Bro i Forsby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]


Det odelade hemmanet.


1549—1552
Sven Jönsson.


1552—1565
Per Svensson
, son till förra bonden. Skattade 1560 för 13 1/2 spannland odlad jord.


1565—1590
Per Persson
, son till förra bonden. Skattade 1565 för 14 1/2 spannland odlad jord. 8 kor och fyra vuxna personer fanns på hemmanet.


1590—1625
Per Persson, d.y
. son till förra bonden, kallades också Pelle Persson, eller Peder Pedersson. Omnämns som länsman 1608—1622. Storbonde på Bro som 1590 är antecknat till 1 1/2 mantal och från 1608 till 1 1/4 mantal. 1602 var hemmanet 24 1/2 spannland stort, och där fanns 10 kor och 4 vuxna personer. Före 1590 förstorades Bro hemman med c:a 10 spannland genom att ett annat mindre hemman anslöts till hemmanet. Endast Ohls hemman i Kyrkoby var år 1608 lika stort som Bro hemman.


1625—1629
Hans Olofsson
. År 1627 är hans ålder antecknad till 70 år, varför han var född år 1557. Troligen måg och samtida bonde med Per Persson d.y. på Bro redan på 1590-talet då hemmanet förstorades, men den tidigare ägaren har kvarstått i längderna som ägare. Hans Olofsson hade åtminstone fyra söner: Jöns född 1602, Per född 1605, Jakob född 1611 och Olof.


1629—1635
Jöns Hansson
, född 1602, son till förra bonden på Bro. Han hade troligen en son Knut Jönsson Bro som blev guldsmed i Nykarleby, vars hustru hette Anna, dotter till borgmästaren i Nykarleby Henrik Hansson Kluvensik.


1636—1661
Olof Hansson
, en yngre bror till Jöns Hansson.1663—1675
Marcus Jönsson
, son till förra bonden Jöns Hansson.


1675—1676
Hans Jakobsson
.
Hustru: Lisa Olofsdotter, troligen dotter till förra bonden Olof Hansson.


1676—1678
Jakob Grelsson
.
Hustru: Lisa Andersdotter.


1678—1680
Per Olofsson
, son till förra bonden Olof Hansson.
Hustru: Anna Mattsdotter.
Medåbo: Knut Marcusson, troligen son till tidigare nämnda bonden Marcus Jönsson och måg till förra bonden.
Hustru: Ingrid Jakobsdotter.


1681—1686
Knut Marcusson Bro
, son till tidigare bonden Marcus Jönsson.
Hustru: Ingrid Jakobsdotter.
Samt Per Olofssons änka Anna Mattsdotter.


1686—1697
Knut Marcusson Bro
och hustru.
Bror: Matts Marcusson Bro.
Hustru: Anna Mattsdotter.
Bror Jakob.
Hustru: Carin.
En annan bror Hans Marcusson blev redan 1651 borgare och mjölnare i Nykarleby stad. Flyttade tillbaka till Bro 1689 då sonen Erik blev mjölnare i staden. Senare blev Erik stadsbetjänt och omnämns också som stadsfiskal.


1698—1703
Matts Marcusson Bro
och hustru.


1703—1714
5/8 mantal, Matts Marcusson Bro och hustru. 5/8 mantal, innehades av svågern Johan Mårtensson Bro och hustru.


1714—1718
Hela Bro hemman låg öde under stora ofreden. (Se Lavahagaprocessen.)

1718—1740.
Anders Johansson Bro
, son till Johan Mårtensson.
Hustru: Carin Jöransdotter. Svärfadern Jöran Henriksson hade inflyttat från Lappajärvi.
Anders innehade från år 1718 hela Bro hemman. (Se Lavahagaprocessen.)

1740—1767
Johan Johansson Bro
, född 1707, bror till förra bonden.
Hustru: Lisa Jöransdotter.
Son Anders född 1735, son Johan född 1741.
Husman: Brodern och förra bonden, Anders Bro.
Hustru: Carin Jöransdotter.
Knut Knutsson Bro, son till förra bonden Knut Marcusson.
Hustru: Maria Jöransdotter, född 1689, samt sönerna Erik född 1729 och Matts född 1735.


Från 1750-talet finns på Bro fyra hemman som i fortsättningen av denna utredning kallas för hemman A, B, C och D. Hemmanen A och B äges av bonden Johan Johanssons söner Anders och Johan, C och D av Knut Knutssons söner Erik och Matts.


