Nykarleby IK 70 år, 1917—1987 av Erik Stenwall


Lucian lyste upp

Som tidigare framhållits så utgjorde sportplansbygget ett tacknämligt objekt när det gällde att samla de frivilliga skarorna. Men utmärkande för det nya årtiondets styrelser var att man var pigg på att pröva nya idéer.

Styrelsen 1950, ja. Där satt Eliel Eng ordförande, Karl Wenelius var sekreterare, Nils Nordling kassör och följande ledamöter: Bjarne Lundqvist, Stig Sundkvist, Erik Ekman, Fjalar Zittra, Ingmar Jouper, Karl Nilsson, Sigfrid Bertlin och Ruth Hellman. — Det skulle längre fram visa sig att några ”pålitliga” klubbmedlemmar nu gjorde sin debut.

”Luciatåg ser det ut att bli för första gången i vår stad. NIK förbereder just programmet och tycks kunna åstadkomma mera än man vågat vänta”.

Detta stod att läsa i ÖP senhösten 1950. Luciatraditionen tog alltså sin början, Ragnar Westerlund nämns som idékläckare och det hela skulle bära NIK:s signum. Här kan genast fastslås att denna Luciatradition blev en verkligt stor framgång för klubben.

Kortegevägen var i sin första dragning denna: Borgaregatan—Kyrkogatan—Gustav Adolfsgatan—Sollefteågatan—”torgets västra kant”.

En luciabal hörde självfallet till och den hölls på kvällen i Karleborg. Borgmästaren överräckte ett smycke till stadens första lucia — Ines Östman. Stjärngossarna sjöng till hennes ära och pengar som kom in under kvällen gavs åt Frälsningsarmén och Barnhemmet i Nykarleby.


Ines Östman var NIK:s och Nykarlebys första Lucia. 1950 var det smått historiska årtalet och klubben ordnade under åtta år en alltid lika populär Luciafest.
Ines Östman var NIK:s och Nykarlebys första Lucia. 1950 var det smått historiska årtalet och klubben ordnade under åtta år en alltid lika populär Luciafest. [64 år senare var Ines på torget för att se på Lucia.]
 
1950 var Lucians premiär i Nykarleby. Här ses Lucian Ines Östman som strax innan fått motta det traditionella smycket av borgmästaren Holger Stenbäck.
1950 var Lucians premiär i Nykarleby. Här ses Lucian Ines Östman som strax innan fått motta det traditionella smycket av borgmästaren Holger Stenbäck.


— Det var en alltigenom trevlig upplevelse, speciellt slädfärden genom staden med Verner Blomström vid tömmarna. Det rådde isföre och Blomström tog den yngre hästen, som sedan visade sig kunna sätta fart så att gnistorna yrde.

Så berättar Ines Östman, nu 38 år efteråt, och minns speciellt borgmästarens vackra tal till henne. Smycket hon fick har hon i behåll, men pälsen den var lånad från Engs garveri. Hon erinrar sig att en hel del var en smula provisoriskt och att varken hon eller färdvägen var så speciellt ”upplyst”.

16-åriga Ines hade samma höst agerat Lucia i samskolan och då tyckte man inom NIK att det inte behövdes något egentligt val för att hitta en lämplig Lucia. Lektor Erik Ekman agerade med stort intresse kring firandet, påminner sig Ines Östman.Till luciafestens program hörde också stjärngossarna och deras uppträdande. Nere till vänster återfinns Erik Sund, som under flera år var inkopplad på förberedelserna.
Till luciafestens program hörde också stjärngossarna och deras uppträdande. Nere till vänster återfinns Erik Sund, som under flera år var inkopplad på förberedelserna. [Stjärngossarna av J. L. Birck.]Efter en så fin inledning ville förstås NIK fortsätta att fira Lucia. Ramen kring arrangemanget kunde både utvidgas och efter hand ”förskönas”.

1952 var ett bra år: skolorna sålde Lucia-märket, Bröderna Gyllenberg skänkte smycket, karamellfabriker uppvaktades för att man skulle kunna ge godis åt barnen och så hade man en speciell jury som fällde avgörandet. Till juryn det året hörde: Ellen Backman, Josef Herler och Torsten Korsström.

