Österbottniska Posten den 9 oktober 1908


Stadsfullmäktige sammanträdde senaste måndag och förekommo därvid till behandling följande ärenden:
1. F r å g a n  o m  F a t t i g g å r d e n. Den kommitté, som i januari blifvit tillsatt för att införskaffa ritningar och kostnadsförslag till bygnaden för fattiggården, hade fullgjort sitt uppdrag. Ritningarna, som voro mycket anslående, hade uppgjorts å Knut Wasastjernas byrå i Helsingfors, och kostnadsförslaget slutade på en summa af 25,000 mk. Då staden har 22,000 mk disponibla för ändamålet, då kilad sten förefinnes på platsen och då brädfodring af byggnaden först efter några år är behöflig, ansågo sig stadsfullmäktige omedelbart kunna skrida till byggnadsarbeten och godkände förty ritningarna. Byggnadsarbetet borde helst i sin helhet utbjudas på entreprenad, och fick samma kommitté som har befattning med det kommunala sjukhuset, i uppdrag … [Mer än så finns inte på kopian.]

[Frihemmet i kapitlet Fakta.]


Graftongevären i hafsens djup
. Senaten har förordnat att vid bärgningen af ång. John Graftons vrak som verkställts mellan den 30 januari och den 4 april innev. år, i beslagtagna 201 gevär, 107 gevärspipor, 13 gevärskolfvar, 5 gevärslås, 612 bajonetter samt 16 sjö[?]adade lade lådor dels gevärs-, dels revolverpatroner skall i öppna hafvet nedsänkas genom vederbörande tullbetjäntes försorg och … [Mer än så finns inte på kopian.]


Ett vackert höstväder ha de senaste dagarna varit rådande. Termometern visade i går den 8 oktober icke mindre än 14 graders värme i skuggan.
Österbottniska Posten nr 41/1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kopian var egentligen tagen för Blad ur Nykarleby stads historia del 1 av P. W. Lybeck.
Fler artiklar och notiser.