Socklot. Hemman och husbönder 1548—1850 av Rudolf Olson.

 

11. YRJÄS och NISULA


1 1/2 mantal. Yrjas och Nisula har sedan 1500-talet bestått av två skilda hemman som i början av 1600-talet skattade för 3/4 mantal vardera, och på 1700-talet registrerades under samma hemmansnummer 11. Om hemman nummer 11 står det i domboken, i samband med att en holme 1752 tillerkändes detta hemman, att holmen tillägnas ”Yrjas och Nisula hemman som nu begge kallas Yrjas.” 16)

År 1637 övertog bonden Per Jönsson, på det hemman som senare fick namnet Yrjas, mot frihet det hemman som senare fick namnet Nisula, som dock förblev ett ödehemman. Enligt häradsrättens beslut år 1694, anslöts Nisula-hemmanet till Yrjas: ”Mårten Andersson i Socklot som åbor 1/4 mantal crono har låtit Nils Perssons hemman skrivas under sitt.”

Varifrån kommer hemmansnamnet Nisula? Skrevs år 1699 Nissilä. På 1600-talet kallades hemmanet för ”Nils Perssons hemman”, och på 1500-talet var Nils Ersson bonde där. Nils eller Nisse kan därför ha legat som grund för hemmansnamnet Nisula. En annan förklaring är att hemmansnamnets ursprung står att finna i Lappo, Nurmo, där det finns ett hemman med namnet Nisula. Lappo å har under sekler varit en naturlig trafikled mellan havet och inlandet, och många unga män har sökt sig ner till kustbyarna och Nykarleby och där gift sig och blivit bofasta bönder.

Hemmansnamnet Yrjas har troligen en enklare förklaring. Mårten Andersson som 1688 upptog det öde hemmanet i Socklot, kom troligen från Yrjäs i kyrkobyn, senare Forsby, där han 1675 är noterad som sytningsman tillsammans med hustrun Anna Jakobsdotter. Yrjäsnamnet på hemmanet i Forsby kommer från finska Yrjänen, som troligen varit häradsskrivare. 17)
BÖNDER PÅ YRJAS-NISULA

NISULA:

1548—1583
Nils Ersson.


1594—1603
Sigfrid Jönsson.


1608—1624

”Nils Erssons hemman” öde.


1629—1633
Nils Persson
, född c:a 1602


1633—1694
”Nils Persson hemman” öde. År 1637 övertogs hemmanet av Per Jönsson på Yrjas men hemmanet förblev öde.


1694
Hemmanet skrivs under Yrjas.
Mårten Anderson.

 

 


YRJÄS:

1548—1563
Lars Månsson
.


1567—1583
Per Larsson
.


1594—1603
Mårten Persson
.


1608—1619
Matts Andersson
.


1619—1625
Erik Mattson
.


1629—1654
Per Jönsson
, född c:a 1593. Övertog 1637 Nisula-hemmanet.


1654—1687
Anders Jönsson
. År 1687 låg hemmanet öde. Anders var syskonbarn till Brita Mattsdotter, änka efter rådman Per Persson Tysk, vars far Per Simonsson var bonde på Snåre i Socklot 1594—1621. Änkan Brita omgift med rådmannen i Nykarleby 1667—1671, Henrik Hansson Kluvensik, född i Lybeck. 18)


1688—1700
Mårten Andersson
, från Yrjäs i Nykarleby Kyrkoby, senare Forsby, upptar det öde hemmanet. Hustru: Anna Jakobsdotter. År 1694 ansluts även Nisula till Yrjäs och får senare samma hemmansnummer 11.


1700—1713
Mickel Mårtensson
, son till förra bonden, född 1663, död 1739. Hustru: Margeta Eriksdotter, född 1656, död 1754.


1714—1723
Hemmanet öde och avbränt av ryssarna under stora ofreden.


1725 —1745
Hans Mårtensson Yrjas
, född 1689 på Yrjäs, död där 1753. Upptar det öde hemmanet efter ofredsåren. Han är bror till förra bonden, Mickel Mårtensson som han sytar. Hustru 1: Brita Mattsdotter. Hustru 2: Margeta Andersdotter, född 1691, död 1749. Hustru 3: tolvmansänkan Susanna Eriksdotter Sigfrids, född 1690, död 1751.


