Smalspårigt i ett kvarts sekel

Publicerad 3 september 2012 kl. 13:42. Senast ändrad 3 september 2012 kl. 13:48

LÄSARNA SKRIVER Museijärnvägen Nykarleby Jernväg har fyllt 25 år. Körningarna i kvällsskymning är populära och lockar passagerare från hela regionen. Lördagen den 1 september hölls säsongens sista trafikdag med ånglok.

Den 1 maj 1987 var det festlig start för den smalspåriga järnvägen i Kovjoki. Riksdagsman Gustav Björkstrand slog in den första spiken i syllarna, påhejad av Juthbacka Teater. Han meddelade också att han på sin sista dag som kulurminister beslutat ge 50 000 mark av Undervisningsministeriets medel till projektet. Centralen för turistfrämjandet i Finland hade tidigare bidragit med 5 000 mark.

Flera hundra personer hade samlats på Kovjoki station. Bland publiken fanns några enstaka personer som hade minnen från den ursprungliga smalspåriga järnvägen. Juthbacka Teater spelade upp ett teaterstycke där den ryska kejsaren, gestaltad av Bo Kronqvist, kom till Kovjoki för att fortsätta med tåg till Nykarleby. Problemet var att det inte fanns någon järnväg från Kovjoki till Nykarleby. Men efter det att kejsaren avlägsnat sig med häst påbörjades järnvägsbygget.

Stadsfullmäktiges ordförande John Strang sade i sitt tal att staden varit skeptisk till projektet, men att staden kan ha svårt att säga nej till anhållan om bidrag efter det att Kulturministeriet beviljat ett anslag på 50 000 mark till projektet.

Detta hände för 25 år sedan. Det har varit en fantastisk talkoanda i Kovjoki. Järnvägen har byggts ut från Kovjoki station till Europaväg 8, ett lokstall och en vagnshall har anlagts. Bägge är nu fulla med lok och vagnar och nu behövs en ny hall.

Lördagen den 1 september arrangerades årets sista trafikdag med ånglok och kvällskörning fram till klockan 22 med oljelampor i de små vagnarna. Växellyktorna var tända och vid ändstationen vid Europaväg 8 hängde en stormlykta. Ångloken Laura och Trean var båda i funktion.

Laura hittades på barnens lekplats på Borgbacken i Helsingfors för ett tiotal år sedan och har genomgått en fullständig renovering i Kovjoki och blivit besiktigad. Ångloket visslar nu glatt och ”rusar i väg” med en hastighet på 20 kilometer i timmen, så som det gick till för 100 år sedan.

Trean har sin historia från järnvägen Ojakkala-Otalampi i Vichtis kommun där ryssarna hade för avsikt att konfiskera järnvägen 1917. Men när ryssarna kom hade ortsborna ordnat en väldigt stor trafik. Det blev en glad fest som pågick hela natten, varefter ryssarna konstaterade att järnvägen behövdes i Vichtis och så åkte de hem.Runar Romar, Österbottens Tidning, webbupplagan/Lokalt den 3 september 2012.


Läs mer:
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2012-09-16, rev. 2012-09-16 .)