Pelkos i Forsby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]


Det odelade hemmanet


1549—1575
Morten Jönsson.


1580—1625
Mickel Mattsson
, nämndeman 1608.


1625—1640
Erik Mickelsson
. Enligt en uppgjord personlängd år 1627 är han 40 år gammal.. Född således c:a 1587. Bland nybyggare i kyrkbyn år 1627 finns Eriks bror Hans Mickelsson, född c:a 1593 som blev bonde på Sorvist.


1640—1656
Jakob Eriksson Elfving
, rådman och handelsman i Nykarleby 1629—1643. Död före 1650. Köpte 1640 ett hemman i Nykarleby som 1620 innehades av bonden Mickel Mattsson och sedan av sonen Erik Mickelsson. Av denne återvann Jakob Eriksson 1640 en äng i "Sorvist måsa" som Hans Mickelsson sade sig ha fått till skänks av sin far Mickel Mattsson. Som tidigare nämnts blev Hans Mickelsson, Eriks bror, bonde på Sorvist 1629. Jakob Erikssons hustru var troligen Margaretha Andersdotter Drakabacka, syster till rådmannen och riksdagsmannen Marcus Andersson som ägde Drakabacka hemman efter fadern Anders Jönsson. Änkan Margaretha sålde 11.3.1656 hemmanet för 170 riksdaler åt Johan Nilsson Pelkonen. Orsaken till hemmansförsäljningen kan tänkas vara att änkan Margaretha, som skulle gifta om sig, ville försäkra sig om att barnen fick ut sitt arv efter fadern, förrän hon ingick nytt äktenskap. Enligt häradsrättens protokoll 10.3.1656 "begär hustru Margareta salig Jakob Eriksson, ovälde män, att få avyttra sina barns fädernearv".


1656—1681
Johan Nilsson Pelkonen
, köpte hemmanet 1656 av rådman Elfvings änka Margaretha Andersdotter. Hemmanet fick sedan namnet Pelkos efter denna bonde.


1681—1700
Jöran Johansson Pelkonen
, son till förra bonden.
Hustru: Sigrid Christiansdotter.
Son: Anders.
En bror var Elias Johansson Pelkonen. Han omkom vid en tragisk olycka under en säljakt vårvintern 1691 då tolv personer från Nykarlebynejden omkom. Om rättegången 1692 rörande denna olycka berättas under Haralds hemman.
Hustru: Beata Hansdotter.


1700—1703
Anders Jöransson Pelkonen
, son till förra bonden.
Hustru: Malin.


1703—1713
Matts Johansson
.
Hustru: Maria.
Svägerska: Malin.


1723—1726
Johan Isacsson
.
Hustru: Maria.


1726—1728
Matts Christiansson
.
Hustru: Carin.
Broder: Christian.


1728—1767
Christian Christiansson
, född 1701. Flyttar till Harald 1767 och antecknad som husman där. Död på Harald 1771.
Hustru 1: Carin Henriksdotter, född 1699, död 1762 på Harald.
Dottern Margareta gifte sig med bondeänklingen Matts Andersson Harald år 1756.
Sonen Matts Christiansson gifte sig 1755 med Lisa Mattsdotter, som var förutnämnda Matts Anderssons dotter i hans första äktenskap. År 1764 gifte Christian sig på nytt, och nu med pigan Margareta Simonsdotter Nygård, född i Kronoby 1731.
En son Christian, född 1768 på Harald, blev soldat i Purmo med namnet Öster.


1768—1787

Kronohemman. Hemmanet förvaltas av befallningsman Anders Lööf.
Landbönder:
1771—1776, Mickel Mattsson Hilli, född 1725.
Hustru: Maria Carlsdotter, född 1734.
1776—1787, Johan Johansson, född 1731 i Kronoby.
Hustru: Malin Jakobsdotter, född 1736 i Kronoby.
Jakob Johansson, född 1753 i Kronoby.
Hustru: Margeta Mattsdotter, född 1736 i Kronoby.


Från 1788 är Pelkos enligt kyrkböckerna igen ett skattehemman. Hemmanet är delat i tre mindre hemman som i fortsättningen kallas för hemman A, B och C. Hemman A innehas av förra bonden Johan Johansson, hemman B av Anders Johansson Bro, och C av Lars Mattsson.

 HEMMAN A


1788—1790
Johan Johansson
, f.d. landbonde på Pelkos, född 1731 i Kronoby.
Hustru: Malin Jakobsdotter, född 1736 i Kronoby.


