Jutbacka i Kyrkoby — Hemmanets ägare

[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1549 — 1606
Erich Jute
(1549), Erich Larsson (1552—1606)

1607 — 1626
Lasse Eriksson
, son. År 1607 skattar hemmanetför 3/4 mantal. 13 1/2 spannland odlad jord, 4 kor och 2 fullvuxna personer är registrerade på hemmanet. Han var troligen bonde på hemmanet redan före 1607.

1627 — 1631
Gabriel Ljungsson
. Nykarleby stads första borgmästare, 1622—1629. Död 1660. Hustrun var dotter till Klas Witting, rådman i Nykarleby. Köpte år 1624 Harald hemman som han troligen 1627 bytte mot Jutbacka hemman. Flyttade till Gamlakarleby 1630. Han var lagläsare (domare) i Österbotten 1630—1641 och borgmästare i Gamlakarleby 1641—1659.

1631 — 1650
Josef Jakobsson Munselius
. Borgmästare i Nykarleby 1635—1649, död 1650. Redan 1629 rådman och t.f. borgmästare.
Hustru 1: Susanna Knutsdotter Witting, dotter till borgmästaren i Gamlakarleby Knut Henriksson Witting och Elisabeth Carlsdotter Sursill.
Hustru 2: Karin Knutsdotter Witting, änka efter Erik Larsson Drake i Nykarleby.
1645 hade hemmanet förstorats från 3/4 mantal till 1 1/4 mantal, som 1654 hade höjts till 1 2/3 mantal genom att ett annat hemman anslutits till Jutbacka hemman. Detta hemman var troligen Matts Perssons hemman på 1 mantal som sedan blev hemmanet Nygården.
Landbönder:
1645—1648, Anders Larsson.
1648, Lars Mårtensson.
1650, Nils Hendersson.

1650 — 1660
Borgmästare Josef Jakobssons arvingar, bland vilka fanns hans hustru från andra giftet Karin Knutsdotter Witting och sonen, borgmästaren i Jakobstad Jakob Josefsson.
Hemmanet såldes 1660 sedan det delats i två delar. Den ena delen uppskattad till 1 mantal inköptes av kyrkoherden i Nykarleby Nils Ringius och bildades till ett nytt hemman som fick namnet Nygård, troligen det hemman som 1654 hade anslutits till Jutbacka, Matts Perssons hemman. Den andra delen, 2/3 mantal, bibehöll Jutbackanamnetoch såldes åt Markus Jakobsson.

1660 — 1664
Markus Jakobsson
, vann burskap somhandlande i Nykarleby år 1661. Han var son till Jakob Eriksson Elfving som ägde Pelkos hemman 1640—1656.
Hustru: Brita Kluvensik.
Sonen Henrik Marcusson antog släktnamnet Elfving efter farfadern Jakob.

1664 — 1675
Johan Forsman
, född 1616 i Sverige, död 1683 i Kajana. Han blev 1659 utnämnd till "hauptman" över Klas Totts grevskap Carleborg och bosatte sig på Forsbacka. I kvarntullslängden för år 1664 står att "hemmanet besittes av en adelsman". Ägde även Forsbacka hemman.
Hustru: Susanna Johansdotter Pictoria, änka efter krigspredikanten Canutus Carlmanus, (Knut Carlman).
Hans Sigfridsson nämns som landbonde på hemmanet 1693.

1675 — 1707
Johan Johansson Forsman
, son till förra ägaren. Kapellan i Nykarleby 1681 och kyrkoherde 1694, död 1707.
Hustru: Malin Roos. [Skall vara Magdalena Ross meddelade Marianne Koskimies-Envall.] Som kyrkoherde bosatt på kyrkoherdedbolet, Jeansborg, 1694—1707.

1707 — 1710
Benedictus Granroth
, måg, magister, kapellan i Uleåborg 1710. Född 1680. Flydde under stora ofreden till Sverige, och dog i Piteå 1715.
Hustru: Förra ägarens dotter Margaretha Johansdotter Forsman, född 1690, död i Piteå 1715.

1710 — 1721
Reinhold Bullich
, född 1669. Rådman och handlande i Vasa, kronobefallningsman.
Hustru: Brita Asplund.

1721 — 1725
Eric Blom
, kapten.

1725 — 1739
Daniel Kempe
, handlande och rådman i Nykarleby. Född 1692 i Gamlakarleby, död 1739 i Nykarleby.
Då han övertog hemmanet låg det i lägervall. Gården hade fullständigt nedbränts av ryssarna 1714 och "hemmanet var alldeles öde och under fäfot", enligt 1724 års jordabok. År 1737 sammanslogs Jutbacka och Forsbacka till "en Röök". Forsbacka ägdes också av Daniel Kempe. Sammanslagningen gällde till år 1774 och först 1801 uppfördes en ny gård på Jutbacka. Jordbruket sköttes från Forsbackaoch ingen boddepå Jutbacka förrän 1801.
Hustru 1: Susanna Ryss, dotter till handlanden i Nykarleby Grels Ryss och Anna Forsman.
Hustru 2: Helena Calamnius, född 1697, död 1775, omgift 1741 med handlanden i Nykarleby Eric Rydman, död 1754.