HEMMAN A

1767—1815
Anders Johansson Bro
, nämndeman, född 1734 på Bro, död där 1815, son till förra bonden Johan Johansson.
Hustru: Maria Mattsdotter, född 1734 på Knuts i Ytterjeppo.


1815—1825
Anders Andersson Bro
, sexman, son till förra bonden Anders Johansson, född 1760 på Bro.
Hustru 1: Carin Mattsdotter, född 1762 i Lappo, död 1816 på Bro.
Hustru 2: Magdalena Johansdotter, född 1767 på Storsvart i Vexala.
Son Matts, född 1785.


1825—1830
Matts Andersson Bro
, son till förra bonden, född 1785 på Bro, död där 1830.
Hustru: Maria Ersdotter Helsing, född 1785 i Vexala, död på Bro 1829.
Söner: Matts född 1813 och Anders född 1814.


1831—1849
Matts Mattsson Bro
, son till förra bonden född 1813 på Bro, död där 1849.
Hustru: Caisa Lisa Mattsdotter Finne, född 1813 i Kovjoki.
Söner: Matts född 1839 och Anders född 1842.


1850—185
8
Förra bondens änka, i kyrkboken kallad "Dalabackbondeänkan" Caisa Lisa Mattsdotter med sönerna Matts och Anders.
Medåbo: Bonden Anders Mattsson, se nedan.


1858—1870
Anders Mattsson Bro
, bror till förra bonden Matts Mattsson, född 1814 på Bro.
Hustru 1: Maria Johansdotter, född 1814 i Forsby, död 1843 på Bro.
Hustru 2: Sanna Lisa Andersdotter Runt, född 1823 i Kovjoki.


1870—1896
Matts Mattsson Bro
, son till förra bonden på Bro Matts Mattsson, född 1839 på Bro, död där 1896.
Hustru: Anna Maria Jakobsdotter Högbacka, född 1837 på Högbacka, död 1896 på Bro.
Äger även ett hemman A på Mickelsbacka 1880—1887.


1896—1908

Bonden Matts Mattssons arvingar: Mågen Johan Johansson Renvaktar, född 1866 i Forsby, död på Bro 1908.
Hustru: Hulda Lovisa Mattsdotter Bro, född 1872.


Från 1908 är hemman A delat i två hemman A1 och A2.


Hemman A1:

1908—1911
Anders Mattsson Bro
, f.d. sjöman, född 1842 på Bro, bror till förra bonden Matts Mattsson. Anders Mattsson är den sista bonden på Bro som härstammar från bonden Hans Olofsson, född c:a 1557, bonde på Bro 1625—1629. Hemmanet har således varit i samma släkts ägo 286 år.


1911—1918
Anders Johan Henriksson Jansson
, född 1877 i Munsala (Backström).
Hustru: Lisa Johanna Abrahamsdotter, född 1873 i Oravais.

1918—1920
Matts Mattsson Viklund
, f. 1870 på With i Purmo, död 1920 i Nykarleby.
Hustru: Lisa Karlsdotter Storkamp, född 1876 i Purmo, död 15.2.1947 i Nykarleby.


1920—
Bondeänkan Lisa Viklund och Matts Viklunds arvingar.


Hemman A2:

1908—1934
Johannes Andersson Kock
, senare Stenbäck, född 1877 i Pedersöre, död 1934 på Bro i Forsby.
Hustru: Edla Maria Karlsdotter Pelkos, född 1886 på Pelkos i Forsby, död 1932 på Bro.


1934—1939
Johannes Stenbäcks arvingar.


1939—
August Valdemar Gustavsson Häger
, född 1900 på Sorvist i Forsby. Död 1971.
Hustru: Anna Linnea Simonsdotter Ahlskog, född 1907 på Drakabacka.
Äger även hemman C på Sorvist. Sonen Alf Häger är bonde på 1/3 av hemmanen på Bro och Sorvist från år 1954. Från år 1968 äger bröderna Alf Gustav, född 1929, och Stig Göran Häger, född 1945, hälften var av faderns hemman på Bro och Sorvist.


HEMMAN B

1767—1791
Johan Johansson Bro
, bror till bonden på hemman A, född 1741 på Bro.
Hustru: Susanna Carlsdotter, född 1733 på Mickelsbacka i Forsby.


1791—1807
Matts Johansson
, måg till Matts Knutsson, som var bonde på hemman D. Född 1763 i Pedersöre, död 1807.
Hustru: Lisa Maria Mattsdotter, född 1769 på Bro.


