhman hoppas på en mild vårflod för byggets skull. Till vänster i bild pumpas vatten från arbetsdammen nedanför kraftverkets fallucka ut i älven. FOTO: Eva Maria Björk. Förstoring.


Är en investering på drygt 5 miljoner euro som beviljats statligt investeringsstöd på 20 procent.

Byggstarten har försenats drygt två år eftersom ett besvär mot bygglovet lämnades in, vilket avslogs av Vasa förvaltningsdomstol sommaren 2016.

Beräknas innebära att kraftverket står stilla totalt 60 dagar under projektets gång.

Huvudentreprenör är Lemminkäinen och turbinen levereras av Andritz Hydro.

[Österrikiskt företag i vilket f.d. turbintillverkaren Tampella i Tammerfors numera ingår.]

Under byggtiden kommer materialtransporter ske via Lybecksgatan och Seminariegatan till kraftverket.

Kraftverksbron och lätta trafikleder ska dock i största möjliga mån hållas öppna under projektet. Vid materialtransporter eller sprängningar kan dessa dock behöva stängas av kortare stunder.

Nykarleby kraftverk informerar kontinuerligt på sin Facebook-sida om projektet och eventuella olägenheter för de som rör sig i området. Två informationstavlor kommer också sättas upp på platsen.Österbottens Tidning, den 14 mars 2017.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kraftverksbygget.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2017-03-19, rev. 2017-03-19 .)