XVII. STADENS INFRASTRUKTUR OCH ALLMÄNNA SERVICE UTVECKLAS

Topeliusbysten

[Zacharias Topelius 1818—1898]


Den 29 sept. 1935 avtäcktes i Topeliusparken, som Nybro- eller Allmänna promenaden, ”Parken”, sedan 1914 kallades, en av Ville Vallgren skulpterad byst av skalden i brons på en sockel av granit, huggen hos Vallgren i Alberga. Medel till bysten hade insamlats genom listor över hela landet av en i febr. s.å. tillsatt kommitté på initiativ och under ledning av fil.mag. Torkel Hellström. Bidrag hade getts från staden och från olika håll, det största av Nykarlebyfödde affärsmannen John Nylund i Helsingfors, som stått för 1/3 av kostnaderna. Frågan om en minnesstod hade väckts redan 1906 av K. F. Spolander, men först nu hade planen på privat initiativ kunnat realiseras.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 497 f.
Fortsättning på kapitlet: Victor Malmbergs skulptur Flora.


Sedan början av 1990-talet hedrar högstadiets elever Zacharias Topelius på hans födelsedag den 14 januari (förutsatt att dagen inte infaller på lördag eller söndag?) med kransnedläggning och fackeltåg. Före kriget besökte samskolans och seminariets elever parken på födelsedagen.

       

Topeliusbysten.  Topeliusbysten.

Foto: FL juli 2002.


*     *     *


Miljön kring Topeliusbysten.
Foto: FL juli 2007. Här är parken nyrenoverad med krossgrus på gångarna och plankor vid gångkanterna.
(Inf. 2007-10-21.)


*     *     *


Zachris i vinterpäls.
Zachris i vinterpäls. Förstoring.
Foto: Lars Pensar den 9 februari 2010.

(Inf. 2010-02-10.)


*     *     *


Miljön kring Topeliusbysten.
Topeliusbysten hedrades med en blomsterkvast på 80-årsdagen den 29 september 2015.
Foto: Lars Pensar.
(Inf. 2015-09-30.)


*     *     *


Miljön kring Topeliusbysten.
Ville Vallgren med Topeliusbysten, som är betydligt större än man kan tro. Vykort. Förstoring.
Karl-Åke Åström tillhandahöll.
(Inf. 2018-03-08.)


Läs mer:
Bankdirektör Lönneström verkade för att en staty skulle resas. 1908
Omgivning. 1973
Topelius i Uppslagsverket Finland. 1985
Kuddnäs Zacharias Topelius' barndomshem av Bo Kronqvist. 1983
Minnesstenen vid Kuddnäs.
Panorama.
I åttio år har Topelius blickat ut över parken av Tina Nylund. 2015
Torkel Hellströms korrespondens med kassören för kommittén för byst av Z. Topelius i Nykarleby av Lars Pensar.
Topeliusbysten i Österbottniska Pressen.

Artiklar och notiser i Österbottniska Posten:
1935  
Nr 14: Den tilltänkta Topelius-bysten.
Nr 29: Topelius bysten.
Nr 34:Topelius-bysten färdig.
Nr 37: Topeliusbysten avtäckes den 29 september.
  Stadsfullmäktige sammanträdde.
Nr 39: Inför minnet av Zachris Topelius.
  Puff för Bystavtäckningen
  Om bysten i Bitar och stumpar.
Nr 40:Topeliusbysten avtäcktes högtidligt senaste söndag.
Saga och dikt av Joel Rundt.
För ungdom och fosterland. Tal hållet av Eric Vasström.
1936  
Nr 13 Redovisning för insamlingen till Topeliusbysten i Nykarleby.
Nr 19: Första maj.

(Rev. 2022-10-04.)