1791—1798

Änkan Malin Jakobsdotter, född 1736 i Kronoby, och sönerna Mickel, landbonde på Högbacka 1795, och Johan, född 1772 i Kronoby.


1799—1825
Johan Johansson Pelkos
, son till förra bonden, född 1772 i Kronoby, död 1823 på Pelkos.
Hustru: Beata Simonsdotter Bergman, född 1769 i Vörå.
Johans bror Nils, är landbonde på Yrjas 1802.


1825—1835
Bondeänkan, Beata Simonsdotter Bergman och mågen Johan Carlsson Frost.


1835—1867
Johan Carlsson Frost
, född 1800 på Frost i Lillsocklot, död 1867 på Pelkos. Gift med
Hustru: Förra bondens dotter Lena Johansdotter, född 1794 på Bro, död där 1868.


1868—1879
Erik Mattsson Fagerholm
, född 1818 på Jungar, Jeppo, död på Pelkos 1879.
Hustru: Eva Lisa Persdotter, född 1825 i Jeppo.


1880—1936
Matts Eriksson Fagerholm
, son till förra bonden, född 1854 i Jeppo, död på Pelkos 1933. Sexman.
Hustru: Karolina Lovisa Eriksdotter Pelkos, född 1866 på Smedsbacka i Kyrkoby. Död 1936 i Forsby.


1936—1948
Valter Erik Fagerholm
, son till förra bonden, född 1912 på Pelkos.
Hustru: Hjördis Emilia Edvardsdotter Källman, född 1915 i Jeppo.
Senare styckades hemmanet i mindre delar och försåldes på auktion.HEMMAN B


1788—1798

Hemmanet ägs av bonden och nämndemannen Anders Johansson Bro, född 1732. Brukas av Anders Andersson, född 1754 i Kronoby.
Hustru: Anna Hansdotter, född 1752 i Kronoby.


1799—1824
Johan Andersson Pelkos
, son till förra ägaren av hemmanet, född 1756 på Bro, död 1824 på Pelkos.
Hustru 1: Lisa Eriksdotter, född 1764 i Salo, död 1807 på Pelkos.
Hustru 2: Änkan Susanna Mattsdotter Grötas, född 1760 i Ytterjeppo, död 1809 på Pelkos.
Hustru: 3: Maria Gustavsdotter Hannula, född 1773 i Kovjoki, död 1833 på Pelkos.


1824—1855
Matts Mattsson Pelkos
, född 1799 på Mickelsbacka, död 1855 på Pelkos, son till bonden Matts Jakobsson Mickelsbacka. Måg på Pelkos.
Hustru 1: Greta Johansdotter Pelkos, född 1804 på Pelkos, död där 1843.
Hustru 2: Maria Persdotter, född 1809 i Karby, död på Pelkos 1853.


1855—1870
Johan Mattsson Pelkos
, son till förra bonden född 1823 i Forsby.
Hustru: Sanna Eriksdotter Hemming, född 1823 i Socklot.
Medåbo: Brodern Jakob Mattsson Pelkos, född 1832 i Forsby, död 1863 i Forsby.
Hustru: Sanna Lovisa Simonsdotter Bäck, född 1833 i Forsby, död 1911 på Isakas, omgift 1879 med bondeänklingen Johan Jakob Johansson Loilax, bonde på Forsbacka 1878, och på Isakas från 1880.


Från 1870 finns två hemman B på Pelkos, som i fortsättningen kallas för hemman B1 och B2.Hemman B1


1870—1877
Erik Leander Eriksson
, född 1852 på Juthas i Kyrkoby.
Hustru: Anna Lena Jakobsdotter Isakas, född 1851 i Kyrkoby.


1877—1885
Jacob Jacobsson Rönnlund
, född 1814 på Måtar i Jeppo.
Hustru: Greta Henriksdotter, född 1828 i Jeppo. Flyttar till Drakabacka 1890.


1885—1914
Mickel Mårtensson Ström
, född 1854 i Vörå, död på Pelkos 1941.
Hustru: Greta Kaisa Eriksdotter, född 1850 i Maxmo, död 1890 på Pelkos i Forsby.
Hustru 2: Helena Sofia Andersdotter Höglund, född 1863 i Nykarleby, död 1945 på Pelkos i Forsby.


1915 —1937
Johan Verner Mickelsson Ström
, son till förra bonden, född 1891 på Pelkos, död där 1937. Ogift.


