Lars-Johan Sandvik blir ny kyrkoherde för den nya församlingen. Mikael Forslund, kyrkoherde i Munsala församling, blir kaplan. Nu börjar arbetet för att bereda mark för bygget av en ny gemensam församling för Nykarleby, Munsala och Jeppo.
FOTO: BRITT SUND

 

Nu byggs nya församlingen

l går blev det klart. Jeppo, Munsala och Nykarleby församling grundar en ny gemensam församling den första januari år 2013. Med de gamla församlingarna upphör även Nykarleby kyrkliga samfällighet.

En enig kyrkostyrelse beslöt att gå både Nykarleby och Munsala församling och domkapitlet i Borgå stift till mötes. Jeppo församlings kamp för att få fortsätta som självständig församling nådde däremot vägs ände.

[”Ja sete me hoåålt emåot” som en gång i tiden lär ha varit Jeppobornas stående uttryck vid förhandlingar, tycks fortfarande äga sin giltighet.]

Kyrkoherden i Jeppo, Johan Klingenberg, ville i går inte kommentera kyrkostyrelsens beslut innan han informerats om diskussionen i styrelsen.

Någon stor överraskning var beslutet inte för kyrkoherdarna Lars-Johan Sandvik och Mikael Forslund.

- Det var skönt att ett beslut kom även om det betyder både glädje och sorg, säger Lars-Johan Sandvik, kyrkoherde i Nykarleby församling.

Knappast hoppar någon av glädje för att de nuvarande församlingarna upphör.

- Sett till helheten var beslutet ändå ofrånkomligt, säger Sandvik, som får medhåll av Munsala-herden Forslund.

Beslutet ser de som historiskt och det kommer också att ändra en hel del i dagens församlingar.

- Men de praktiska konsekvenserna ska man inte överdriva, säger Sandvik.


F
örsamlingsborna  kommer knappast att märka någon större förändring, åtminstone inte när det gäller själva församlingsverksamheten.

Möjligen blir det en större cirkulation av personalen och man kommer att möta nya präster i de kyrkliga förrättningarna.

Den största skillnaden och den stora lättnaden som Sandvik och Forslund ser är att man slipper dagens invecklade förvaltning.

Detta gäller dock inte Lars-Johan Sandvik som blir ny kyrkoherde i den nya församlingen.

Kyrkoherdarna i Jeppo och i Munsala blir kaplaner i den nya församlingen och får i stället mer tid för den andliga verksamheten.


B
åde i Munsala och i Jeppo finns en uttalad önskan om att den nya församlingen grundar två nya kapellförsamlingar i Munsala och i Jeppo.

- Det är viktigt för att bevara den lokala särprägeln, säger Forslund.

En kapellförsamling har nämligen självbestämmanderätt i fråga om verksamheten. Likaså får en kapellförsamling själv välja sin präst.

Det är emellertid den nya församlingen som fattar beslut om eventuella kapellförsamlingar.

Något nytt församlingsval behövs inte för den nya församlingen. Det sittande kyrkofullmäktige, där Nykarleby har elva ledamöter, Munsala sex och Jeppo fyra ledamöter fortsätter leda den nya Nykarleby församling.


Britt Sund, Österbottens Tidning, den 20 april 2011.
Lars Pensar tillhandahöll.


Historien upprepar sig


Schema över församlingsdelningar från Pedersöre: Nykarleby, Munsala och Jeppo.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2011-04-22, rev. 2012-01-03 .)