NYKARLEBY ÄLVBRO RUSTAS UPP
EFTER SJU ÅRS TRAFIKNÖTNING


Brolocket är uppdelat i två väghalvor av vilka den ena iordningsställs först och den andra senare. För att trafiken skall kunna löpa utan avbrott. I arbetslaget på bilden skymtar också Nils Levlin. Förstoring.


LOCKET FÖRNYAS på Nykarleby älvbron som fick nya plankor senast för sju år sedan. I VoV:s regi, då byggmästaren lovade att ytan skulle hålla nötningen i minst etthundra år. Stadsbyggmästare Nils Levlin är åtskilligt försiktigare när han uttalar sig om det nya locket.

— Det bör med nuvarande trafik hålla i tio eller femton år men knappast längre, säger hr Levlin. Det är stadens byggnadskontor som står för arbetet. Med 22.000 mark reserverade i årets budget. Och 3—4 man i full speed.

Arbetena blåstes i gång på måndagen och hr Levlin tror att de skall vara färdiga inom sex veckor. Därefter kommer VoV [Väg och Vatten] att vid broändan vid Brostugan sätta upp nya och högeffektiva varningsmärken för bilister som annars kunde hamna med sina ekipage i älven. Som hände rätt ofta förut.

— Jag tror att det är nabbdäcken på de tunga bilarna som sliter mest på broplankorna, säger stadsbyggmästaren. Och då hjälper inga grövre dimensioner. Vi använder också nu som för sju år sedan 2x5 tums plankor, som vi impregnerar med Rusti-Kol.

Samtidigt med lockförnyelsen avlägsnas ett fel som bilisterna haft anledning att ondgöra sig över. Guppen i broändarna försvinner i och med att hela ytan förhöjs med två tum.

Att det inte är ett alldeles litet läggspel som arbetet rör sig om, påvisar hr Levlin med uppgiften att brons körbana är 64,5x6 meter. Och till de måtten kommer de 1,3 m breda gångbanorna, i vardera brokanten. Som är aningen upphöjda för att markera var fotgängarna är tabu.


Jakobstads Tidning 1969. Artikeln var odaterad, men eftersom det finns en notis om nytt lock från 1962, så är året sannolikt.
Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.Susanne


Läs mer:
Storbron i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Tidningen.
(Inf. 2019-09-22, rev. 2019-09-22 .)