I åttio år har Topelius blickat ut över parken

Den 29 september i år har det gått åttio år sedan Topeliusbysten avtäcktes år 1935 i Topeliusparken i Nykarleby. Den som utformat bysten är ingen mindre än Carl Wilhelm (Ville) Vallgren (15.12.1855-13.10.1940).


Ett av Vallgrens mest kända verk i Finland är Havis Amanda på Salutorget i Helsingfors. Ville Vallgren begav sig efter några års studier i Finland till Paris, där han stannade i hela 36 år. Efter att Vallgren återvänt till Finland verkade han med utgångspunkt från Alberga, där även Nykarlebys Topeliusbyst är tillverkad. Bysten som är utförd i 1½ gånger naturlig storlek är skulpterad i brons och den står på en sockel av rödgrå granit.

Under ledning av fil.mag. Torkel Hellström bildades i början av år 1935 en kommitté för uppresandet av en Topeliusbyst i Nykarleby. Inrikesministeriet beviljade i april kommittén tillstånd att göra en landsomfattande insamling. Många bidrog med medel till bysten, även Nykarleby stad, Svenska Folkskolans vänner, Vasa Nation m.fl. Den största andelen bidrog nykarlebyfödde affärsmannen John Nylund med. (Nylund härstammade från sin fars sida från Sjöbergarna i Monäs.) Medlen som kom in uppgick till 38 703,30 mark.  Själva bysten kostade drygt 29 000 mark.


I Österbottniska Posten
nr 34/1935 finns en notis om att bysten är färdig. Där står bl.a. att Vallgren har berättat följande för Hufvudstadsbladet:

»Ni ser, att jag skulpterat honom iförd slängkappa. Det är dekorativt, och han tyckte om att gå klädd så. Ni skall veta, att farbror Topelius - jag minns ju honom, som om vi skilts i går - alltid ville vara prydlig. Han var mycket mån om, att det inte skulle vara något fel med hans vita halsduk eller hans habitus i övrigt. Det var inte utan, att det fanns en smula av dandy hos honom. Han var alltid mjuk och vacker och fin, men Runeberg - Runeberg han var stursk! Ni skall veta huru noga farbror Topelius var med att håret över öronen skulle bli riktigt vackert, när Sjöstrand modellerade honom i reliefbild, och en gång fick Nyblin ta tiotal kort, innan något blev så bra, att farbror gillade det!»


Till själva
avtäckningen söndagen den 29 september kom en verkligt talrik publik och medverkande var bl.a. skolbarn, seminariets elever, Nykarlebynejdens sång- och musikförbunds körer och Socklot hornseptett. Läraren John Sundkvist, medlem av insamlingskommittén, höll avtäckningstalet och överlämnade bysten till Nykarleby stad. Här ett kort utdrag ur talet:

”Vi avtäcka denna byst, som för kommande släkten skall minna om mannen med det ädla hjärtat och de blida dragen. Den skall mana de unga och de gamla att stanna inför frågan om livets ansvar och livets plikter, och den skall kanske i tidens hetsiga tempo bjuda till stillhet och vila inför det verkligt värdefulla i tillvaron. Här står skalden med blicken vänd mot hemgården Kuddnäs, manande oss att minas hemgården och att vårda fädernearvet vi fått i språk, kultur, religion och seder. Här skall den i den vackra lummiga parken minna om det vackraste av allt: att leva livet i godhet och med ett ädelt hjärta och att låta det vackraste inom oss komma till blomning.” (Österbottniska Posten nr 40, 4.10.1935).

Stadsfullmäktiges ordförande Nils Alarik Fougstedt var den som från stadens sida officiellt mottog minnesmärket. Efter körsång och musik framförde Josef Herler den av Joel Rundt för tillfället skrivna festdikten Saga och dikt. Efter mera program och blomsterhyllningar avslutades tillfället med Vasa marsch. Skulptören Ville Vallgren kunde själv inte närvara vid avtäckningen på grund av hälsoskäl.

Redan år 1935 uppmanade talaren Sundkvist att man ”i tidens hetsiga tempo” borde stanna upp och tänka över det verkligt värdefulla i tillvaron – den uppmaningen kan gott sträcka sig ända till idag, åttio år senare, när tempot med säkerhet blivit ännu hetsigare.


Bysten över författaren Zacharias Topelius är skulpterad [eg. gjuten] i brons och den står på en sockel av rödgrå granit. I år har det gått 80 år sedan den restes i Topeliusparken. [F.d. Wahlbergska gården i bakgrunden.]
FOTO: CHRISTER JOHANSSON


Besök Topeliusparken nu i höst och stanna upp en stund för att tänka över tillvaron och vad som är verkligt viktigt. Det blir allas vårt sätt att uppmärksamma Topeliusbystens 80-års jubileum.

Mera detaljerad information om Topeliusbysten och avtäckningstillfället hittar du på www.nykarlebyvyer.nuTina Nylund, kultur- och fritidschef, Nykarleby Posten den 17 september 2015.


Läs mer:
Topeliusbysten.
Fler artiklar ur Nykarleby Posten.
(Inf. 2015-09-19, rev. 2019-12-01 . )