1745—1770
Johan Hansson Yrjas-Nisula
, son till förra bonden Hans Mårtensson, född 1720. Hustru: Margareta Isaksdotter, född 1727 i Oravais, död 1789 i Socklot.
Medåbo, nämndemannen Anders Mickelsson Yrjas-Nisula, son till föra bonden Mickel Mårtensson, född 1701 i Socklot. Hustru: Lisa Pehrsdotter.


Från 1770 är hemmanet delat i två hemman, enligt jordaboken vardera 1/6 mantal stora. Hemman A brukas av Johan Hansson och hemman B av Jakob Johansson. Om det ena hemmanet ursprungligen var Yrjas och det andra Nisula har jag inte undersökt. Inte heller vilket i så fall var Yrjas respektive Nisula.
HEMMAN A


1770—1774
Johan Hansson Yrjas-Nisula
, som tidigare.


1774—1795
Elias Andersson
, född 1727 på Gästgivars i Socklot, död 1808 på Nisula? Hustru: Soldatdottern Maria Lisa Johansdotter Eek, född 1733 i Socklot.


1795—1810
Erik Eliasson
, son till förra bonden, född 1760 på Gästgivars i Socklot, död 1824 på Yrjas-Nisula. Hustru: 1: Carin Jakobsdotter Snåre, född 1764 i Socklot, död 1804 på Yrjas-Nisula i Socklot. Hustru 2: Caisa Mattsdotter, född 1773 i Kovjoki.
Matts Andersson, måg, född 1756 på Harald i Kyrkoby. Hustru 1: Maria Eliasdotter, född 1759 på Gästgivars i Socklot, död 1803 på Yrjas-Nisula. Hustru 2: soldatänkan Greta Johansdotter Höglin, född 1759.


1810—1835
Jakob Johansson Björkman
, måg, född 1771 i Sundby, Pedersöre, Häradsdomare. Hustru 1: Greta Mattsdotter Yrjas-Nisula, född 1767 i Kovjoki, död 1829 på Yrjas-Nisula. Hustru 2: Beata Jakobsdotter Manfors, född 1801 i Socklot.
Anders Mattsson, son, född 1783 i Kovjoki, död 1844 i Socklot. Hustru: Brita Sigfridsdotter Vik, född 1789 i Socklot.


1836—
Jakob Andersson Nisula
, son, född 1815 i Socklot. Nämndeman och sexman. Hustru: Lena Eriksdotter Nybonde, född 1813 i Socklot.
HEMAN B

1770—1773
Johan Sjöberg
, hustru: Elsa, son Jakob Johansson, född 1740. Hustru: Margeta Jonadotter, född 1741.


1774—1780
Bokhållaren Samuel Lööf, Nykarleby född 1731. Medåbo: förra bonden Jakob Johansson.


1780—1788
Eric Ericsson
, hustru: Carin Danielsdotter.


1788—1795
Matts Hendriksson Warg
, född 1744 i Karby. Hustru: Lisa Persdotter Runt, född 1746 i Kovjoki, död 1789.


1795—1817
Per Mattsson Yrjäs
, son, född 1765 i på Runt i Kovjoki. Hustru: Greta Eriksdotter, född 1758 i Sundby.


1817—1849
Erik Persson Yrjäs
, son, född 1790 i Socklot, död 1849. Hustru 1: Susanna Andersdotter Petas, född 1786 i Kovjoki, död 1831. Hustru 2: Brita Caisa Andersdotter, född 1796 i Purmo, död 1837. Hustru 3: Anna Greta Carlsdotter, född 1795 i Kovjoki.


1850—
Nils Eliasson Käld
, född 1810 i Terjärv. Hustru: Greta Lisa Eriksdotter, född 1815 i Larsmo.

(Inf. 2006-02-27.)
12. NORS


Hemmanets storlek 2/3 mantal. År 1578 skattade hemmanet för 11 1/2 spannland odlad jord, vilket motsvarar drygt en hektar. På Nors hemman fanns 4 kor. Under 1600-talet var hemmanet långa tider öde och obesatt. T.ex. 1654—1675 var hemmanet inte skattelagt.

Hemmansnamnet Nors, Nossas, kan möjligen ha sitt ursprung i norsfisket. I forna tider var fisket en viktig del i Socklotböndernas försörjning.BÖNDER PÅ NORS

1548—1578
Matts Eriksson.


