Stadens 400 år firas av, med
och för Nykarlebyborna –
temat är ”tillsammans”

 


Tillsammans är temat för stadens 400-årsjubileum. Det är folket som format staden och som ska göra festen. Emil Wingren, Laura Holm, Mats Brandt, Maria Palm och Tina Nylund lovar ett jubileumsår som inkluderar stadsborna.
Foto: Britt SundDet är folket som format staden och det är också Nykarlebyborna som ska göra festen under jubileumsåret, vars tema är ”Vi tillsammans - vårt Nykarleby.

Om eller när presidenten och det svenska kungahuset deltar i festligheterna är fortfarande oklart. Inbjudan är gjord med svaren låter ännu vänta på sig. Däremot börjar allt fler programpunkter för jubileumsåret ta form.

På torsdagen lättade de som håller i trådarna för stadens 400-årsjubileum på förlåten om vad stadsborna har att vänta under det år staden ska firas.

– Det är mycket på gång och från stadens sida jobbar vi mest med att skapa mötesplatser för stadsborna, säger välfärdschef Tina Nylund.


Om det är något
som Nykarlebyborna är världsbäst på är det att komma samman, sluta upp och delta om bara någon kallar ihop dem till en mötesplats.
Jubileumsårets tema är också ”Vi tillsammans - vårt Nykarleby”.

– Det ska vara ett jubileum som inkluderar stadsborna om dåtiden, nutiden och om framtiden, säger styrelseordförande Maria Palm.

– Nykarlebyborna har all anledning att vara stolta över sin stad och känna glädje över historiens vingslag men också över nutiden och den framtid som väntar, säger stadsdirektör Mats Brandt.


Varken svenska kungen eller Finlands president har ännu svarat på Nykarlebys och Karlebys gemensamma inbjudan till städernas 400-års jubileum. I väntan på ett ja ståtar Mats Brandt i ensamt majestät i Nykarleby.
Foto: Britt Sund


Själv slås Brandt, som är född och uppvuxen i Kristinestad, över den handel, företagsamhet och internationalism som präglat och fortfarande utmärker småstaden och som inte bara handlar om varor och tjänster, sandpapper och päls, utan också om idéer som sprungit ur bildnings- och kulturhärden och ur pärlbandet av författare och samhällspåverkare.


Startskottet
för firandet sker också på Topelidagen den 14 januari, med festtal av professor emeritus Nils Erik Villstrand.

Villstrand inleder också den föreläsningsserie som ordnas av Arbis och som ska handla om stadens olika tidsepoker. Villstrand föreläser den 30 januari om 1600- och 1700-talet.

En tidsresa väntar också eleverna i stadens byskolor, där staden i samarbete med barnkulturnätverket Bark och hembygdsföreningarna bjuder eleverna på en hisnande resa tillbaka i stadens historia.


Den stora jubileumsfesten
sker söndagen den 6 september i stadens centrum också om staden grundades på förmiddagen den 7 september 1620.

– Det blir en folkfest, sannolikt i området kring Topeliparken och ljusparken, som ramas in av mängder av program, lovar Tina Nylund.

Festdagen inleds med en festgudstjänst i S:ta Birgitta kyrka, där biskop Bo-Göran Åstrand också deltar.

Innan huvudfesten kommer det att ske en hel del mindre trivselevenemang med låg tröskel - vilka de blir klarnar under våren.

– Vi hoppas kunna visa ”Småstadsberättelser” på nytt, kanske ordna ett 400-meterslopp eller förverkliga några andra av de önskemål på evenemang som stadsborna redan signalerat om, säger Tina Nylund.


Redan nu
kan man också börja fundera på vilket bestående föremål man skulle vilja placera i den tidskapsel som under sommaren ska fyllas och för att den 6 september förslutas 100 år framåt.

– Det kommer också att ordnas en utställning om stadens historia på Rådhusgalleriet och som öppnar på sensommaren, säger museiamanuens Laura Holm.


Emil Wingren, stadens media- och kulturproducent, har skapat stadens jubileumslogo i vilken han fört samman ett historiskt typsnitt med ett futuristiskt och i de färger som återfinns i stadens vapen.


– Alla som vill använda logon får gärna höra av sig. Vi är bara glada om den används på produkter eller i marknadsföringen av allt som görs och sker i Nykarleby, säger Emil Wingren.

Det är bara två år sedan Nykarleby firade stort och hela året 2018 då det hade gått 200 år sedan Zacharias Topelius föddes på Kuddnäs.

– Då handlade att lyfta upp en person och hans betydelse inte bara för Nykarleby utan för hela Finland, säger Maria Palm.

– 400-årsjubileet av stadens födelse ska mera handla om att upplysa oss själva om vad vi har varit och vad vi är, men också om den framtid vi vill forma, tillägger Maria Palm.

Och oberoende av framtida kommunstrukturer kommer Nykarleby enligt Palm alltid att finnas kvar.


Det är Nykarlebyborna själva som är stjärnorna i 400-årsjubileet och som ska upplysas om vad de varit, vad de är och hur de vill forma framtiden.
Foto: Britt Sund


Britt Sund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 19 december 2019.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Mer om firandet.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2020-01-03, rev. 2020-01-04 .)