EU-pengar till hängbro hotas – vajrar orsaken


Hängbron är nu stängd i väntan på rivning. Förstoring.
Foto: Britt Sund/Arkiv


Åsikterna går isär om valet av entreprenör till Ytterjeppo hängbro gått rätt till. Missnöjd entreprenör tar ärendet till marknadsdomstolen.

Hängbron som över älven knyter samman Ytterjeppo by är i dåligt skick. I slutet av mars stängdes den i väntan på rivning och nybygge, men det kan komma att dröja längre än tänkt. Efter att tekniska nämnden den 19 mars valt Seinäjoen kiintorakenne Oy till förnyandet av hängbron har en annan entreprenör, Urakointiasennus M.Rautio Oy lämnat in både begäran om upphandlingsrättelse och ett besvär till marknadsdomstolen.

– Det handlar om vilken huvudvajertyp som ska användas. Utgående från offerten och offertgenomgången med den aktuella entreprenören anser vi att entreprenören vi valde uppfyller ställda krav, säger tekniska direktören Peter Sjöblom.

Urakointiasennus M.Rautio Oy anser däremot att det valda anbudet inte motsvarar den anbudsförfrågan som Nykarleby stad skickat ut. I sin anbudsförfrågan uppgav staden att brons huvudvajrar skulle vara av märket Pfeiffer eller motsvarande. Den valda entreprenören har i en kommentar uppgett att de kommer använda en motsvarande vajer som enligt dem motsvarar Pfeiffer. Tekniska nämnden beslöt på sitt möte den 16 april att upphandlingen står fast.

– Vår bedömning är att den valda entreprenören uppfyller kraven. Men nu är det upp till marknadsdomstolen att avgöra, jag hoppas att de kan ta ett snabbt beslut.


Jenny Björklund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 2019.

 


Debatt: Om Frostdahl och Ytterjeppo hängbro

Många av oss i Ytterjeppo gläder oss över Jan-Erik Frostdahls stora laglydighet. 

Vi är övertygade om att när han får reda på att det finns svart på vitt på att staden är underhållsskyldig för Ytterjeppo hängbro kommer han att arbeta som en bäver för att få den förnyad.


Bertel Andersson, Österbottens Tidning, webbupplagan den 5 juni 2019.

 


Frostdahl anklagar styrelsen för mutbrott – vill pröva beslut om hängbroJan-Erik Frostdahl (SFP) gjorde många och långa turer i talarstolen på torsdagens fullmäkJtigemöte.

Jan-Erik Frostdahl (SFP) vill utreda om stadsstyrelsen gjort sig skyldig till mutbrott i fallet med hängbron i Ytterjeppo. Han vill även pröva förtroendet för beslutsfattarna i fråga.


På torsdagens fullmäktige inlämnade Frostdahl sin motion i vilken han ifrågasätter stadsstyrelsens beslut om att försöka nå en förlikning med Urakointi M.Rautio. Saken gäller företagets besvär mot stadens val av entreprenör för arbetet med Ytterjeppo hängbro.

– I upphandlingen av renoveringen av hängbron i Ytterjeppo är det uppenbart att stadsstyrelsen hemfallit till olaglig verksamhet. Brottet består av erbjudande eller betalning av muta, säger Jan-Erik Frostdahl.

Han önskar därför att stadsstyrelsen ska föreslå att fullmäktige tillsätter ett utskott som prövar dels lagligheten i beslutet, dels prövar förtroendet för de ledamöter som röstat för förslaget samt stadsdirektören.

– Det är en grov anklagelse som Frostdahl kommer med. Vi har gett stadsdirektören fullmakt om att förhandla om en förlikning i ärendet, inte för att göra något olagligt. Någon penningsumma har det inte tagits beslut om, det har bara varit spekulationer, säger stadsstyrelsens ordförande Maria Palm.
Ingen förlikning nåddes i ärendet. Enligt stadsdirektör Mats Brandt saknades förutsättningar för förlikning.Jenny Björklund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 6 juni 2019.

