Mickelsbacka i Forsby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]


Det odelade hemmanet


1549—1562
Lasse Nilsson.


1563—1590
Mickel Larsson
, son till förra bonden. Nämndeman 1590.


1592—1634
Matts Mickelsson
, son till förra bonden, antecknad som 75-åring 1627, född 1552. Ännu år 1645 är "Matts Mickelssons" hemman antecknad i längden "Årliga Räntan" för Lapoby.


1634—1662
Hemmanet troligen öde då det inte finns med i skattelängderna. Skördas troligen mot avgift av grannbönderna.


1663—1682
Mårten Mattsson
.


1686—1692
"Mickelsbacka utfattig". 1686 nämns första gången hemmansnamnet.


1692—1698
På hemmanet bor år 1692 lantmätaren Thomas Loom.
Hemmanet brukades 1692—1696 av landbonden Hans Isaksson som 1663—1686 varit bonde på Isakas efter fadern. År 1695 överförs halva hemmanet eller 1/2 mantal till kyrkoherdebolet. Från 1697 heter landbönderna Morten Mortensson, hustru Lisa, samt Johan, hustru Brita.


1698—1711
Per Skomakare.
Son: Anders.


1711—1713
Anders Persson
, son till förra åbon.
Hustru: Kerstin.


1713—1770
Simon Mattsson
, bonde och nämndeman, född 1694, död 1776.
Hustru: Maria Persdotter född 1686, död före 1762, möjligen Per Skomakares dotter.
F rån 1728 även Carl Andersson, född 1707.
Hustru: Simon Mattssons syster Carin Mattsdotter, född 1705, död före 1762.
Simon var även delägare i bondeskutan "Lastdragaren".

 
1770—1788
Simon Johansson
, född 1727.
Hustru: Förra bonden Simon Mattssons dotter Maria Simonsdotter, född 1733 på Mickelsbacka.
Johan Rönnblad, född 1745 i Pedersöre.
Hustru: Förra bonden Carl Anderssons dotter Susanna Carlsdotter, född 1740 på Mickelsbacka.


1789—1794
Erik Eriksson d.ä
. född 1735 i Karleby.
Hustru: Maria Henriksdotter, född 1731 i Kelviå.
Son: Erik, född 1761.
Carl Carlsson född 1744, son till förra bonden Carl Andersson.
Hustru: Catharina Mickelsdotter Jutas, född i Kyrkoby 1748.


Från 1795 är Mickelsbacka delat i tre hemman, som i fortsättningen av denna utredning kallas för hemman A, B och C. Hemman A är 5/32 mantal och ägs av tidigare nämnda bonden Erik Eriksson, d.ä. född 1735. Hemman B är likaså 5/32 mantal och ägs av landsfiskalen J. H. Kjöping. Hemman C omfattar 5/16 mantal och ägs av förra bonden Carl Carlsson Mickelsbacka.HEMMAN A

1795—1799
Erik Eriksson d.ä.
född 1735. Bonde på Mickelsbacka redan 1789.


1799—1808
Erik Eriksson d.y.
född 1761 i Kelviä, son till förra bonden. Kyrkvärd.
Hustru: Änkan Susanna Carlsdotter Hvit, född 1769 i Munsala.
På hemmanet bor också svågern, sockenskräddaren Henric Hjelte, född 1770 i Pemar.
Hustru: Lisa Eriksdotter, född 1767.


1809—1845

Bonden, sockenskräddaren, Henric Hjelte, född 1770 i Pemar, död 1853 på Mickelsbacka.
Hustru 1: Förra bondens syster Lisa Eriksdotter, född 1767 i Kelviä, död 1828 på Mickelsbacka.
Hustru 2: 1830, Anna Caisa Strömsnäs, född 1792 i Pedersöre.


1845—1868
Redan 1845 förvaltas hemmanet av Henric Hjeltes relativt unga andra hustru Anna Caisa och sonen Johan Henriksson Hjelte, född 1830 på Mickelsbacka, död där 1868.
Hustru: Anna Maja Johansdotter Hannula, född 1824 i Kovjoki.

[Från Nykarleby socken meddelas oss underrättelse om en eldsvåda, som under den stormiga natten mot den 24 dennes i Forsby lade bonden J. Michelsbackas gård, med boningshus, fyra bodar, stall, fähus, foderlada, fårhus, vedlider och en mängd lösegendom i aska. Den uppbrunna egendomen uppskattas till minst 560 rubels värde, och den genom nedrifning af åtskilliga byggnader, för att hämma eldens vidare kringspridande, förorsakade skadan beräknas till omkring 90 rubel.

— Åter en allvarsam påminnelse om nödvändigheten att brandförsäkra sin egendom. Vi känna icke villkoren för försäkring i de inhemska bolagen, men i de utländska, som här i Vasa hafva sina ombud, hos hvilka försäkring när som helst kan göras, betalas 1 rub. 20 kop. för värdet af 100 rubel. I de inhemska bolagen, hvilka icke räkna på någon vinst för sig sjelfva, måste väl försäkringsafgiften blifva billigare.