1937—
Paul Johannes Linqvist
, måg, född 1901 på Bro i Forsby, död där 1965.
Hustru: Helmi Cecilia Mickelsdotter Ström, född 1895 på Pelkos, död där 1982.
Hemmanet övertogs av sonen Nils Göran Linqvist, född 1938.Hemman B2:


1870—1877
Sanna Lovisa Simonsdotter Bäck
, änka efter förra bonden Jakob Mattsson.


1878—1905
Johan Niklas Josefsson Dalin
, född 1855 i Nykarleby, död på Pelkos 1905. Måg på Pelkos.
Hustru: Förra bondens dotter, Maria Lovisa Jakobsdotter Pelkos, född 1854 i Forsby, död 1923 på Bro.


1906—1934
Johannes Johansson Nylund
, född 1877 i Kovjoki, död 1934 på Pelkos.
Hustru: Johanna Andersdotter, född 1877 i Pedersöre, död 1934 på Pelkos.


1934—
Karl Viktor Johansson Nylund
, son till förra bonden. Född 1905 i Kovjoki, död 1957.
Hustru: Ellen Alice Sigfridsdotter Salin, född 1911 i Nedervetil.HEMMAN C


1788—1817
Lars Mattsson
, född 1754 i Terjärvi, död på Pelkos 1839.
Hustru: Caisa Jakobsdotter, född 1758 i Purmo
Lars Mattsson övertar förra landbonden Jacob Johanssons hemman omkring 1790.


1817—1839
Jacob Larsson Pelkos
, son till förra bonden, född 1781 i Purmo, död på Pelkos 1839.
Hustru: Anna Andersdotter Bro, född 1786 i Ytterjeppo.


1840—1867
Johan Jacob Andersson Flakabacka
, född 1814 i Munsala, död 1867 på Pelkos.
Hustru: Anna Lovisa Jakobsdotter Pelkos, född 1820 i Forsby, dotter till förra bonden.
Medåbor:
1840—1845. Henrik Hansson Kijf, född 1813 i Pedersöre.
Hustru: Caisa Greta Jacobsdotter Stara, född 1819 i Pedersöre.
1845—1850: Erik Eriksson Nyberg, född 1817 i Vörå. Flyttar dit 1849.
Hustru: Anna Lisa Andersdotter, född 1812 i Terjärvi.
1850—1857: Johan Johansson Yrjas, född 1806 i Kronoby.
Hustru: Anna Johansdotter, född i Gamlakarleby 1807.
1858—1870: Matts Andersson Juslin, född 1815 i Terjärvi.
Hustru: Anna Olofsdotter, född 1815 i Oravais.


1870—1875
Hemmanet äges av fabrikör Jakob Eng, som bor och äger hemman på Nygård i Kyrkoby.


1875—1878
Erik Johansson
, född 1829 i Purmo, död 1878 på Pelkos.
Hustru 1: Maja Lovisa Mattsdotter Bro, född 1836 på Bro i Forsby, död på Pelkos 1877.
Hustru 2: Johanna Andersdotter Nyman, född 1839 i Pedersöre.


1880—1883
Jacob Andersson Nylund
, född 1842 i Pedersöre.
Hustru: Maria Sofia Larsdotter Westersund, född 1840 i Pedersöre.


1883—1908
Karl Eriksson Rådman
, född 1846 i Maxmo.
Hustru: Greta Jakobsdotter, född 1844 i Vörå.


1909—1911
Anders Johansson Olin
, född 1857 i Forsby, död 1918 på Klockars. Bonde där 1909—1923 på hemman B2.


1911—1914
Hugo Alexander Tallgren
, född 1879 i Kyrkoby, död i staden 1917.
Hustru: Beata Irene Hirsimäki, född 1880 i Helsingfors, flyttade dit igen 1930.


1914—1936
Josef Josefsson Blomqvist
, född 1867 på Bonäs i Kyrkoby, död 1936 i Forsby.
Hustru: Ida Sofia Johansdotter Bonäs, född 1876 i Kyrkoby, död 1942.


1936—
Axel Johannes Blomqvist
, son till förra bonden, född 1902 i Kyrkby. Död 1955.
Hustru 1: Aina Pauline Sandholm, född 1892,
Hustru 2: Impi Helena Nuorela, född 1904, död 1990.
Karl Josef Blomqvist, född 1913.
Hustru: Astrid Cecilia Lesch, född 1912 i Pedersöre.
Efter kriget delades hemmanet i mindre delar och såldes till andra bönder och småbrukare.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 80–84.


Nästa hemman: Bäck.
(Inf. 2004-10-19.)