JT:s platskontor i Nykarleby
har redan vunnit uppskattning


Åtminstone nykarlebyborna själva vet vid det här laget att JT i sina strävanden att betjäna sina läsare och annonsörer har ett eget platskontor i Nykarleby. Kontoret öppnades den 1 oktober i fjol och förestås av bagare Holger Haglund.
Åtminstone nykarlebyborna själva vet vid det här laget att JT i sina strävanden att betjäna sina läsare och annonsörer har ett eget platskontor i Nykarleby. Kontoret öppnades den 1 oktober i fjol och förestås av bagare Holger Haglund.


     Hr Haglund berättar om sin verksamhet i JT:s tjänst att han redan nu fått en viss fart och system på arbetet. Något senare än kontoret öppnades ordnades med hr Haglunds medverkan hembärning av JT i Nykarleby. Prenumeranterna får nu sin JT betydligt tidigare än förut eller före klockan 8 på morgonen. Vidare får de prenumeranter som nappat på hembärningen sin JT också på söndagarna, som inte är möjligt om distributionen handhas av posten.
     Hembärningen i Nykarleby är ordnad så att den anförtrotts fyra seminarister som delat upp sig i två arbetslag med två distrikt. Det ena laget vilar upp sig under tiden det andra arbetar och vice versa. Under helgen med ferier för seminaristerna sköttes hembärningen av två rappa skolpojkar.
     — Hembärningen har i allmänhet klaffat bra, berättar hr Haglund själv. De klander man fick uppbära i början föranleddes enbart av ovana och de största felen är nu undanröjda. Ännu bättre skulle systemet fungera om ytterligare postprenumeranter ville sälla sig till prenumeranterna med hembärning, en omdirigering som hr Haglund gärna står till tjänst med.
     — Det är inte så stora summor som nykarlebyborna annonserar för men annonseringen är i stället ganska jämn, berättar hr Haglund, som ombestyr också den detaljen. Det är för annonsörerna att fatta sina beslut före klockan 15 (om de skall ha in sina annonser redan följande dag) och kontakta ombudet hemma eller i bageriet.
     Det bästa tycker hr Haglund är att JT inte syftar till konkurrens med ortsbladet Österbottniska Posten. Det lever vidare i endräkt med JT om det också inte tjänar sina läsare som ett verkligt nyhetsorgan.
     JT ger nyheterna och ÖP trillar in genom brevluckan av bara farten och traditionen.
     — JT har en stor uppgift att fylla i Nykarleby, slutar hr Haglund. Staden växer och behöver en sexdagarstidning.


Jakobstads Tidning, lördagen den 12 januari 1957.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Holger Haglund av Erik Birck.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2006-11-27.)