1808—1833
Gustav Mattsson Lukus
, måg, född 1787 på Lukus Kovjoki.
Hustru: Förra bondens dotter, Anna Mattsdotter, född 1792 på Bro, död där 1831.
Omgift 1835 med Lisa Greta Jakobsdotter Lillollas i Forsby.


1834—1868
Matts Gustavsson Bro
, son till förra bonden, född 1812 på Bro, död där 1868.
Gift 1836 med bondeänkan Maria Lisasdotter Romar, född 1800 på Jungar i Jeppo.


1870—1879
Hemmanet äges av rådman J. A. Lybeck i Nykarleby.
Landbönder:
1870—1877: Erik Johansson Nylund, född 1830 i Larsmo.
Hustru: Maja Sofia Andersdotter, född 1836 i Munsala.
1878—1880: Johan Gustavsson, född 1831 i Munsala.
Hustru: Sanna Sofia Johansdotter, född 1834 i Munsala.


1880—1882
Fredrik Andersson
, född 1851 i Socklot.


1882—1890
Henrik Andersson Bro
, född 1837 i Maxmo.
Hustru: Maja Stina Johansdotter, född 1838.


1890—1902
Simon Johansson Nordqvist
, född 1857 i Vörå.
Hustru: Ulrica Johansdotter, född 1855 i Korsholm. Flyttar tillbaka till Vörå 1894.
Arrendator 1894—1902: Johan Erik Fredriksson Lillqvist, född 1860 i Karby, Pedersöre.
Hustru: Maria Lovisa Andersdotter Höglund, född 1861 i Karby.
Medåbo: Karl Johan Emanuelsson Yrjas, född 1846 i Palvis, Vörå.
Hustru: Beata Eriksdotter, född 1846 i Vörå.


1902—1906
Karl Gustav Gustavsson Klemets
, född 1871 i Maxmo.
Hustru: Maria Eriksdotter Östman, född 1868 i Hirflax.


1906—1907
Anders Kankkunen
, f.d. handlande, änkling, född 1858 i Gamlakarleby.


1907—1920
Johan Erik Karlsson
, född 1861 i Munsala.
Hustru: Sofia Johansdotter, född 1867 i Munsala.


1920—
Karl Heikinpoika Keto
, född 1883 i Evijärvi. Vistades i Kanada och Amerika 1926—1936.
Hustru: Maria Elisabet Jakobsson, född 1886 i Evijärvi.
Fadern Johannes Jakobsson (Pät), föddes i Nykarleby 1857 och drev en tid lanthandel i Evijärvi. Hemmansdelen styckades före 1930 i mindre delar som såldes.
Halva B-hemmanet äges av bonden på Pelkos, Johan Johansson Nylund och senare av sonen Sven Axel Johansson Nylund, född 1913 i Forsby.
Hustru: Martha Matilda Joelsdotter Molin, född 1917 på Kärr i Forsby.


HEMMAN C

1767—1790
Erik Knutsson Bro
, född 1733 på Bro, död där 1800. Byålderman.
Hustru: Margareta Mattsdotter, född 1731 i kyrkoby, död 1794.


1790—1803
Hans Hansson
, född 1770 i Esse.
Hustru: Susanna Mattsdotter Bro, född 1767 i kyrkoby på hemman D, där fadern Matts Knutsson var bonde.


1803—1817
Anders Andersson Marken
, född 1757 i Kovjoki, död 1832 på Bro.
Hustru: Caisa Simonsdotter Wik, född 1761 i Socklot, död 1831 på Bro.


1817—1835
Erik Andersson
, son till förra bonden född 1781 i Kovjoki.
Hustru 1: Sanna Ersdotter, född 1776 på Hannula i Kovjoki, död 1833 på Bro i Forsby.
Hustru 2: Torparänkan Anna Abrahamsdotter Bro, född 1788 i Kyrkoby, död 1843 på Bro.


1836—1868
Erik Eriksson Bro
, son till förra bonden, född 1804 i Kovjoki, död 1868 i Helsingfors.
Hustru: Greta Ersdotter Bäck, född 1807 i Kyrkoby, död 1889 på Bro.


1868—1871
Johan Eriksson
, f.d. sjöman, son till förra bonden på Bro, född 1837 på Bro, död 1911 på Yrjas.
Hustru: Kaisa Lisa Andersdotter Löf, född 1839 i Ytterjeppo, död 1904 på Yrjäs i Forsby.
Sålde hemmanet 1871 men bodde kvar på Bro till 1885 då han flyttade till Nygård i Kyrkoby där han hade egen gård en tid. Kyrkväktare.


