Lucka 4    LUCKA 5 Lucka 6
  Adventskalendern 2012  

 

E R I K  L U N D Q U I S T
Befolkningssiffran sjunker
i Nykarleby landskommun

Efter en torr men varm sommar och höst konstaterar vi att julhögtiden åter nalkas. Därför hör man så ofta många äldre säga, att vi just firat vår julhögtid — får vi den igen. Men när vi får vår gamla kära hembygdstidning ÖP blir vi åter påminda därom igenom det årligen utkommande emigrantnumret som utgör ett särskilt tecken på att den stora högtiden verkligen är nära, säger kommunalfullmäktiges ordf. i Nykarleby lk, bonden Eric Lundqvist i Forsby. Han fortsätter:

Nu ligger höstskymning tät över vår bygd. När våra tankar söker sig tillbaka över det år som snart har gått, tycker vi att föga förändringar inträffat. Allt är i stort sett som förut. Men trots allt går dock inte tiden spårlöst förbi. Många av kommunens invånare har dött, såväl gamla som unga, ja många i sina bästa krafts dagar och mitt i sina arbetsuppgifter. Vi kanske för ett ögonblick stannar oss och frågar vad meningen är. Trots allt rullar tidens hjul framåt.

Kommunens befolkningssiffra har även 1959 i likhet med föregående år genom emigrationen till olika länder sjunkit. Många av kommunens unga män, även familjeförsörjare har emigrerat för att söka ett arbete, med bättre utkomstmöjligheter. Många av dem kommer med största sannolikhet att stanna kvar där, ja kanske bli bofasta för framtiden. Det ekonomiska läget tycks till en viss del något ha stabiliserats jämfört med föregående år.

Den senaste sommarens ihållande torka, med alltför många köldnätter, anställde stor skada. Många småbrukare ser faktiskt i höst bekymrade ut över läget inför den stundande vintern. Dock kan nämnas att en viss tillgång på skogsarbete finns. Den orkanartade augustistormen som svepte över Österbottens kusttrakter vräkte omkull massor av skog och gav extra skogsarbeten.

Med dessa rader vill vi till sist sända alla emigranter från vår bygd och kommun en kär julhälsning. Vi förstå även att ni håller barndomens och ungdomens jular i tacksam hågkomst. Må hälsan och lyckan stå eder bi även under det kommande året!

 

Medlemmarna i
Y t t e r j e p p o
Telefonandelslag

Kallas härmed till extra stämma som hålles å folkskolan den 6 december 1959 kl. 14 att behandla följande frågor:

  1. Att upphäva tidigare fattade beslut att överlämna koncession och fastigheten till Post- och telegrafstyrelsen eller
  2. Ingå som hyresabonnenter till Jakobstadsnejdens telefon ab med överlåtande av koncession och fastighet till detsamma.

Ytterjeppo den 26 nov. 1959
STYRELSEN


Julskinkor o. kött
Mottages för saltning och rökning från 1 december.
Bröderna Löfmark
Ytterjeppo tel. 7


Denna svala finns här blott av den anledning att det behövdes en illustration till kalenderluckan. På den fanns en el- eller telefontråd och eftersom svalor brukar sitta på telefontrådar och ett telefonbolag omnämns här intill, fick det bli så.


Österbottniska Posten, emigrantnummer 48 den 27 november 1959.
Lars Pensar tillhandahöllLäs mer:
Fler artiklar ur emigrantnumret.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2012-11-25, publ. 2012-12-05 rev. 2012-12-19 .)