1583—1619
Lars Mattsson
, son.


1619—1661
Anders Larsson, son
, född c:a 1584. Från år 1654 var hemmanet öde och obesatt.


1664—1673
Eskill Simonsson
. Öde och obesatt från år 1671.


1675—1687
Sigfrid Mickelsson
. ”Öde tagit 1675”.


1700—1713
Simon Jakobsson
. Tidigare bonde på Rundt i Kovjoki. Hustru: Brita Simonsdotter Rundt, född c:a 1660.


1713—1723
Under stora ofreden var hemmanet öde och avbränt av ryssarna.


1723—1725
Simons hustru
och syster Brita är bosatta på hemmanet.


1730—1745
Simon Simonsson Nors
, son till förra bonden. Hustru: Margeta Jakobsdotter, född 1704.


1745—1765
Anders Simonsson Nors
, son till förra bonden, född 1725 på Nors, död där 1800. Hustru: Lisa Johansdotter, född 1726 i Socklot, död 1800 på Nors.


Efter 1765 finns på Nors två bönder registrerade. Hemman A brukas av förra bonden Anders Simonsson, och hemman B av verkmästaren Jacob Nyström.HEMMAN A

1765—1792
Anders Simonsson Nors
, som förut.


1793—1810
Isac Jonesson Almgren
, måg, född 1754 i Nykarleby, Kyrkoby. Hustru: Maria Andersdotter, född 1755 på Nors i Socklot. Flyttar till Ahlnäs hemman 1810.


1810—1837
Sigfrid Mickelsson Sigfrids
, född 1793 i Socklot, död 1881 på Gertruds i Socklot. Hustru: 1812, änkan Susanna Mattsdotter Nors, född 1775 på Vik i Socklot, död 1840. Hustru 2: 1841, Caisa Stina Andersdotter Sorvist, född 1811 i Karby, död 1878 på Gertruds. Flyttar till Gertruds 1838.


1837—
Johan Johansson Nors
, född 1805 i Purmo. Sexman. Hustru: Anna Eriksdotter Snåre, född 1812 i Socklot. Övertar även hemman B 1827.HEMMAN B

1765—1785
Verkmästaren Jacob Nyström, född 1733. Hustru: Susanna Larsdotter Gertruds, född 1732 i Socklot.


1785—1803
Johan Johansson
, född 1743 på Mjölnars i Jeppo, död 1803 på Nors. Hustru: Brita Stina Johansdotter Linqvist, född 1751. Änkan omgift 1804 med bondesonen Jacob Johansson Rundt i Vexala. Flyttar till Vexala.


1804—1827
Anders Jonesson
, född 1755 i Purmo, död 1827 på Nors i Socklot. Hustru: Lisa Jakobsdotter, född 1756 i Kronoby.


1827—
Johan Johansson Nors
, sexman. Äger även hemman A. Född 1805 på Whit hemman i Purmo död 1866 på Nors i Socklot Hustru: Anna Eriksdotter Snåre, född 1812 i Socklot, död 1866. på Nors.

(Inf. 2006-03-07.)
13. BJÖRN


Hemmanets storlek 2/3 mantal. År 1578 skattade hemmanet för 10 spannland odlad jord, eller drygt 1 hektar. På Björn hemman fanns då 4 kor. Hemmanet kallades även för Backas hemman.
Hemmansnamnet ursprung anser forskaren T. A. Karsten kommer av det urgamla personnamnet Biorn som även hemmansnamnen Bjons, Bions i Ytterjeppo och Rekipeldo i Vörå kan härledas från. 19)BÖNDER PÅ HEMMANET

1548—1562
Jöns Månsson.


1563—1567
Olof Jönsson
, son.


1567—1601
Anders Olofsson
, son.


1603—1629
Matts Andersson
, son. Född c:a 1547. Har en son Anders, född c:a 1592.


1631—1687
”Matts Anderssons hemman öde”. År 1654 och 1665 finns en Gregorius? antecknad på hemmanet.


1688—1705
Per Olsson
och hustru Anna. Enligt häradsrättens protokoll 1690 har Per Olsson i Socklot upptagit ett öde hemman som enligt Jordaboken varit Matts Anderssons öde hemman. Hemmanet antecknas öde igen år 1705.