Vasabladet den 29 januari 1859.
(Inf. 2016-03-09.)

Fler eldsvådor.
Kan även gälla Hemman C.]

 


1869—1880
Hemmanet äges av rådmannen i Nykarleby J. A. Lybeck, och besittes av f.d. bondeänkan Kaisa Henriksdotter, född 1806 i Forsby, död 1870 samt hennes svärdotter inhysingsänkan Anna Maja Johansdotter Hjelte, född 1824 i Kovjoki, samt dennes söner, Johannes född 1855, Jakob, född 1856 Alexander, född 1859 och Johan född 1865.


1880—1887
Matts Mattsson Bro
, född 1839 i Forsby. Han äger också ett hemman A på Bro, 1870—1896.
Hustru: Anna Maria Jakobsdotter Högbacka, född 1837 i Kyrkoby.


1887—1890
Johan Pettersson Barkar
, född 1860 i Forsby, Pedersöre.
Hustru: Anna Lena Sandberg, född 1846 i Purmo.


1890—1892
Jakob Johansson Forsman
, bonde och timmerman, född 1857 på Forsbacka i Kyrkobyn, död 1902 i Amerika.
Hustru: Johanna Augusta Neuman, skräddardotter, född 1859 i Forsby.


1892—1895
Johan Johansson Bergman
, född 1851 i Vörå, död 1895 på Mickelsbacka.


1895—1899
Jakob Johansson
, född 1843 i Larsmo, död 1906 på Bro.
Hustru: Maria Johansdotter Bäck, född 1844 på Bäck i Forsby, död 1923. Efter Matts Bäcks död tog hon upp hans praktik, massage, och gick under namnet "Nederstu Maja", född 1844 på Bäck i Forsby, död 1923.

1899—1904
Johan Eriksson Boman
, född 1840 på Frill i Kyrkoby, död där 1914.
Hustru: Maja Kaisa Eriksdotter Styrmans, född i Karby 1835, död på Frill 1915.


1905—1911
Johan Mattsson Boholm
, född 1847 i Nykarleby, död på Mickelsbacka 1917.
Hustru: Brita Kaisa Mattsdotter, född 1848 i Kronoby.


1911—1927
Mickel Mickelsson Norrbäck
, född 1880 i Oravais.
Hustru: Edla Johanna Johansdotter Westlin, född 1878 i Oravais.


1927—
August Isaksson Lindvall
, född 1899 i Jeppo, son till Isak Mattsson Lindvall, bonde på hemman B.
Hustru: Ida Alina Åström, född 1905 i Kovjoki, död 1975.
Hemmanet övertas av sönerna.[August, Sofia, Isak och Irene Lindvall samt flickan Edit Finne vid Mickelsbacka ca 1920. Huset revs 1983 p.g.a. nyskiftet. Sista ägarna var Nils Lindwall och Per-Erik Willman, som tillhandahöll. Delförstoring.
(Inf. 2007-10-26.)]


HEMMAN B

1795—1810
Landsfiskalen, kronolänsmannen och brofogden, Johan Henrik Kjöpingsson, född 1759 i Pörtom, död på Mickelsbacka 1814.
Hustru: Catharina Sten, född 1775 i Jakobstad.
Vicelänsman Georg Ludvig Herpman, född 1787 i Vasa bodde också en tid på Mickelsbacka.


1810—1815
Matts Jakobsson Pesonen
, född 1768 i Munsala.
Hustru: Caisa Carlsdotter, född på Mickelsbacka 1774, dotter till bonden Carl Carlsson på hemman C.
Matts ägde även detta hemman 1808—1818.


1815—1825
Enkan Caisa Carlsdotter
, född 1774 samt sonen Erik, född 1804. Äger båda hemmanen B och C.


1825—1830
Erik Mattsson Mickelsbacka
, född 1804, son till förra bonden.
Hustru: Greta Eriksdotter Klockars, född 1803 i Kyrkoby.


1830—1844
Anders Andersson Nyman
, född 1808 i Pedersöre.
Hustru: Sanna Lisa Andersdotter Grägg, född 1805 i Pedersöre.
1836 är fiskal Forsén antecknad som ägare till hemmanet i jordaboken, men finns inte med i mantalslängder eller i kyrkboken.


1845—1846
Johan Johansson
, född 1812 i Gamlakarleby.
Hustru: Greta Johansdotter, född i Gamlakarleby 1812.


1846—1875
Anders Eriksson
, född 1820 i Gamlakarleby.
Hustru: Anna Persdotter, född 1811 i Gamlakarleby.


1875—1879
Erik Andersson Mickelsbacka
, son till förra bonden, född 1849 på Mickelsbacka, död där 1909.
Hustru 1: Sanna Brita Mattsdotter Pelkos, född 1845 på Pelkos, död 1875 på Mickelsbacka.
Hustru 2: Anna Matilda Nyman, född 1846 på Ohls i Kyrkoby.


1880—1905
Förra bonden Erik Andersson Mickelsbacka fortsätter bruka halva hemmanet, medan den andra halvan brukas av svågern Jakob Pettersson Klockars, född 1840 på Klockars i Kyrkoby, död 1900 på Mickelsbacka.
Hustru: Maja Lisa Andersdotter Mickelsbacka, Eriks syster, född 1846 på Mickelsbacka, död där 1891.


