Bredare bro hjälper en tid

Om kyrkbron breddas med en gång- och cykelbana och anslutningsvägarna likaså, räcker kapaciteten till för de närmaste 20 åren. Men på sikt behövs en ny bro i Nykarleby.


nykarleby.
Det säger konsult Mikko Uljas på Ramboll, som för Nykar-lebys räkning gjort en broutredning som presenterades inför en liten men trogen publik i stadshuset i tisdags.

Kyrkbron är i dåligt skick med rostskador, slitna räcken och brolock och med flaskhalsen till korsning vid Brostugan där trafiksäkerhet lämnar mycket i övrigt att önska. Trycket på bron växer i takt med att staden växer på den västra sidan av älven och en ny skola byggs på skolområdet. Kyrkbron åtnjuter Museiverkets skydd. Bron får således inte ersättas med en ny. Lika litet kan man flytta Brostugan, kyrkan eller övriga hus i den skyddade kulturmiljön.

- Stålbron måste därför renoveras och trälocket ersättas med ett nytt, säger Uljas.

Med nuvarande landfästen är det möjligt att renovera och bredda bron med 1,3 meter om viktbegränsningen bevaras. Breddningen ger plats för en cykel- och gångbana. Prislappen är då 650 000 euro. Bygger man därtill en gång- och cykelväg längs både Juthasvägen och Seminariegatan är priset l miljon euro.

- Men så räcker kapaciteten för de närmaste 20 åren. Även om staden byggs ut med 100 nya småhus på området bakom Skogsparken mot Bådasvängen, säger Uljas.


PÅ LÄNGRE SIKT,
eller om 20 år, måste en ny broförbindelse till. Alltså om centrum växer och trafiken ökar i den takt som hittills. I broutredningen har man skissat tre olika nya broar. Ju längre bort från Kyrkbron den nya bron byggs desto dyrare blir den och ju mer kostar också de nya vägförbindelser som krävs enligt de beräkningar som Uljas gjort.

En ny parallell bro till kraftverksbron som binder samman Residensgatan med Lybecksgatan kostar 1,2 miljoner euro. Dagens bro över dammen hålls kvar som gång och cykelväg. Ett annat alternativ till bro för 1,5 miljoner euro finns mellan Smedsbacka och Kuddnäs, där en ny väg dras mellan Kuddnäs och Yrkesträningsskolan och leds ut i rondellen. De nya vägarna för Kuddnäsbron kostar 1,2 miljoner euro.

Det dyraste alternativet är en bro mellan Högbacken och gravgården, eller över Ragnören, där bara brobygget kostar 2,3 miljoner euro och vägarna 1,4 miljoner euro.

- Tidigast år 2018, svarar stadsingenjör Peter Sjöblom, på frågan när Kyrkbron, inklusive cykel- och gångbanorna, kan börja renoveras och byggas.

Det betyder att de elever som inleder sin skolgång i den nybyggda Residensskolan hösten 2017, nystadsborna och nybyggarna i Skogsparken ännu tvingas leva med trängseln på både Kyrkbron och vägarna till och från skolområdet.

- Varför inte trafikljus vid Brostugan, frågar en.

- Det är för litet trafik, svarar Uljas.

Trafiken stockas endast under de 15 minuter på morgonen som det är skoldagar. Resten av dygnet löper trafiken lugnt och jämt. Enligt Uljas är det till fördel att den trånga känslan hålls kvar vid Brostugan. Att korsningen upplevs som farlig gör bara gott för trafiksäkerheten.


Britt.Sund Österbottens Tidning, torsdag den 3 december 2015.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
I fenruari 2019 inleddes renoveringsarbeten.
Storbron i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2019-, rev. 2019-03-04 .)