1710—1745
Matts Persson Björn
, son till förra bonden. Hustru: Lisa Johansdotter, född 1684.


1745—1762
Johan Johansson Björn
, född 1706, död 1791. Hustru 1: Susanna Andersdotter, född 1707, död 1747. Hustru 2: Anna Thomasdotter Knock, född 1726 i Ytterjeppo. Hustru 3: Wendela Henriksdotter.


1762—1768
Erik Jöransso
n, född 1721 i Jämsä, Savolax. Hustru: Maria Samuelsdotter, född 1727 i Pedersöre. Vigda i Nykarleby 13.3.1756.


1769—1777
Simon Mattsson
.


1778—1788
Matts Mattsson
, född 1744. Hustru: Carin Johansdotter, född 1740.


Från 1788 finns två bönder på Björn. Hemman A brukas av Anders Andersson, och hemman B av Nils Nilsson.


1788—1793
Anders Andersson Bäck
, född 1733 i Kauhava, död 1816 på Björn. Tidigare medåbo på Bäck i Nykarleby, Kyrkoby. Hustru: Lisa Nilsdotter, född 1732 i Saarijärvi.


1793—1810
Carl Carlsson
, född 1764 i Vexala, Munsala. Hustru: Förra bondens dotter, Caren Andersdotter Bäck, född 1765 i Nykarleby, Kyrkoby.


1810—1843
Sigfrid Olofsson Nyberg
, född 1778 på Vik i Socklot, död på Björn 1843. Hustru: Förra bondens dotter Stina Carlsdotter, född 1787 på Björn, död där 1828.


1843—
Johan Carlsson Gunnila
, född 1813 i Pedersöre, Bennäs, död 1872 på Björn. Hustru: Maja Lisa Carlsdotter Bagarnäs, född 1811 i Pedersöre kyrkoby, död 1866 på Björn.
HEMMAN B

1788—1800
Nils Nilsson Scrivars
, född 1741 i Vexala. Tidigare bonde och gästgivare i Vexala, död 1800 på Björn. Hustru: Susanna Andersdotter Hints, född 1746 i Socklot.


1800—1811
Erik Nilsson
, son till förra bonden, född 1776 i Kyrkoby, död 1809 på Björn. Hustru: Maria Eriksdotter Runt, född 1775 i Ytterjeppo.


1811—1834
Erik Eriksson Rundback
, född 1776 i Esse död 1834 på Björn. Hustru: Caisa Hansdotter, född 1782 i Esse, död 1834 på Björn i Socklot.


1834—
Erik Eriksson Björn
, son till förra bonden, född 1801 i Esse. Hustru: Lisa Olofsdotter Backhemming, född 1796 i Socklot.
Anders Eriksson Björn, son till förra bonden, född 1810 i Esse. Hustru: Stina Eriksdotter Runt, född 1811 i Kovjoki.

(Inf. 2006-03-14.)14. HEMMING


Hemmanets storlek 1 1/6 mantal. Bestod ursprungligen av två hemman; Back och Hemming. Från medlet av 1700-talet till medlet av 1800-talet kallades hemmanet för Backhemming.

Back-hemmanet torde ha uppkallats efter den plats där hemmansgården i tiden befann sig. Back-hemmanet kallades ursprungligen för ”Lars Perssons hemman”. Bonden Lars Persson i Socklot förekommer i jordaböckerna redan 1548, och på nytt 1619—1687 men då är det brorsonen Lars Persson som avses. Ännu år 1706 kallas hemmanet i längderna för Lars Perssons hemman.

År 1725 kallas det gemensamma hemmanet för ”Back Lars-Hemming”. I kyrkoböckerna kallas hemmanet för Back-Hemming eller Backhemming.

Hemmansnamnet Hemming förekommer i jordaböckerna redan år 1633. Jöran Hemming var då bonde i Socklot och torde ha invandrat från Kauhava eller Nurmo där det redan på 1500-talet fanns hemman med namnet Hemming. Hemmanet kallades även för ”Anderssons” efter Anders Andersson som var bonde på detta hemman i Socklot 1608—1624.

Back hemman var ursprungligen 2/3 mantal och Hemming 1/2 mantal stort.
BÖNDER PÅ HEMMANEN

BACK

1548—1563
Lars Persson
.


