Ibland är det slumpen som leder till fynd. Håller på och lägger in ÖP-artiklar och notiser från 2019. En av notiserna var Spritbeslag. Länkar inom det ämnet är samlade här. När länken skulle läggas in såg jag att nedanstående notis om Sprittrafiken från 1927 inte var inlagd. Tog då fram den och då visade det sig att på samma sida fanns intressanta uppgifter om tillkomsten av Brages folkdräktskort:

 

Brage utger färglagda brevkort av bygdedräkter.

Föreningen Brage har i dagarna utgivit tre olika brevkort med bilder i fyrfärgstryck av bygdedräkter från Nyland, Åboland och Österbotten, gjorda efter färgfotografier, som mag. Y.[ngvar] Heikel tog vid repetitionen till bygdedräktuppvisningen vid den stora sångfesten i Åbo [1926]. På bilderna äro 10 nyländska, 6 åboländska och 10 österbottniska socknar representerade. Korten erhållas å Brages kansli.


Sprittrafiken.
Tre 10-liters kanistrar sprit, inlagda i faneraskar, beslagtogos i tisdags i en släde invid järnvägsstationen.


Österbottniska Posten, 4 februari 1927, nr 5, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2019-12-12, rev. 2019-12-12 .)