Lucka 1    LUCKA 3 Lucka 5 
  Adventskalendern 2015  

 

Fadderortshälsningar i helgen.


Före julen sände Sollefteåkommittén i staden ett telegram med julhälsningar till Nykarlebykommittén i Sollefteå. Likaså sände stadsfullmäktige ett telegram med jul och nyårshälsningar. Enligt brev från fadderortskommittén i Sollefteå ha bägge dessa telegram rönt stor uppskattning i fadderstaden. Där har båda publicerats i ortstidningen och sålunda bragts till en större allmänhets kännedom.

Till nyåret sände härvarande fadderortskommittén en textad adress med önskan om ett gott nytt år och ett tack för det gångna till motsvarande organ i Sollefteå.

Adressen hade fått ett mycket värdigt och anslående utförande av konstnären Torsten  Korsström, den har varit utställd i Sollefteå i den största bankens skådefönster och väckt stor uppmärksamhet.

Glädjande nog för oss har meddelande ingått om att visa sollefteåbor har rönt erkänsla för sitt storartade arbete till vårt gagn. Enligt från Sollefteå ingånget meddelande har genom vårt lands representation i Sverige, distriktslantmätare Birger Bucht och hans maka Margareta Bucht tilldelats den av Mannerheim instiftade medaljen för humanitär verksamhet. Makarna Bucht är resp. ordförande och sekreterare i fadderortskommittén i Sollefteå. Ing. Bucht besökte som känt vår stad i fjol somras.


Österbottniska Posten december 1947.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll .

Västernorrlands län.

Distriktslantmätare.

Bucht, Johan Birger, Fil. K., f. 99; 39, Edsele d:o (adr. Sollefteå).

Sveriges statskalender 1947 på Projekt Runeberg.


Sökte illustrationer och då visade det sig att Mona Sahlin är född i Sollefteå, så då fick det i brist på bättre bli det:Läs mer:
Fadderortsrörelsen i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2015-12-03, rev. 2022-01-05 .)