Yrjäs i Forsby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]


1549—1580
Morten Jönsson.


1580—1590
Matts Mortensson.


1590—1594
Kristin
, änka.


1594—1615
Jöns Mattsson.


1616—1631
Mårten Andersson
. I en personlängd från 1627 år Mårtens ålder angiven till 60 år, vilket tyder på att han var född 1567. På hemmanet fanns även en 20-årig styvson, Matts Jönsson, född c:a 1607. Troligen förra bondens son.


1631—1645
Jöns Mattsson.


1645—1675
Måns Jöransson
. Hemmanets areal ökar från 3/4 mantal till 1 mantal år 1645.


1675—1695
Matts Jönsson
. Han var gift två gånger.
Hustru 1: Lisa Jöransdotter.
Hustru 2: Anna Mårtensdotter.
Sytningsman: Mårten Andersson.
Hustru: Anna Jakobsdotter.


1698—1700
Erik Mattsson
.
Hustru: Brita.
Son: Anders, samt inhysingsänkan Anna Mårtensdotter.


1703—1730
Anders Eriksson
, förra bondens son.
Moder Brita.
Hustru: Brita Hansdotter.
Son: Anders. Se tjärdalsrättegången.


1730—1735
Anders Andersson
, son till förra bonden.
Hustru: Christin Jakobsdotter, född 1703.


Från 1735 är Yrjäs hemman militieboställe, d.v.s. fänriksboställe, som innehas av nedannämnda officerare. Källa: C-B. J. Petander: Kungliga Österbottens regemente 1723—1771. De officerare som enligt kyrkoböckerna även varit bosatta på hemmanet har markerats med *.


1735—1740
Fänrik, Fredrich Gisselkors
*, född 1693 i Österbotten, död 1769.
Hustru: Anna Maria Wessler.
Landbonde: Isac Löfberg.
Hustru: Anna Mickelsdotter.


1740—1742
Ludvig Friedenreich
, född 1718 i Malmö. Dödad i duell 1742.


1743—1748
Fänrik Carl Tujulin
*, död 1748.
Hustru: Sara Wessler, född 1726, död 1790.
Landbonde: Isac Löfberg.
Hustru: Anna Mickelsdotter.1749—1757
Löjtnant Erik Johan Beerman, född 1707, i Viborg, död 1757 på Bonäs hemman i Kyrkoby.
Hustru: Catharina Bruun, född 1714, död 1778 på Bonäs.
Bosatta på Bonäs.


1757—1761
Löjtnant Karl Gustav Friedenfelt*, född 1729, död 1796 som överstelöjtnant i Kelviå.
Hustru: Maria Christina Carlbom.
Landbönder:
Daniel Henriksson.
Hustru: Christin Jakobsdotter.
Carl Fredrik Mattsson.
Hustru: Caisa Johansdotter.


1761—1764
Löjtnant Georg Fredrik Friedenfelt*, född 1731 i Pälkäne, död 1795.
Landbönder:
Daniel Henriksson.
Hustru: Christin Jakobsdotter.
Carl Friedrich Mattsson.
Hustru: Carin Johansdotter.
Jakob Mattsson.


1764—1772
Löjtnant Erik Johan Jägerhorn*, född 1732.
Hustru: Hedvig Margeta Barck, född 1734.
Landbonde: Matts Hendersson, född 1715.
Hustru: soldatänkan Anna Andersdotter Smedman, född 1716.


1772—1773
Löjtnant Fredrich Reinhold von Poll, född 1731.
Landbonde: Lars Sigfridsson, född 1728.
Hustru: Maria Johansdotter, född 1727.


1773—1776
Kapten Axel Reinhold Friedenfelt*, född 1738. Död 1813 i Storkyro.
Hustru: Anna Beata Strengberg.
Landbonde: Anders Johansson, född 1732.
Hustru Susanna Jakobsdotter, född 1736.


1776—1776
Kapten Hans Henrik de Carnall, född 1724 i Kristinestad, död 1801 i Helsingfors.


1776—1782

Löjtnant Carl Henrik Thesslöf*, född 1735 i Tavastehus. Major 1789. Död år 1815.
Landbönder:
Jakob Sjöström, född 1742.
Hustru: Maria Elisabet, född 1743.
Johan Johansson, född 1737.
Hustru: Margareta Johansdotter, född 1732.


1782—1783
Löjtnant Karl Erik Lode, född 1752 i Åbo län, död 1838 i Sverige. Överstelöjtnant 1793.


1783—1785
Löjtnant Karl Fredrik Hedman, född 1757.
Hustru: Fredrika Albertina Herlin.


