Nykarleby får
Topeliusesplanad?

Stadsstyrelsen i Nykarleby uppmanas att vidta nödiga åtgärder för att byta namn på Östra och Västra esplanadgatorna till Topeliusesplanaden.


Bakom initiativet står Markku Ranta och Bo Kronqvist som på torsdagen lämnade in en skrivelse till staden. Man hänvisar till att Zacharias Topelius är den genom tiderna mest kända nykarlebybon och att stadens huvudgata borde uppkallas efter honom. Städernas gatunamn skall avspegla stadens historia, så även i Nykarleby. Men Topelius är fortfarande utan.

I tiderna ändrades namnet Rådhusboulevarden till Östra esplanadgatan och Västra esplanadgatan. Nybroboulevarden upp till vattentornet fick namnet Lybecksgatan och Topeliusgatan. När esplanaden upp till vattentornet försvann, försvann också Topeliusgatan.

Undertecknarna hänvisar också till att Topeliusgator finns i Helsingfors, Karleby och Lojo, samt på flera orter i Sverige [Göteborg, en gatstump på ca 70 meter och i Uppsala, en gatstump på ca 350 meter]. Men inte i Nykarleby.

Nu i och med att esplanaden får ett nytt utseende i och med den nya infarten vore det bara att passa på och byta namn just nu. Att som nu ha två namn på samma gata är förvillande för besökare. En namnändring skulle inte heller förorsaka problem på posten på en så liten ort som Nykarleby, hävdar man.

Kronqvist och Ranta tycker också att Topelius har ett så pass sort PR-värde för Nykarleby att det skulle ge extra tyngd åt staden att kunna ha Topeliusesplanaden som officiell adress istället för Östra esplanadgatan.

Namnbyten brukar tidvis i Nykarleby bli infekterade. Initiativtagarna tror att de flesta är med på en dylik namnändring, eftersom esplanadgatorna nu saknar folklig tradition.Jakobstads Tidning, mars 1989.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Gatunamn.
Topelisuesplanaden i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-10-20, rev. 2024-01-21 .)