1905—1920
Isak Mattsson Lindvall
, född 1858 i Jeppo, död 1935 på Mickelsbacka.
Hustru: Sofia Jakobsdotter, född 1856 i Pedersöre, död 1932 på Mickelsbacka


1920—1946
Axel Isaksson Lindvall
, född 1886, död 1946. Ogift.


1946—
Anders Vilhelm Willman
, född 1899 i Purmo.
Hustru: Förra bondens syster, Aina Alexandra Lindvall, född 1897 i Forsby.
Hemmanet delas senare mellan sonen Per-Erik Willman, född 1929, och sönerna till Axels bror August Isaksson Lindvall, bonde på hemman A, Hans Gösta Lindvall, född 1941 och Nils Gustav Lindvall, född 1943.


HEMMAN C

1795—1808
Carl Carlsson Mickelsbacka
, född 1744 på Mickelsbacka i Forsby.
Hustru: Catharina Mickelsdotter Juthas, född 1748 i Kyrkoby.


1808—1818
Matts Jakobsson Pesonen
, född 1768 i Pensala, Munsala.
Hustru: Förra bondens dotter Catharina Carlsdotter Mickelsbacka, född 1774 på Mickelsbacka. Ägde även hemman B, 1810—1815.


1818—1825
Enkan Catharina Carlsdotter Mickelsbacka, född 1774, och sonen Erik Mattsson, född 1804.
Hustru: Greta Eriksdotter Klockars, född 1803 i Kyrkoby.
Från 1825 är Erik bonde på hemman B.


1825—1866
Jonas Mattsso
n, skräddarson från Dalabäck i Pedersöre, född där 1796, död 1868 på Mickelsbacka. Först måg på Löfs i Lövö, Pedersöre. Som änkling gift 1824 med bonddottern Anna Mattsdotter Mickelsbacka, född 1806 i Forsby, död där 1855.
Hustru 1: 1819, Anna Greta Mattsdotter Löfs, född 1802 på Löf, död där 1821.
Sönerna Johan, född 1834, död 1859 och Gustav, född 1841, med familjer, är även antecknade som bönder i slutet av perioden.


1867—1883
Fabrikör Jakob Jakobsson Eng på Nygård i kyrkobyn.
Besittes av Byggmästaren Anders Gustav Larsson Östman, född 1819 i Pedersöre.
Hustru: Gustafva Westerman, född 1823 i Pedersöre.

Till salu!

M i c k e l s b a c k a  skattehemman
om 2 5/64 mantal N:o 3 i Forsby
af Nykarleby socken, försäljes på
förmånliga vilkor. Lägenheten,
väl häfdad, belägen 1 verst ifrån
Nykarleby stad är väl bebygd och
har tillräcklig husbehofs skog, t. o. m. timmer skog. Närmare upp=
lysningar lemnar

      Johan Eng.
       Nykarleby

[Norra Posten, torsdagen den 22 februari 1883.
Lars Pensar tillhandahöll kopian var egentligen tagen för nekrolog över Carl Grundfeldt.
Fler artiklar och notiser ur tidningen.
(Inf. 2005-02-20.)]

 


Från början av 1880-talet är hemmanet delat i två hemman C1 och C2, på vardera 15/128 mantal.HEMMAN C1

1884—1888
Jakob Jakobsson Eng
, född 1848 i Gamlakarleby, död 1891 på Nygård i Kyrkoby.
Hustru: Lovisa Johansdotter Skrifvars, född 1821 i Munsala, död 1915.


1889—1907
Mickel Andersson Källman
, född 1839 i Maxmo.
Hustru: Maja Stina Mårtensdotter, född 1842 i Maxmo.


1907—1944
Erik Mårtensson Lindström
, född 1873 i Oravais, död 1944 på Mickelsbacka.
Hustru: Maria Johansdotter Vestlin, född 1880 i Oravais.


1944—
Paul Johannes Eriksson Lindström
, född 1917.
Hustru: Hellen Cecilia Viktorsdotter Cederberg, född 1920 i Jeppo.HEMMAN C2:

1887—1889
Johan Eriksson Backlund
, född 1848 i Maxmo.
Hustru: Anna Susanna Andersdotter, född 1846 i Maxmo. Till Oravais 1889.


1889—1910
Jakob Viljam Johansson Öling
, född 1857 i Maxmo.
Hustru: Maria Mårtensdotter Nyback, född 1857 i Maxmo.


1911—1925
Karl Eriksson Mariedahl
, senare Åstrand, född 1865 i Munsala, död 1952.
Hustru: Edla Sofia Eriksson, född 1869 i Forsby, död 1964.


1925—
Karl Albert Karlsson Åstrand
, född 1896 i Forsby, död 1957.
August Wilhelm Karlsson Åstrand, född 1900 i Forsby. Bonde.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 72–76.


Nästa hemman: Yrjäs.
(Inf. 2004-10-04.)