Munsala


Munsala, f.d. kommun i s. Österbotten, inkorporerades med Nykarleby (se d.o.) [1 januari] 1975. M. blev kapell under Nykarleby i början av 1700-t. och bildade egen församling 1857. Gråstenskyrkan, uppförd 1777—87, har landets äldsta i bruk varande orgel, som härstammar från 1738. En av socknens byar, Storsved, var redan under senare delen av 1800-t. ett centrum för olika kulturella och ideella strävanden. Här grundades 1862 den första fasta folkskolan i Österbotten (se Svedberg, Anders), numera museum. Se även Munsalaradikalismen. (B. Åkerblom, M. sockens historia, 1972)


Uppslagsverket Finland (1983).
(Inf. 2004-10-31.)

1. Eura3. Sääksmäki,     festdräkt 5. Kokkola
2. Sääksmäki 4. Tuukkala 6. Munsala
Munsalas kvinnofolkdäkt, längst till höger, har blivit något av en nationaldräkt för Finland. Delförstoring.
Vykort utgivet av Eteläkarjalan Nuorisoserura.


Läs mer:
Munsala och Jeppo, ett kommunpar försvinner av Runar Nyholm.
Munsala i Suomen pappilat.
Vapen.
Korta drag ur Munsala historia intill stora ofreden av K. V. Åkerblom.
(Rev. 2020-01-11 .)