 


I väntan på domstolsbeslut:
Bygget av hängbron lagt på is


Projektet med förnyandet av hängbron i Ytterjeppo visade sig bli en långkörare.
Foto: Britt Sund/Arkiv


Det blev ingen förlikning med Urakointi M.Rautio gällande förnyandet av Ytterjeppo hängbro. I stället inväntas nu beslut från marknadsdomstolen.


För att rädda förnyandet och bidraget på 169 000 euro från NTM-centralen var stadsstyrelsen i slutet av maj beredda att låta tjänstemännen förhandla med Urakointiasennus M. Rautio för att företaget skulle dra tillbaka sitt besvär till marknadsdomstolen. Företaget var missnöjt med hur valet av entreprenör gått till. Efter mötet var det aktuellt att betala bort besväret, vilket uppskattades kosta ett par tiotusen euro.

Men på måndagens stadsstyrelsemöte meddelade stadsdirektör Mats Brandt att det inte längre finns förutsättningar att ingå förlikning i ärendet.

Varför går det inte att nå en förlikning i ärendet?

– Inte av någon speciell orsak, det finns inte längre förutsättningar för det. Nu väntar vi bara på marknadsdomstolens utslag, säger Brandt och vill inte precisera vilka förutsättningar det handlar om.


Jenny Björklund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 27 juni 2019.Ytterjeppo hängbro i fritt fall –
Brandt vill avbryta upphandling


Foto: Arkiv/Britt Sund
Hängbron i Ytterjeppo, som stängdes i mars, hänger lösare än någonsin. Stadsdirektören föreslår att upphandlingen avbryts och anslagen för renoveringen stryks ur stadens budget.

Framtiden för den stängda hängbron i Ytterjeppo ser allt mörkare ut. Stadsdirektör Mats Brandt föreslår att staden avbryter den upphandling som redan gjorts.


Inför måndagens styrelsemöte föreslår Brandt i sin beredning att inga anslag intas för Ytterjeppo hängbro i investeringsbudgeten för 2020 och att staden avbryter den upphandling som redan gjorts och som fortfarande ligger i marknadsdomstolen för avgörande.


Tidigare har staden
reserverat 460 000 euro för brorenoveringen, av vilka NTM-centralen skulle stå för 169 000 euro. Entreprenadsumman som tidigare godkändes var 342 000 euro, medan den entreprenör som lämnat in besvär hade en offert på 381 000 euro.

Brandt föreslår nu att staden backar hela broprojektet som inte bara fördyrats utan kring vilket det också råder osäkerhet om det överhuvudtaget kan genomföras inom utsatt tid. Österbottens NTM-central har nämligen meddelat att finansieringen inte förlängs efter den sista maj nästa år – en finansiering som var villkoret för att staden skulle renovera hängbron i Ytterjeppo.


Hängbron i Ytterjeppo
stängdes av staden i mars i fjol, då det var tänkt att rivningsarbetet skulle inledas – ett arbete som aldrig kom igång då stadens upphandling gick till marknadsdomstolen, där bron fortfarande hänger och lösare än någonsin.

I sin beredning medger Brandt att trygga och trafiksäkra förbindelser behövs i Ytterjeppo. Om hängbron inte förverkligas vill Brandt att staden i stället satsar sitt krut på att en trafiksäker led för den lätta trafiken förverkligas i samband med de trafiklösningar som söks för Ytterjeppokorsningen.


Renoveringen av hängbron
är ifrågasatt av andra än Brandt. Bland andra av fullmäktige- och styrelseledamot Sören Lawast, SFP, som i maj ifrågasatte hela broprojektet – dels på grund av upphandlingstvisten och osäkerheten kring bidraget från NTM men också på grund av stadens svåra ekonomiska läge.

Lawast ifrågasatte även behovet av en brorenovering i Ytterjeppo, där det inte längre finns någon skola, något som var en av motiveringarna till att man gick in för att renovera hängbron.


Britt Sund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 30 november 2019.


Läs mer:
Ytterjeppo hängbro.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2019-12-01, rev. 2019-12-01 .)