Nybacka i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1549 — 1567
Erik Persson
.

1568 — 1599
Anders Jopson
, (Jakobsson). Vid sommartingen i Pedersöre 1578 dömd till 3 marks böter för att han varit vinterliggare i Sverige.

1599 — 1606
Erik Simonsson
. Skattar för 18 spannland odlad jord, 5 kor.

1606 — 1625
Jöns Larsson
, troligen bror till Lasse Larsson på Högbacka. Skattar för ett helt mantal.

1626 — 1646
Claes Wittingh
, handelsman och rådman i Nykarleby. Död 1646.
Hustru: Carin Wessel, omgift med Johan Hemming.
Wittingh hade redan 1626 köpt en stor del av Jöns Larssons hemman och 1634 inlöste han resten av avlidne Jöns Larssons son Oluff Jönsson. I mantalslängden 1647 är sonen, löjtnanten Reinholdt Wittingh, död 1647, antecknad på hemmanet. Hans hustru var Brita Hansdotter, dotter till rådman Hans Andersson Smedh.

1646 — 1681
Johan Hemming
.
Hustru: Claes Wittinghs änka Carin Wessel. Skattar för 1 mantal. År 1656 omtalas att Claes Wittinghs hemman "haver hans greveliga nåde Claudius Tott under sin gård Carleborg låtit underlägga". 1684 sägs, "på Klas Wittings hemman invid staden står det gamla recidenset." Hemmanet 1 mantal. Halva hemmanet, 1/2 mantal, donerades 1682 till stades tomter och mulbete.


1682 — 1710
Hälften av "Jöns Larssons hemman", den s.k. Residenstomten, eller Nybacka, ägdes av kapellanen Claes (Claudius) Juniander, död 1710, som även innehade Isakas kapellansboställe, men var troligen bosatt på Nybacka. Han var son till Johan Carlsson, rådman i Nykarleby, riksdagsman i Stockholm 1689 som var gift med Malin Witting dotter till förra ägaren av Nybacka. Genom sin mor blev Claes ägare till halva Nybacka hemman, som då skattade för 3/8 mantal.
Hustru 1: Magdalena Falander, död 1707.
Hustru 2: Anna Gabrielsdotter Gammal, född c:a 1680, död 1745, omgift med kapellanen Michael Jesenhaus.

1711 — 1741
Kapellanen Michael Jesenhaus, död 1761. Kapellan 1713, kyrkoherde 1742.
Hustru: Änkan Anna Gammal, förra kapellanens hustru.
De är även antecknade på Isakas kapellansboställe som de förmodligen odlar men inte bebor.

1742 — 1768
Johan Remahl
, kapellan 1742—1762, kyrkoherde 1762—1768 då han även disponerar kyrkoherdebolet Jeansborg. Född 1701, död 1768.
Hustru: Brita Juniander, född 1707, död 1779, dotter till förra kapellanen och ägaren till Nybacka, Claudius Juniander.
År 1765 är hemmanet ett skattehemman på 5/96 mantal. På Nybacka bodde även Remahls måg, magistern Christian Salmenius, född 1734 och hans hustru Elisabeth Remahl, född 1735.
Hemmanet sköts av drängar och pigor: Matts Andersson, Gabrielsson, Sigfrid Sigfridsson, Sara Nilsdotter, Johan, Matts Ersson, Susanna Eriksdotter, Maria Carlsdotter, Anna Simonsdotter, änkan Malin Josephsdotter, dotter Anna, torparen Anders, hustru Brita, torparen Johan Grelsson, hustru Brita.

1768 — 1779
Kapellansänkan Brita Juniander-Remahl, död 1779.
Sonen Elias Remahl, född 1738.
Hustru: Anna Lööf, född 1729.
Landbönder:
Sigfrid Sigfridsson född 1719
Hustru Caisa Hansdotter, född 1728.
Johan Eliasson.
Hustru: Beata Jacobsdotter.
Enkan Anna Simonsdotter född 1722.
Henrik Jönsson, född 1741.
Hustru: Susanna Olofsdotter, född 1734.
1770 är hemmanets storlek 1/12 mantal.

1780 — 1795
År 1791 är Nybacka ett 1/24 mantals skatte- och 1/24 mantals kronohemman som äges av kapellansänkan Brita Junianders svärson, kyrkoherden i Lappo, Christian Salmenius, född 1734.
Hustru: Elisabeth Remahl, född 1735.
Landbönder:
Henrik Jönsson, född 1741 i Jämsä.
Hustru: Susanna Olofsdotter, född 1734 i Ytterjeppo.
Son: Anders, född 1767.
Svågern: Matts Gustavsson, född 1753 i Kyrkoby.
Hustru: Maria Gabrielsdotter, född 1755 i Monäs.