1567—1574
Änkan Maria
, Lars Perssons hustru.


1576—1619
Per Persson
. Troligen Lars Perssons bror.


1619—1629
Lars Persson
, son till förra bonden, född c:a 1587.


1629—1687
Lars Perssons hemman öde. År 1687 omnämns det som ett gammalt ödehemman.


1688—1695
Matts Olofsson
. Hustru: Anna Knutsdotter Snåre.

Häradsrättens protokoll 1690: ”Matts Olofsson i Socklot begärde att av öde få upptaga det hemman som Lars Persson åbott.”, och 1695: ”Matts Olofsson i Socklot har upptagit ett öde hemman.” Han finns inte antecknad som innehavare av hemmanet 1695—1710 i jordaboken eller mantalslängden varför det är osäkert om han alls var bonde på Back. Han kan även ha varit befriad från skatt varför han inte fanns med i längderna.


1710—1730
Under stora ofreden låg hemmanet öde.


1730 skrevs hemmanet Back under Daniel Thomasson som från år 1705 var bonde på Hemming.HEMMING

1552—1567
Lars Andersson.


1570—1603
Siffred Hindersson
. Hemmanet låg öde 1603.


1608—1615
Anders Andersson
. Hemmanet upptaget år 1608, men låg öde åren 1611 och 1615.


1619—1624
Henrik Larsson
.


1625—1629
Erik Mickelsson
. Född c:a 1599.


1631—1633
Matts Persson
.


1633—1637
Jöran Hemming
. Hemmanet låg öde år 1637.


1637—1654
Jöran Hemmings änk
a, hemmanet öde.


1654—1700
Jöran Hemmings hemman öde och obesatt.


1705—1740
Daniel Thomasson
. Hustru 1: Christin Jakobsdotter. Hustru 2: Margareta Jakobsdotter, född 1691.

Från år 1730 är som tidigare nämnts även Back hemman skrivet under Hemming.


1741—1745
Änkan Margareta Jakobsdotter, född 1691, omgift 1745 med Jonas Håkansson.


1745—1759
Jonas Håkansson
, född 1701. Hustru 1: änkan Margareta Jakobsdotter, född 1691. Hustru 2: Carin Hansdotter, född 1710.


1759—1790
David Jonasson
, född 1732 i Kyrkoby. Måg. Hustru 1: 1748, förra bondens dotter Magdalena Jonasdotter, född 1730. Hustru 2: 1766, Maria Andersdotter Marken, född 1743 i Markby. Hustru 3: 1770, änkan Anna Andersdotter, född 1722 i Ytterjeppo.


Från år 1793 finns tre bönder på Hemming. Halva hemman A, 3/32 mantal brukas av David, son till förra bonden, den andra halvan likaså 3/32 mantal brukas av mågen Mickel, och hemman B, 3/16 mantal brukas av mågen Erik.HEMMAN A

1793—1796
David Davidsson
, son till förra bonden, född 1764 på Hemming. Hustru: Greta Jakobsdotter, född 1758 i Munsala. Flyttar till Kovjoki 1796. 3/32 mantal.
Mickel Mattsson, måg till förra bonden, född 1752 i Vetil. Hustru: Sofia Davidsdotter, född 1757 på Hemming i Socklot. 3/32 mantal.


1796—1805
Erik Simonsson Sudd
, född 1768 i Pedersöre. Hustru: Greta Andersdotter, född 1770 i Esse. Flyttar till Vörå 1805.


1805—1809
Olof Olofsson Vik
, född 1767 i Socklot, död 1809 på Hemming. Hustru: Maria Eriksdotter, född 1773 i Kronoby, död 1854 på Hemming, dotter till bonden Erik Eriksson på hemman B.


1810—1815
3/16 mtl. Änkan Maria Eriksdotter.


1816—1850
Erik Olofsson Backhemming
, son till förra bonden, född 1794 i Socklot. Sexman. Hustru: Greta Jakobsdotter Harald, född 1793 i Socklot.


1850—
Jakob Eriksson Backhemming
, son till förra bonden, född 1817 i Socklot. Hustru: Brita Caisa Andersdotter, född 1816 i Socklot.HEMMAN B

1790—1795
Erik Eriksson Holgers
, född 1744 i Kronoby, död 1790 i Socklot. Hustru: Carin Danielsdotter Finnilä, född 1744 i Kronoby, död 1829 på Hemming.


