Nykarleby.

     Z. T:s minnessten å Kuddnäs. Den för uppresande av en Topeliussten å Kuddnäs bildade fonden har i dagarna fått från landsbygden ett vackert tillskott, vittnande om den sympati och förståelse för frågan, som förefinnes inom ungdomsföreningarna. Så ankom i torsdags från Jeppp ungdomsförening för nämnda ändamål 100 mk, som hopsamlats vid föreningens Topeliusfest den 1 dennes, och för några dagar sedan inlämnade seminaristen Ivar Åbonde 50 mk från  Övermarks ungdomsförening. — Ö. P.

Pedersöre
, den 19 januari 1918.
Leif Sjöholm ttillhandahöll.


Läs mer:
Minnesstenen.
Fler artiklar och notiser ur Pedersöre.
(Inf. 2007-06-26, rev. 2007-06-26.)