V E C K A N S  A L L E H A N D A


  *  Mången stadsbo har frågat sig vad man haft för sig invid kyrkan de senaste dagarna. Runt kyrkan har man grävt ett väldigt dike. Något vattenlednings- eller avloppsarbete kan det inte vara frågan om, vallgraven går i ring runt kyrkan. En teori har gått ut på att man ämnar flytta på kyrkan en bit så att den inte skall stå i vägen för trafiken.
     Vilket stoff för ett aprilskämt!
     Verkligheten är inte mindre fantastisk. Enligt direktiv från elektriska inspektoratet bör nämligen åskledaren för att vara effektiv förenas i en koppartråd som är nedgrävd i en sluten ring runt kyrkan. Från denna ring skall ytterligare utgå fem till sex förgreningar. Vad skulle Benjamin Franklin säga?

     

    Till filosofie magister har vid Helsingfors universitet promoverats fil.kand. Helena Birgitta Maria Pensar och Ulla Johanna (Mattsson) Ruusulehto båda från Nykarleby.

    Examen i zoologisk konserveringsteknik har i Bremen avlagts av preparatorn vid Helsingfors universitets zoologiska museum, Eirik Granqvist, Nykarleby.

    Från Åbolands barnavårderinneinstitut har dimitterats Christina Sandvik, Nykarleby (primuselev).
A u k t i o n e r

Gårds- och lösöre-
       auktion i Nykarleby

     Tisdagen den 9 innevarande juni kl. 10 försäljes medels frivillig auktion i Nykarleby f.d. kaféinnehavaren Edith Björkmans kvarlåtenskap, bestående av bostadshus om 4 rum och kök med bekvämligheter på egen tomt samt en mängd lösöre, såsom bäddsoffa o.a. möbler (även antika.), trädgårdsmöbel, mattor, tvättmaskin, symaskin, dammsugare, telefonapparat, kristallkrona, porslin och glas m.m.
     Tomten omfattar 1032 m² vid Mathesiusgatan [19 vid korsningen med Källbackgatan], tomtnummer 191 i 44 kvarteret, och påpekas att fastigheten utbjudes precis kl 12.
     Nykarleby, den 4 juni 1964.
Bodelägarna      


A U K T I O N
hålles på G. Björklunds gårdsplan Gustav Adolfsgatan 25, fredagen den 5 juni kl. 12, varvid försäljes vävstol, spinnrock, stolar, sängar m.m.
G. Björklund     


A U K T I O N
hålles fredagen den 12 juni kl 12 på De Gamlas Hems gårdsplan. Försäljes stolar, bord, länstolar, sängkläder m.m.
Auktionsförrättaren     

 
A U K T I O N
     Lördagen den 13 juni 1964 kl. 14 försäljes på frivillig auktion Maria Svanströms kvarlåtenskap invid mejeriet bl.a. orgelharmonium, damcykel, husgeråd och diverse.
     Kontant betalning.
Arvingarna     

Alla till reparation inlämnade UR bör uttagas med det snaraste. Av förekommen anledn. emottages inga urreparationer tillsvidare.

A. RUDNÄS URAFFÄR     


Österbottniska Posten nr 23, fredagen den 5 juni 1964.


Läs mer:
En notis om Vattentornet i samma nummer.
Fler artiklar och notiser ur tidningen.
(Inf. 2005-10-03.)