LOKALT  BYGGEN & RENOVERINGAR  NYKARLEBY  |  7.10.2019

Trafiken rullar åter på bron:
”Det här var efterlängtat”Bron är öppen! Dagisbarnen har först med att korsa den nyinvigda bron. Foto: Jonas Brunnström


Under festliga former klipptes bandet för den förnyade bron invid kyrkan i Nykarleby. Att bron nu har en ordentlig cykel- och gångbana uppskattades av många.

– Det är lite skräckblandad förtjusning. Det är nu folkets dom kommer, säger Mårten Lindström, kommunalteknisk chef, inför måndagens öppning av den förnyade Storbron även kallad Kyrkbron.

Och allt fler Nykarlebybor sluter upp både på västra och östra sidan om det blåvita band som snart ska klippas. Sedan mars har de vant sig vid att ska man med bil från den ena till den andra sidan är det Juthasvägen som gäller.

– Tack Nykarlebybor för ert tålamod med trafikarrangemangen, jag vet att det har varit ganska krävande, säger tekniska direktören i sitt tal.

Han konstaterar också att tidtabellen har hållit och att totalkostnaden ser ut att landa på 1,2 miljoner.Både pensionärer, skolelever, dagisbarn och en hel del annat folk slöt upp för att se och också föreviga då Storbron/Kyrkbron återinvigdes.
Foto: Jonas BrunnströmBrons grundkonstruktion är anpassad för en dylik träyta. Men denna gång är den lagd i två lager, för att det ska gå enklare att byta ut slitytan.
Foto: Jonas BrunnströmRiksdagsledamot Mikko Ollikainen [från Malax, SFP] redogör för brons historia, hur den förra brändes av ryssarna och hur grunden till den nuvarande lades år 1817, för över tvåhundra år sedan.
Foto: Jonas Brunnström


Riksdagsledamot Mikko Ollikainen är inbjuden för att klippa bandet. Han minns hur han som skolpojke besökte Nykarleby, att de med buss körde över bron mot kyrkan och hur vackert det var.

– Bron är en stor identitetsgrej och viktig för Nykarlebys stadsbild, säger han.

– Förnyandet av bron är ett tecken på framtidstro, att vi går mot en ljusare framtid. Men det är också något som gör vardagen smidigare för Nykarlebyborna.

Dagisbarnen står samlade närmast Ollikainen när han klipper bandet. Det blir applåder varpå folkmassan börjar gå fram och några även tillbaka över bron. Två som testar brons bärighet är Karine Harald och Gunilla Vesterqvist. Den får godkänt.

– Jag bor själv närmare Juthbacka, så jag har inte påverkats så mycket av att bron varit stängd. Men visst har det varit mer trafik. Jag jobbar på hemvården och där har det blivit en hel del extra körande för många, säger Harald.

– Och nu kan man igen ta en lite kortare runda då man går på promenad, tillägger hon.Räckena har målats svarta för att matcha Nykarleby kyrkas färgsättning.
Foto: Jonas BrunnströmRalf Ojalammi är den första bilisten över den nyöppnade bron. Jämnt och fint, konstaterar han.
Foto: Jonas Brunnström


Vesterqvist är Munsalabo, men har tidigare bott i stan. Hon minns att det inte var helt lätt att ta sig med tre barn längs den smala trottoaren.

– Nu är det en bred och fin trottoar, konstaterar hon.

Det konstaterar också de människor som premiärgår den förnyade bron med rullatorer, hundar och cyklar. Efter en del väntande kör Rolf Ojalammi, bosatt på västra sidan, över som den första bilisten.

– Det här var efterlängtat. Jämnt och fint är det också, säger han.


Jenny Björklund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 7 oktober 2019.


Läs mer:
Storbrombyggnaden 2019.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2019-10-20, rev. 2019-10-20 .)