1795 — 1799
Sjökapten Johan Christian Berger, född 1764 i Göteborg, död 1801 på Östersjön.
Hustru: Helen Catharina Turdin, född 1776 i Nyborg [På Fyn i Danmark?], död 1816 i Nykarleby.
Son: Johan, född 1796.
Landbönder:
Anders Henriksson, förra lb:s son, född 1767 i Överjeppo.
Hustru: Anna Maria Johansdotter, född 1767 i Kyrkoby.
Moder: Susanna Olofsdotter, född 1734.
Svåger: Matts Gustavsson, född 1753 i Kyrkoby.
Hustru: Maria Gabrielsdotter, född 1755 i Munsala, Monäs.

1799 — 1808
Häradsskrivaren Jonas Strömmer, född 1768.
Kyrkoskrivna där är dessutom ingeniören Anders Joseph Herkepaeus, född 1780 i Kuopio, död i Esse 1803.
Hustru: Charlotta Catarina Myrman, född 1765 i Nykarleby.
Landbonde: Matts Gustavsson, född 1753 i Kyrkoby, död 1808 på Nybacka.
Hustru: Maria Gabrielsdotter, född 1755 i Munsala.

1808 — 1815
Maria Gabrielsdotter
, född 1755 i Munsala, avlidne landbonden Matts Gustavssons änka.
Son: Matts Mattsson, född 1791 i Kyrkoby.
Hustru: Susanna Mattsdotter Palin, född 1791.
1/12 mantal Nybacka är ännu 1813 registrerat i mantalslängden på Maria Gabrielsdotter.

1816 —1818
Emanuel Gumerus
, född 1796 i Lappo. Hemmansägare.
Hustru: Caisa Lisa Lindqvist, född 1792 i Pedersöre, död 1828 på Nybacka.
Bror: Anders Jakob Gumerus, född 1798 i Lappo, död 1831 på Nybacka.
Landbonde: Henrik Henriksson, född 1776 i Lappo.

1819 — 1829
Emanuel Gumerus
1/18 mantal och sjökapten Kristian Reinhold Backman 1/36 mantal
På Backmans hemmansdel är Matts Sundberg landbonde. Han är född 1775 i Munsala.
Hustru: Maria Ersdotter, född 1782.

1829 — 1852
Carl Erik Stenroth
, född 1779 i Jämsä, död 1854 på Nybacka som han inköpt samtidigt som han köpte Smedsbacka. Andra lantmätare i Vasa län. Hemmanet omfattar 1/24 mantal skatte, och 1/24 mantal krono. Resten av hemmanet är parcellerat.
Hustru 1: Kristina Maria Simelius, född 1773, död 1848 på Smedsbacka.
Hustru 2: Fredrika Charlotta Agrell, född 1813 i Liustena, Sverige.
Legofolk.


1852 — 1875
Johan Petter Högdahl
, född 1803 i Gamlakarleby, död 1875 på Smedsbacka. Sjökapten.
Hustru 1: Anna Maja Blomqvist, född 1801 i Nykarleby, död där 1846.
Hustru 2: Kristina Amalia Schjoman, född 1816 i Nykarleby, död 1884 på Smedsbacka.
Legofolk.

1875 — 1883
Jakob Johansson Eng
, född 1819 i Gamlakarleby, död 1883 på Nygård hemman i Kyrkoby. Ägde även en tid hela Smedsbacka hemman och stora delar av Nygårds hemman.

1883 — 1898
Anders Johansson Olin
, måg till förra ägaren, född 1857 i Nykarleby, död 1918 på Klockars. Komissionär. Ägde också hemman på Klockars, Jutas och Smedsbacka och varit ägare till Haralds såg.
Hustru 1: Thekla Amalia Eng, född 1861 i Nykarleby, död 1912 på Klockars.
Hustru 2: Hulda Lovisa Bro, född 1872 i Forsby, död 1958.

1898 — 1919
August Andersson Smedsbacka
, född 1844 på Bonäs, död 1921 på Nybacka, som parcellägare. Ägde även Smedsbacka hemman 1898—1909.
Hustru: Brita Maja Johansdotter Smeds, född 1841 i Karby, död 1914 på Högbacka.

1919 —
Österbottens svenska kristliga folkhögskolesällskap
, äger största delen av hemmanet.
F.d. bonden Axel Vilhelm Andersson Lund, född 1882 i Kyrkoby.
Hustru: Ida Maria Johansdotter, född 1883 i Nykarleby.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 30–32.


Nästa hemman: Smedsbacka.