1795—1816
Erik Eriksson Holgers
, son till förra bonden, född 1768 på Holgers i Kronoby, död 1816 på Hemming. Hustru: Lisa Isaksdotter Lukus, född 1778 i Kovjoki.


1817—1823
3/16 mtl. Änkan Lisa Isaksdotter. Son Isak, född 1800 på Hemming.


1823—1837
Isak Eriksson Backhemming
, son till förra bonden, född 1800 på Hemming. Hustru 1822: Lena Pehrsdotter Barkare, född 1798 i Pedersöre.


1837—
Änkan Lena Pehrsdotter Barkare.
Landbonde 1841—1847, Erik Eliasson Bonde, född 1815 i Pedersöre. Hustru: Anna Caisa Henriksdotter, född 1808 i Pedersöre.
Landbonde 1848—, Johan Jakob Stenbacka, född 1794 på Manfors. Hustru: Anna Margareta Eliasdotter, född 1802 på Manfors i Socklot.

(Inf. 2006-03-22.)15. NIKONEN

Hemmanets storlek 1/2 mantal. Hemmansnamnet torde härstamma från Nykänen hemman i Savo by i Lappajärvi socken. Nykänen blev sedan Nikonen. Enligt forskaren Aulis Oja i ”Pietarsaaren ylämaan eli Lappajärven kappelin talot vuosina 1543—1663” fanns år 1654 i denna by en bonde vid namn Mikko Paavonpoika eller m.a.o. Mickel Persson. I början av 1690-talet flyttade en son, Per (Påål) Mickelsson Nykänen till Socklot och blev bonde där på hemmanet son sedan uppkallades efter honom. Hemmansnamnet skrevs sedan på olika sätt: Nykänen, Nykonen, Nikonen. Hans söner Sigfrid och Matts Persson fortsatte som bönder på hemmanet fram till 1713. Under stora ofreden 1713—1723 låg hemmanet öde.

1728 är en Per Persson Nykonen antecknad som nybyggare i Socklot enligt en bouppteckning år 1779.

Varifrån denna bonde kommer är inte känt. Hemmansnamnet som uppkom efter förra bonden verkar dock vara redan nu i användning. Per Perssons syster Carin Persdotter blev bondhustru på Harald, gift med bonden Jakob Mattsson Harald vars far bonden Matts Olofsson Harald var gift med nämnda Carin Persdotter, född 1682 som däremot kan ha varit dotter till gamla bonden Per Mickelsson på Nikonen.

Redan före 1598 bestod Nikonen-hemmanet av två mindre hemman som sistnämnda år sammanslogs.


Komplettering 1.

Hemmansnamnet Nikonen torde härstamma från Nykänen hemman i Savo by i Lappajärvi. Från år 1654 fanns där en bonde, Mickel Persson, (Mikko Paavonpoika enligt forskaren Aulis Oja i Pietarsaaren ylämaan eli Lappajärven kappelin talot vuosina 1543—1663.). I början av 1690-talet flyttade en son, Per (Påål) Mickelsson Nykänen, bort därifrån och blev troligen bonde på ett hemman i Socklot, Nykonen, Nikonen. Hans söner Sigfrid och Matts Persson fortsätter som bönder fram till stora ofreden 1713, och Matts son Anders ytterligare ett par år fram till 1725 då nybyggaren Per Persson övertar hemmanet. Det är föga troligt att han är av samma släkt. Per Perssons syster Carin Persdotter blev bondhustru på Harald, gift med bonden Jakob Mattsson Harald. Denne Jakob Mattssons far, Matts Olofsson, bonde på Harald 1728—1735 var gift med Carin Persdotter född 1682 som däremot kan ha varit dotter till bonden Per Mickelsson på Nikonen!
BÖNDER PÅ HEMMANET

1548—1563
Lars Månsson Anders Olsson
, nämndeman 1557.


1567—1583
1567—1594
Erik Persson, Matts Andersson.


1583—1598
Matts Månsson.
Hemmanen sammanslagna år 1594.


1601—1603
Mickel Mickelsson
. Hemmanet öde 1603.


1608—1615
Per Mattsson
. Hemmanet nybildat 1608.


1619—1633
Jakob Mattsson
, född c:a 1578.


