Stadsträdgårdsmästarens
saga all i Nykarleby

Efter att stadsträdgårdsmästaren Carola Ålander-Sjöstrand sade upp sig från sin tjänst i Nykarleby har stadsträdgårdsmästartjänsten varit obesatt. Allt lutar mot att tjänsten förblir obesatt eller dras in.

NYKARLEBY
Tekniska nämnden föreslår åtminstone att tjänsten inte besätts och att parker och allmänna områden i fortsättningen ska lyda under resultatområdet trafikleder, där resultatansvarig tjänsteinnehavare och förman är byggmästaren för kommunalteknik.

I stället för en stadsträdgårdsmästare vill tekniska nämnden utöka de fastanställda yrkesmännen från 2,5 till tre yrkesmän på heltid för stadens parker och allmänna områden. Likaså vill nämnden att budgetanslaget för säsonganställda bibehålls.

På tekniska nämndens önskelista i nästa års budget finns också en ny tjänst eller befattning som ingenjör till tekniska kansliet. Den nya tjänsteinnehavaren skulle i huvudsak arbeta med tekniska sektorns byggherreverksamhet och förvaltning.

Nämnden vill därtill ta in ett anslag på 20 000 euro i nästa års driftsbudget för att göra en helhetsplan över stadens byggnadsbestånd i fråga om ombyggnads- och renoveringsbehov. Projektet skulle utföras som en köptjänst.


Britt Sund, Österbottens Tidning den 28 september 2012.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Stadsträdgårsmästare Bror Sandström.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2021-08-31, rev. 2021-08-31 .)