Seminariehuset. [Den bruna rektangeln vid hörnet är minnestavlan över verksamheten.]
FOTO: BRITT SUND. ARKIV

 

Seminariehuset och salen
återfår sina gamla namn

Det forna seminariets huvudbyggnad som nu renoveras återfår sitt gamla namn, liksom festsalen. Byggnadens officiella namn är Seminariehuset och salen i huset Seminariesalen.


NYKARLEBY
. De nya namnen slogs fast av nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i förra veckan. Ahlbecksalen och Ahlbecks-huset förpassas därmed till historien och i stället återfår byggnaden från 1870-talet sitt forna namn, inklusive festsalen som blir Seminariesalen.

Inför mötet hade bildningsdirektören begärt utlåtande dels av användarna på skolområdet, men också av tidigare högstadierektorn Helge Hedman och tidigare historieläraren Ulf Smedberg, båda även gamla seminarister.

Såväl Smedberg som Hedman anser att Seminariehuset och Seminariesalen ger den mest sakliga beskrivningen av husets forna funktion och utan att namnen lyfter fram någon enskild person av de många som under seminariets 100-åriga historia i Nykarleby tjänstgjorde och gjorde avtryck inom den finlandssvenska folkskollärautbildningen.

- Man kunde förstås namnge byggnaderna efter ett par av de många betydelsefulla personligheter som verkat i Seminariehuset, men att välja ut två av så många framstående kandidater känns inte inbjudande, säger Ull Smedberg i sitt utlåtande.


HELGE HEDMAN
beskriver den forna festsalen som något av en kulturvagga för hela Svenskfinland och i vilken såväl lärare som studerande gjort bestående avtryck på kulturens alla områden, inte bara i festsalen utan i hela Svenskfinland.

- Nykarleby har skäl att med stolthet komma ihåg sitt manliga folkskollärarseminarium, säger Hedman.
En enig nämnd förenade sig med Hedmans och Smedbergs utlåtande. Så nu heter Seminariets gamla huvudbyggnad Seminariehuset och dess festsal Seminariesalen.


Britt Sund, Österbottens Tidning den 5 april 2023. Semninariehuset och -salen har aldrig använts utan Seminariets huvudbyggnad och Seminariets festsal var namnen. Men det är trots allt bra namn eftersom seminariet inte längre verkar där.


Läs mer:
Matrikel av Hans von Schantz.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2023-04-09, rev. 2023-04-09 .)