1740 — 1760
Änkan Helena Calamnius, och hennes man i andra giftet Eric Rydman, död 1754. Handlande och rådman i Nykarleby. Hemmanets storlek 1759, 31/96 mantal.

1761 — 1788
Samuel Danielsson Kempe
, född 1734 i Nykarleby, död där 1788. Handelsman och rådman i Nykarleby.
Hustru: Susanna Wevilius, född 1740 i Gamlakarleby, död 1786 i Nykarleby.

1788 — 1813
Samuel Kempes barn
. En av arvingarna var dottern Margareta Catarina Kempe, född 1769 i Nykarleby, död 1823 på Nygård gift med Matts Forshaell, född 1759 i Limingo, död 1823 på Nygård. De uppförde en ny byggnad på Jutbacka och flyttade dit 1801. Då Jutbacka sedan såldes åt Carl Backman flyttade de till Nygård där de bodde på hyra. Barnlösa.
1802—1809 bodde på Juthbacka även svågern Fredrik Kempe, född 1781 i Nykarleby och hans hustru Anna Lisa Wevilius, född 1787 i Gamlakarleby.
Landbonde:
Johan Kasén, född 1773 i Kovjoki. Blev torpare på Mickelsbacka 1809.
Hustru: Carin Johansdotter Nykonen, född 1772 i Socklot.

1813 — 1824
Carl Backman
, löjtnant och handlanden i Nykarleby, född 1770 i Sverige, död 1824 i Nykarleby. Ägde även ett hemman på Forsbacka 1812—1814, som han 1814 bytte mot ett hemman på Nygård. 1823 köpte han ytterligare ett hemman på Nygård. Han uppförde på Jutbacka år 1821 en fullständigt ny karaktärsbyggnad med egen såg och kvarn.
Hustru: Brita Regina Ferngren, änka efter hovrättsvaktmästaren i Vasa Jonas Hedengren, född 1784 i Kaskö, död 1844 i Nykarleby.
Landbönder:
1810—1816: Isak Hendersson, född 1771 i kyrkoby, (torpare där 1817).
H hustru: Anna Johansdotter Back, född 1776 i Munsala.
1817—1823: Simon Johansson Blom, född 1785 i Korsholm.
Hustru: Anna Stina, född 1783.
Henrik Johansson Päälahti, född 1789 i Munsala.
H ustru: Sanna Esaiasdotter Bröms, född 1790 i Munsala.

1824 — 1844
Änkan Brita Regina Backman, född Ferngren.

1844 — 1884
Gustav Adolf Kjellman
, måg. Häradsskrivare. Född 1803 i Laukas, död 1884 på Jutbacka.
Hustru: Carolina Vilhelmina Backman, född 1818 i Nykarleby, död 1867.
Landbonde:
1843—1857 Johan Ersson, född 1802 på Härmälä i Purmo. Flyttar till Smedsbacka 1857, bonde där på hemman B1. Död 1875 på Pelkos där sonen Erik är bonde.
Hustru 1: Caisa Mattsdotter, född 1801 i Purmo.
Hustru 2: Brita Pihl, född 1812 i Purmo, död på Pelkos 1876.

1885 — 1887
Herman Backman
, sjökapten, måg, född 1840 i Nykarleby, död där1887.
Hustru: Förra ägarens dotter, småkusinen Johanna Matilda Kjellman, född 1844 i Nykarleby, död där 1924. Föräldrar till professorn och släktforskaren Woldemar Backman.

1887 — 1898
Änkan Matilda Backman-Kjellman.
Arrendator: Abraham Mickelsson Wax, född 1835 i Maxmo.
Hustru: Brita Simonsdotter, född 1833 i Vörå.

1898 — 1911
Elis Oskar Söderström
, bankdirektör, inköpte hemmanet 1898.
Hustru: förra ägarens syster Tima Kjellman.
År 1898 utbröts Jutbacka gård som behölls av föra ägarinnan till hennes död 1924. 1927 övertogs Jutbacka gård av professor Woldemar Backman.
År 1900 utbröts Vernamo som 1926 inköptes av Kyrkoförsamlingen till kapellansboställe.

1911 — 1915
Eric Söderström
, kronolänsman i Nykarleby, förra ägarens son, innehar Jutbacka hemmans stomlägenhet.

1915 — 1938
Herman Eriksson
, bonde, född 1871 i Oravais, död 1938 på Jutbacka. Han var den första egentliga bonde som sedan c:a 300 år innehaft Jutbacka hemman. [Herman är upphovsman till ett ordstäv.]
Hustru 2: Lisa Greta Andersdotter Söder, född 1879 i Oravais, död 1959.

1938 —
Einar Hermansson Jutbacka
, son till förra bonden, född 1918 på Jutbacka.
Hustru: Greta Maria Sjöblom, född 1921 i Forsby. [Ska var Gertrud, meddelade dottersonen Ben William Lundqvist 2020-01-24.]
Hugo Hermansson Jutbacka, son till förra bonden, född 1919 på Jutbacka.
Hustru: Eva Angela Ångerman, född 1926 i Korsholm, Gerby, död 1995 på Jutbacka.
[Erik Runar Jutbacka omkom 1935 i ett grustag.]


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 27–30.


Nästa hemman: Nybacka.