Efter 1950 och Ines Östman var luciorna följande: 1951 Gunda Forsblom, 1952 Gun-Britt Nygård, 1953 Ethel Lindgren, 1954 Gurli Granvik, 1955 Judit Rönnholm, 1956 Ritva Hanhila och 1957 Gea Hägg.

 


Gea Hägg [gift Vikström, bor i Jakobstad] kom att bli sista NIK-lucian, årtalet var 1957. Här eskorteras ljusdrottningen av två strama och välklädda herrar, Runar Romar och Bjarne Lundqvist.
Gea Hägg kom att bli sista NIK-lucian, årtalet var 1957. Här eskorteras ljusdrottningen av två strama och välklädda herrar, Runar Romar och Bjarne Lundqvist. [Här har skett en förväxling eftersom det är Ritva Hanhila på bilden, meddelade Stig Haglund.]


Luciaarrangemangen svällde ut efterhand och hur ”gott och välmenande” man än agerade inom NIK så blev det hela till slut för omfattande.

— Vi går helt enkelt inte i land med uppgiften, sade en uppriktig Bjarne Lundqvist i en ÖP-intervju. Året var 1958.

För att få en viss uppfattning om allt det som skulle göras före ett Lucia-evenemang så återges här en protokollsida daterad 3 december 1957.

 

 

Protokoll har fört vid NIK styrelsens sammanträde i Hanséns café tisdagen den 3.12.-57.
     Närvarande: B. Lundqvist, G. Wiklund, R. Romar, R. Backman, E. Sund, S. Sundqvist. Dessutom S. Nylund o. B. Fagerholm.§23

Till stjärngossar utsågs K. Sund, J. Backlund, L. Markkula, G. Lill-Broända, B. Strandén, R. Ehrstedt, J. Willman, J. Frilund och F. Segerstam.


§24

Som ledare för stjärngossarna utsågs E. Sund. Han skulle också tillsammans med G. Wiklund öva in sångerna med gossarna.


§25

Sekreteraren skulle genom brev tacka alla luciakandidater för att de hjälpt klubben vid luciavalet.


§26

B. Fagerholm fick i uppdrag att skaffa orkester och hyra lokal till Luciabalen.


§27

På mötet beslöts att ordf. kontaktar polis Hauta-aho, som bör leda luciatåget. B. Fagerholm skaffar en trummare från seminariet och hornorkestern. Till häroldrar utsågs B. Söderlund, B. Westerlund och K. Häger. B. Lundqvist vidtalar Nils Marklund beträffande hans medverkan som julgubbe. Tomtar får han själv skaffa sig. Damsektionen fick i uppdrag att iordningställa lyktorna. Sven Vikberg utsågs att vara fackelmästare och också skaffa trappan till Karleborg. Ordf. fick i uppdrag att begära att staden iordningställer sedvanlig belysning vid torget, samt plogar det. Stolparna skulle dock S. Sundkvist och R. Backman sköta om. Gretel Blomström skulle skaffa stolen och lakanet till Karleborg. S. Bäckström kontaktar borgmästaren. G. Sund sköter om avstängningen vid torget. Arne Nystedt utsågs till att köra årets Lucia. B. Blomström skall ställa släden i ordning. G. Lundqvist skall binda kronan, medan R. Westerlund sätter in ljus i den. S. Prüss skall se till att förstärkaren är i skick till balen.


§28

Årets luciasmycke skänkes av Rotary-klubben.


§29

Luciatåget startar från Sockenstugan k1 18.00 och går den gamla rutten. Före luciatåget startar skall Lucia dock ha besökt sjukhuset.


§30

Programmet på torget: Manskören (Luciahyllning), recitation av Ö. Engström och så stjärngossarna.


§31

Beslöts att damsektionen sköter om luciamärkena säljes i staden.


§32

Luciasmycket skaffar B. Westerlund från Jakobstad.


Erik Stenwall (1989) Nykarleby IK 70 år, 1917—1987, sid 41–47.


Nästa kapitel: Ja, se pengar.


Läs mer:
Luciatraditionen i Nykarleby av Lars Pensar.
Innehållsförteckning till kapitlet Lucior i Nykarleby 1950–.
(Inf. 2005-12-12, rev. 2023-01-23 .)