1634—1640
Maria
, Jakob Mattssons änka.


1640—1673
Matts Jakobsson
, son till förra bonden, född c:a 1619.


1675—1681
Johan Thomasson
.


1685—1690
Malin, Johan Thomassons änka.


1695—1700
Per Mickelsson Nykänen
. Bondson från Nykänen hemman i Savo by i Lappajärvi. Hustru: Carin.


1700—1713
Sigfrid Persson Nykänen
, född 1673, död 1740 på Nikonen. Son till förra bonden. Hustru: Margareta Ersdotter. Broder Matts Persson.


1713—1723
Under stora ofreden låg hemmanet öde.


1723—1725
Anders Mattsson
återupptar hemmanet 1723. Hustru: Maria.


1728—1769
Per Persson Nykonen
, född 1708, död på Nykonen 1779. Han är antecknad som nybyggare i Socklot enligt bouppteckning samma år. Hustru 1: Sophia Mattsdotter. Hustru 2: Margareta Johansdotter Smeds född 1713 i Socklot, död 1749. Hustru 3: Eva Andersdotter, född 1720 på Nybonde i Sundby, Pedersöre.


1769—1775
Erik Persson Nikonen
, son till förra bonden, född 1731 på Nikonen i Socklot., död där 1797. Hustru: Susanna Jakobsdotter Sigfrids, född 1733 i Socklot.


Efter år 1775 finns två bönder på Nikonen. Hemmanen vardera 1/6 mantal. Hemman A brukas av tidigare nämnda Erik Persson, och hemman B av hans broder Johan Persson.
HEMMAN A

1775—1797
Erik Persson
, som förut. Se 1769—1775.


1797—1802
Johan Eriksson Nikonen
, son, född 1771 på Nikonen i Socklot, död där 1802. Hustru: Stina Johansdotter Granroth, född 1778 på Pirilö i Pedersöre. Änkan omgift 1803 med änklingen Johan Persson född på Frans i Katternö.


1803—1806
Johan Persson
, född 1770 på Frans i Katternö, Pedersöre. Hustru 2: änkan till förra bonden, Stina Johansdotter Granroth, född 1775 på Pirilö i Pedersöre, död 1848 på Sandsund. Flyttar till Pirilö 1806.


1807—1840 1/6 mtl.
Jakob Jakobsson Harald, född 1789 i Socklot. Hustru: Lisa Mattsdotter Över-Lavast, född 1786 i Jeppo.


1840—
Matts Henriksson Kijf
, måg. Bonde och byggmästare, född 1812 i Pedersöre, död 1861. Hustru: Caisa Jakobsdotter Nikonen, född 1818 i Socklot, död där 1859.
HEMMAN B

1775—1808
Johan Persson Nikonen
, son till förra bonden, född 1737 på Nikonen i Socklot, död där 1808. Hustru: Anna Mattsdotter Draka, född 1737 i Ytterjeppo, död 1821 på Nikonen.


1809—1833 1/6 mtl
Erik Johansson Nikonen, son till förra bonden, född 1772 på Nikonen i Socklot. Sexman. Hustru: Anna Mattsdotter, född 1777 på Kojonen i Ytterjeppo.


1834—1846
Lars Henrik Jakobsson Raij
, måg, född 1804 i Karby i Pedersöre. Hustru: Förra bondens dotter Anna Caisa Eriksdotter Nikonen, född 1805 i Socklot. Flyttar till Harald 1846.


1846—
Jakob Mickelsson Harald
, född 1804 i Socklot. Hustru: Greta Danielsdotter Nybonde, född 1807 i Socklot. Tidigare bonde på Harald i Socklot.

(Inf. 2006-03-27.)


16)

Ragna Ahlbäck: Socklots byrätts protokoll 1751—1761.

17)

T.A. Karsten: Svensk bygd i Österbotten II.

18)

K.V. Åkerblom: Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620—1680. Genos årsskrift XI.

19)

T.E. Karsten: Svensk bygd i Österbotten, nu och fordom. En namnundersökning. Del II, Kulturnamn. Sid. 166 och 180.

20)

T.E. Karsten: Svensk bygd i Österbotten, nu och fordom. Kulturnamn, sid. 179.

Rudolf Olson (1997) Socklot. Hemman och husbönder 1548-1850.


Fortsättning: Rank.