1785—1794
Löjtn. Karl Kristoffer Friedenfelt*, född 1771 i Österbotten, död 1808.
Landbönder:
Johan Jakobsson, född 1752 i Kronoby.
Hustru: Elisabeth Rönngren, född 1754 i Kronoby.
Johan Johansson, född 1751.
Hustru: Susanna, född 1752 i kyrkoby.


1794—1796
Löjtnant Erik Wilhelm Uggla, född 1770 i Lampis. Död 1834 i Laihela. Riddare av Svärdsorden 1808. Avsked som major 1810.


1796—1823
Kaptenen, häradshövdingen, Carl Reinholdt Synnerberg*, född 1763 i Åbo, död 1823 på Yrjäs.
Hustru: Maria Elisabeth Hamberg, född 1768 i Jakobstad, död 1844 i Nykarleby.
Synnerberg var den sista officeren som bodde på Yrjäs.
Landbönder:
1795—1801 Matts Johan Borre, född 1742 i Kelviö.
Hustru: Brita Mattsdotter född 1741 i Kelviö.
1802—1809, Isac Fogelqvist, Nils Johansson Pelkos.
1810—1823: Nils Johansson, född 1778 på Pelkos i Kyrkoby.
Hustru: Brita Jakobsdotter, född 1771 i Esse.
Son: Jakob, född 1804.


1824—1831
Landbonden Nils Johansson (Jonsson) född 1778 på Pelkos i Forsby, död 1831 på Yrjäs. Redan före 1809 landbonde där.
Hustru: Brita Jakobsdotter, född 1771 i Esse.


1831—1835
Landbonden Matts Westerlund, född 1791 i Larsmo.


1836—1841
Landbonden Fredrik Mattsson Styrmans, senare Blomqvist, född 1804 i Karby.
Hustru: Caisa Mattsdotter Warg, född 1804 i Karby.


1842—1850
LandbondenJohan Johansson d.y., född 1809 i Kronoby.
Hustru: Anna Stina Johansdotter, född 1810 i Larsmo.
Medåbo: Johan Johansson d.ä. född 1806 i Kronoby.
Hustru: Anna Johansdotter, född i Gamlakarleby 1807.


1851—1862
Hemmanet förvaltas av kronolänsmannen, N. C. Kronqvist och arrenderas av Matts Pettersson Klockars, född 1831 på Klockars, död 1905 på Ohls i Kyrkoby.
Hustru: Greta Stina Jakobsdotter Nygård, född 1831 i kyrkoby, död på Ohls 1887.


1862—1866
Hemmanet förvaltas av bonden Erik Eriksson Helsing, född 1816 i Vexala.
Hustru: Maria Lovisa Mattsdotter Damskata, född 1814 i Munsala.


1866—1885
Arrendator: Matts Mattsson Svartnäs, född 1835 på Rutas i Vexala, död 1885 på Yrjäs i Forsby.
Hustru: Anna Susana Danielsdotter Smeds, född 1837 i Vexala, död 1889 på Yrjäs.


1885—1905
Arrendator: Erik Johan Mattsson, son till förra bonden på Yrjäs, född 1861 på Smeds i Vexala, död genom olyckshändelse 1905. Körde ihjäl sig vid vägbron söder om Mickelsbacka.
Hustru 1: Sanna Brita Jakobsdotter Forsbacka, född 1860, död 1888.
Hustru 2: Catharina Charlotta Bäck, född 1859 i Forsby, död 1896.
Hustru: 3: Maria Lovisa Eriksdotter Rutas, född 1872 i Vexala.


1905—1908
Arrendator: Matts Mattsson Träsk, född 1865 i Munsala, död 1908 på Yrjäs.
Hustru: Brita Lovisa Mattsdotter, född 1864 i Munsala. Änkan flyttar till Klockars 1911. (B)


1909—1931
Arrendator: Matti Vilhelm Danielsson Hanhila, född 1858 i Alahärmä.
Hustru: Sanna Kaisa Gustavsdotter, född 1863 i Kauhava, samt Hanhilas måg, Johannes Edvard Österholm, född 1897 i Forsby.
Hustru: Tyyne Maria Hanhila, född 1898 i Alahärmä.


Efter år 1931 ombildas Yrjäs kronohemman till skattehemman med namnet Gunnars Nr 14.
Detta hemman splittras i sin tur i 12 lägenheter som övertogs av olika ägare. Det största av dessa hemman, f.d. Johannes Edvard Österholms hemman, övertogs 1932 av Johannes Niklasson Bergfeldt, född 1886 i Pedersöre. [Far till Gustaf Bergfeldt.]
Dessa nya delhemmans öden behandlas inte i denna utredning.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 76–79.


Nästa hemman: Pelkos.
(Inf. 2004-10-11.)