1871—1897
Jakob Mattsson Heikfolk
, född 1846 i Jeppo, död 1897 på Bro. Sexman.
Hustru: Lisa Johansdotter, född 1841 i Jeppo, död 1897 på Bro i Forsby.


1899—1933
Johannes Johansson Björkman
, född 1864 i Ytterjeppo, död 1954 på Bro. Polis och bonde.
Hustru: Maria Lovisa Isaksdotter, född 1869 på Heikfolk i Jeppo, död 1949 på Bro.
Johan Edvard Källström, född 1874 i Munsala, död 1907 på Bro i Forsby.
Hustru: Anna Sanna Jakobsdotter, född 1875 i Jeppo, död 1958 i Nykarleby.
Efter 1907 var Johannes Björkman ensam bonde på hela C-hemmanet på Bro.


1933—
Johannes Wilhelm Björkman
, född 1900 på Bro, död 1979.
Hustru: Anna Alexandra Lundqvist, född 1904 i Kovjoki, död 1980.
Albert August Björkman, född 1910. Stupade 1941 på Hangöfronten.
Hustru: Ines Ingeborg Johansdotter Lindfors, född 1913, död 1947.
Sven Erik Björkman, född 1912 på Bro.
Hustru: Agda Irene Johansdotter Forsbacka, född 1920.


HEMMAN D

1767—1794
Matts Knutsson Bro
, son till bonden på det odelade hemmanet. Byålderman. Född 1735 på Bro.
Hustru: Susanna Johansdotter född 1737 i Kyrkoby, död 1794 på Bro.


1795—1819
Abraham Mattsson Bro
, son till förra bonden, född 1755 på Bro. Ägde och brukade även hemman B på Drakabacka 1811—1818.
Hustru 1: Brita Danielsdotter, född 1754 i Kronoby, död 1810 på Bro.
Hustru 2: 1816, änkan Lena Andersdotter Ollandt, född 1765 i Munsala.


1819—1829
Matts Jakobsson Dikgrävar
, född 1775 i Ytterjeppo.
Hustru: Greta Johansdotter Mietala, född 1786 i Överjeppo.


1829—1840
Hans Mattsson Isakas
, född 1786 på Isakas i kyrkoby, f.d. sjöman.
Hustru: Bondeänkan Maria Mattsdotter Bro, född 1788 i Överjeppo.
Styvson: Matts Johansson, född 1810 i kyrkoby, död 1839 på Bro. Bonde på Bro 1835—1839.
Hustru: Bonddottern Susanna Mickelsdotter Klockars, född 1811 i Kyrkoby, omgift 1841 med följande bonde på Bro, Erik Eriksson.


1841—1870
Erik Eriksson Mickelsbacka
, född 1812 i Forsby, död 1868 på Bro.
Hustru: Bondeänkan Susanna Mickelsdotter Bro, född 1811 på Klockars i Kyrkoby, död 1870 på Bro i Forsby.


1870—1897
Johan Fredriksson Wik
, född 1822 på Wik i Karby, död 1898 på Bro.
Hustru: Maria Greta Henriksdotter Sorvist, född 1816 i Forsby, död 1873 på Bro.


1897—1901
Erik Gustav Eriksson Boman
, måg till förra bonden på Bro, född 1845 på Frill, död 1901 på Bro.
Hustru: Stina Johansdotter Bro, född 1849 i Karby, död 1900 på Bro i Forsby.


1902—1937
Johan Edvard Simonsson Linqvist
, måg till förra bonden, född 1868 i Sorvist, död 1937 på Bro. Vistades i New Zeeland 1885—1895.
Hustru 1: Rosa Johanna Eriksdotter Boman, född 1871, död 1918 på Bro.
Hustru 2: Änkan Ida Sofia Karlsdotter Lagerlöv, född 1876 på Forsbacka i Kyrkobyn.


1937—
Edvard Gunnar Linqvist
, född 1902 på Bro, död 1973.
Hustru: Signe Maria Vilhelmsdotter Hällman, född 1910 i Ytterjeppo, död 1973.
Oskar Albert Linqvist, född 1909 på Bro, död 1965.
Hustru: Emma Matilda Mattsdotter, född 1911.
Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 65–72.


Nästa hemman: Mickelsbacka.
(Inf. 2004-09-26.)